Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 mrt 2023 Nieuws

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 2023

In de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft is geregeld welke eindtermen en toetstermen er gelden voor de verschillende Wft-examens. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2023.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een eindterm is de omschrijving van gedrag dat het gewenste leerresultaat laat zien. Eindtermen zijn abstract geformuleerd. Onder elke eindterm hangen toetstermen.

Een toetsterm is de concretisering van een eindterm waar de toetsterm onder hangt, op basis waarvan kan worden getoetst of aan de eindterm wordt voldaan.

Samen vormen de eind- en toetstermen de vakbekwaamheidseisen. Andersom geldt dus dat niet wordt getoetst wat niet in de eind- en toetstermen is opgenomen.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben in het komende jaar voornamelijk betrekking op de module Schadeverzekeringen Zakelijk in verband met het verdwijnen van de collectiviteitskorting per 1 januari 2023. De module Pensioenverzekeringen is aangepast in verband met de te verwachten invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en het afschaffen van de opbouw van een pensioenvoorziening in eigen beheer voor de initiële examens. Daarnaast zijn technische wijzigingen en tekstuele of redactionele verduidelijkingen aan de orde.

Een tweetal ontwikkelingen dat betrekking heeft op duurzaamheid zijn opgenomen in de module Basis en Consumptief Krediet. De ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid waren aanvankelijk alleen opgenomen in de modules Hypothecair Krediet, Schadeverzekeringen Particulier en Schadeverzekeringen Zakelijk en is gelet op de actualiteit en belang van dit onderwerp, ook opgenomen in de modules Basis en Consumptief Krediet.

Consultatie

Tot slot, ten opzichte van de geconsulteerde regeling is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er zijn:

    a. ontwikkelingen die in één module waren verwerkt alsnog om inhoudelijke redenen in meerdere modules verwerkt (energiemaatregelen, energiebespaarlening en fiscale wijzigingen box 3 in relatie tot schulden);

    b. ontwikkeling die niet zijn verwerkt maar bij nader inzien toch van belang werden bevonden (aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen).

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

CDFD statistieken Wft-examens Q4-2022

CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de slagingspercentages en de aantallen afgenomen Wft-examens aan over de periode april 2022 tot en met december 2022.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 mrt 2023

Laatst gewijzigd

6 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.