Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 jun 2013 Nieuws

Meer duidelijkheid over hypotheekrenteaftrek

Eerder zijn vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de fiscale regeling voor hypotheekrenteaftrek gesteld. Nadat beantwoording eerst uitgesteld was, zijn de antwoorden nu wel bekend gemaakt. Er is sprake van een 'versoepeling' ten opzichte van de huidige wetgeving. In een aanvullend besluit zal de 'reparatiewetgeving' vastgelegd worden.
5 apr 2013 Nieuws

Inkorten ANW naar 1 jaar nog in beraad bij Klijnsma

De ingrepen in de Nabestaandenwet worden mogelijk verzacht. In het regeerakkoord staat dat weduwen en weduwnaars nog maximaal één jaar een uitkering moeten krijgen, maar die termijn zal staatssecretaris Klijnsma mogelijk loslaten. Klijnsma zei in de Tweede Kamer dat ze de plannen "nog eens goed wil doorrekenen". In de zomer komt ze met een wetsvoorstel.
5 apr 2013 Nieuws

Weeffoutje Crisisheffing en levensloop wordt hersteld

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Eindheffing van 16% over loon boven € 150.000 Als een werkgever in het jaar 2012 een loon van méér dan € 150.000 aan een werknemer heeft betaald, moet u in 2013 een extra pseudo-eindheffing van 16% over het meerdere betalen. Bij de verlenging van deze crisisheffing zou in 2014 over het vrijgevallen levensloopsaldo mogelijk ook een heffing betaald moeten worden.
28 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over door medeoverheden verstrekte hypotheken

Minister Plasterk ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de verstrekte hypothecaire leningen aan personeel tot onverantwoorde en onvoorzienbare financiële risico’s leiden bij de medeoverheden en ZBO’s.
20 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden Kamervragen over provisieverbod en de gevolgen hiervan

Minister Dijsselbloem van Financiën beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de invoering van het provisieverbod, welke sinds 1 januari 2013 van kracht is. Consumenten worden nadrukkelijker geconfronteerd met prijzen en tarieven. Minister Dijsselbloem gaat o.a. in op de (on)mogelijkheid om gratis advies te geven.
14 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden Kamervragen belastingvoordeel bij het aanbieden van hypotheken onder marktrentes

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt Kamervragen over het belastingvoordeel bij het aanbieden van hypotheken onder marktrentes.
12 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden over nieuwe financieringsconstructie koopwoningen uit woonakkoord

Antwoorden van minister Blok (BZK) en staatssecretaris Weekers (Fin) op vragen van het Kamerlid Paulus Jansen (SP) over de nieuwe financieringsconstructie voor koopwoningen uit het woonakkoord.
12 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden minister Blok over toezegging fiscale behandeling schuld eigenwoning

Antwoord van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van de heer Koolmees (D66) over de fiscale behandeling van belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigenwoningschuld hebben, nadien emigreren en hun woning verhuren, en daarna weer in de eigen woning gaan wonen.
11 mrt 2013 Nieuws

Woonakkoord basis herstel woningmarkt

In een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer geeft Blok een reactie. Dit naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid van Van Klaveren (PVV) om een schriftelijke reactie op het artikel in het Financieel Dagblad (FD) van 25 februari over de mening van economen over het woonakkoord.
6 mrt 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Sociaal economische gevolgen van echtscheiding’

Staatssecretaris Van Rijn geeft als reactie dat een echtscheiding een gebeurtenis is, waarbij mensen vaak geconfronteerd worden met een terugval in inkomen. Het is dan zaak dat mensen zo snel mogelijk bekijken op welke wijze zij hun inkomsten en uitgaven het beste in balans kunnen brengen. Als dit mensen niet zelf lukt, dan kunnen zij zich tot de gemeente wenden voor hulp.
Getoond 431 tot 440 van 469. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.