Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jan 2019 Nieuws

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden

Een erflater huurde een woning en had nagenoeg geen vermogen. Op de datum van overlijden waren er geen openstaande schulden. De erfgenamen hebben nog de huur van augustus en september voldaan en inmiddels is de betaalrekening negatief. Een spaarrekening was er niet.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bij inspectie van de huurwoning van erflater op 16 augustus jl. heeft het woningbedrijf zich op het standpunt gesteld dat de door erflater aangebouwde zaken (een volière en een schuur) verwijderd dienen te worden dan wel in de oude staat hersteld dient te worden.
Erflater heeft altijd aangegeven dat de aangebouwde zaken met toestemming van het woningbedrijf zijn gebouwd/aangebracht.

Kosten verwijdering

De erfgenamen merken op dat zij thans deze sloop c.q. verwijdering op eigen kosten dienen te voldoen. Het woningbedrijf heeft een offerte gevraagd van een aannemer en deze begrootte de kosten van verwijdering op circa € 6.000,00 exclusief BTW.

Nieuw opgekomen schuld

Een erfgenaam kan de kantonrechter verzoeken de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Of bij een verdeelde nalatenschap de erfgenaam te ontheffen van diens verplichting de onverwachte schuld uit diens eigen vermogen te voldoen.
Zo'n verzoek moet tijdig ingediend worden, dat wil zeggen binnen drie maanden nadat de schuld van de nalatenschap erfgenamen bekend was geworden.

Beoordeling

De kantonrechter overweegt dat het verzoek voor toewijzing in aanmerking komt en overweegt daartoe het navolgende. Uit het verhandelde ter zitting blijkt dat de volière en schuur reeds vele jaren geleden door erflater, met hulp van een derde, zijn gebouwd. Door erfgenamen is gesteld dat hen is verteld dat dit met toestemming en/of vergunning gebeurde. Er zijn geen aanwijzingen dat erflater dan wel anderen van de woningbouwvereniging hebben vernomen dat het gebouwde ook weer verwijderd zou dienen te worden.
De kantonrechter wijst het verzoek toe en verleent de erfgenamen toestemming om de nalatenschap van erflater beneficiair te aanvaarden.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zuiver aanvaarden nalatenschap, tegenvaller...

Erfgenamen hebben door hun handelen een nalatenschap zuiver aanvaard. Nadien 'duikt' toch nog een onvoorziene schuld op. De erfgenamen vragen dan ook de rechtbank te worden ontheven van de verplichting de schuld uit hun eigen vermogen te voldoen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 jan 2019

Laatst gewijzigd

9 jan 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.