Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jan 2019 Nieuws

Legestarieven centrale examenbank Wft

Deze regeling wijzigt het legestarief voor initiële-examens en PE-examens in de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 en bepaalt een legestarief voor bijzondere examens. Het door exameninstituten verschuldigde tarief per afgenomen Wft-examen wordt met ingang van 1 april 2019 vastgesteld op € 60,–. Voor bijzondere examens zal het verschuldigde tarief € 80,– gaan bedragen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verlaging legestarief Wft-examens

De uitgaven aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het Ministerie van Financiën jaarlijks doet om de Wft-examens te construeren en via een centrale examenbank online ter beschikking te stellen aan exameninstituten, worden gedekt met leges. Instituten betalen per afgenomen Wft-examen het legestarief.

Voor de tweede PE-periode van 1 april 2019 tot 31 maart 2022 wordt het legestarief verlaagd naar € 60,–. Deze verlaging volgt uit de omstandigheid dat ten opzichte van voorgaande jaren de uitvoeringskosten van DUO zijn afgenomen. Momenteel dekt het Ministerie van Financiën de kosten voor het CDFD voor 81% uit leges en voor 19% uit de algemene middelen door middel van een subsidie van € 436.000,–. De subsidie zal komen te vervallen waardoor al deze kosten vanuit de leges zullen worden gedekt. Dit met het oog op het uitgangspunt om het stelsel over de jaren heen in zijn geheel kostendekkend te maken.

De centrale Wft-examinering is met een legestarief van € 60,– per afgelegd examen naar verwachting kostendekkend als jaarlijks tussen de 70.000 en 80.000 examens worden afgelegd.

Legestarief bijzonder examen

De eerste PE-periode begon op 1 april 2017 en loopt nog tot en met 31 maart 2019. Indien een houder van een diploma of erkenning niet binnen deze PE-periode een PE-examen met goed gevolg heeft afgelegd, verliest hij zijn bevoegdheid om advieswerkzaamheden te verrichten. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft biedt de mogelijkheid om een bijzonder examen af te leggen om de bevoegdheid te laten herleven. Na 31 maart 2019 kan deze situatie zich voor het eerst voordoen. Voor deze bijzondere examens worden hogere uitvoeringskosten gemaakt dan voor de reguliere examens omdat ze slechts een paar maal per jaar worden afgelegd. Dit resulteert er in dat het legestarief hoger is dan het legestarief voor een regulier PE-examen. Het legestarief is gebaseerd op de aanname dat maximaal 150 bijzondere examens per jaar afgenomen gaan worden. De te dekken aanvullende uitvoeringskosten van DUO en het CDFD bedragen dan per jaar naar verwachting € 12.000,–.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Regeling eindtermen en toetstermen PE-examens van 2019

Aan deze regeling zijn de toetstermen toegevoegd die zullen gelden voor de verschillende PE-examens die per 1 april 2019 worden afgenomen.

Statistieken Wft Examens

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2018 tot en met december 2018.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jan 2019

Laatst gewijzigd

9 jan 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.