Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 mei 2019 Nieuws

Kamervragen gebruik blijversleningen

Minister K.H. Ollongren heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over drempels bij het gebruik van de blijverslening.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Blijverslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), waarmee gemeenten en provincies inwoners kunnen ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en verstrekt de lening. SVn heeft aan mij bevestigd dat de Blijverslening sinds de introductie 75 keer verstrekt is.

Denkwijze

SVn noemt als belangrijkste reden voor het geringe aantal verstrekkingen dat mensen niet gewend zijn om na te denken over hun toekomstige woonbehoefte. SVn adviseert gemeenten en provincies daarom om naast het onder de aandacht brengen van de Blijverslening ook in te zetten op bewustwording. SVn ziet dat gemeenten hiermee bezig zijn, campagnes worden of zijn inmiddels opgezet.

Bewustwording

Gemeenten maken zelf de afweging of zij de Blijverslening willen aanbieden en onder welke voorwaarden. Mijn beeld is dat gemeenten voldoende bekend zíjn met het bestaan van de Blijverslening. Momenteel bieden 104 gemeenten de Blijverslening aan. SVn biedt gemeenten en provincies ondersteuning om de kans op een succesvolle introductie van de Blijverslening te vergroten. Aandachtspunt daarbij is dat de doelgroep eerst bewust gemaakt moet worden van de voordelen van een veilige, comfortabele en toekomstbestendige woning. Vervolgens komt men tot de vraag of daar woningaanpassingen voor nodig zijn en hoe die gefinancierd kunnen worden, al dan niet met de Blijverslening. Het enkel onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van de Blijverslening zal vaak niet voldoende zijn.

 

Bron: Rijksoverheid / SVn

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Drempels bij het gebruik van de blijverslening

Minister Plasterk reageert op Kamervragen over drempels bij het gebruik van de blijverslening.

Pleidooi voor betere invoering Blijverslening

Stichting Zilver Wonen pleit voor betere invoering Blijverslening. Hoewel ouderen langer zelfstandig thuis moeten en willen blijven wonen en er een nijpend tekort van zo’n 60.000 seniorenwoningen is, hebben slechts 2 ouderen de afgelopen 1,5 jaar gebruik gemaakt van de Blijverslening. Hiermee kunnen senioren hun woning verbouwen en seniorproof maken.

Renkum eerste gemeente met Blijverslening

Gemeente Renkum biedt haar inwoners vanaf 1 maart een gemeenlijke regeling voor het levensloop bestendig maken van de woning. Met de Blijverslening bevordert een gemeente of provincie zelfstandig thuis wonen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 mei 2019

Laatst gewijzigd

14 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.