Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 dec 2018 Nieuws

Beroep klager weegt mee bij hoogte schadevergoeding

Een consument heeft via zijn intermediair een inboedelverzekering overgesloten. Bij deze omzetting is de dekking voor lijfsieraden verlaagd. Na een diefstalclaim bleek consument pas dat dat de maximale dekking verlaagd was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie is van oordeel dat Tussenpersoon onvoldoende heeft aangetoond dat Consument destijds verlaging van de dekking voor lijfsieraden wenste. In de notitie van het telefoongesprek dat op 24 april 2013 was gevoerd, staat weliswaar onder andere vermeld “sieradendekking € 7500,00 is goed”, maar Consument heeft gemotiveerd betwist dat hij een opdracht tot wijziging van de verzekering van die strekking heeft gedaan.  

Onvolledig ingevulde inboedelwaardemeter

Ook de Inboedelwaardemeter heeft Consument beoordeeld als een stuk dat enkel nodig was voor uitvoering van de administratieve procedure. Hij had het netto maandinkomen niet ingevuld, evenmin als een bedrag als bijtelling op het standaard verzekerde bedrag voor lijfsieraden in de veronderstelling dat deze al waren verzekerd tot een bedrag van € 10.700,00 en dit bedrag op de nieuwe polis zou worden overgenomen.

Tussenpersoon heeft dit slechts gedeeltelijk ingevulde formulier toch geaccepteerd en de poliswijziging tot stand gebracht. Het had op zijn weg gelegen om de inhoud van de door hem voorgestelde wijziging en de verlaging van de maximum vergoeding voor lijfsieraden schriftelijk aan Consument te bevestigen, alvorens deze wijzigingen aan Verzekeraar door te geven. De Commissie concludeert dan ook dat Tussenpersoon in zijn verplichtingen jegens Consument is tekortgeschoten. Hij is daarmee in beginsel verplicht tot vergoeding van de schade die daaruit voor Consument is voortgevloeid.   

Verdeling schuldvraag

Wanneer de schade mede  een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder van de partijen toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Een andere verdeling kan plaatsvinden indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist (zie artikel 6:101 BW).  

Beroep verzekeringnemer    

De Commissie ziet aanleiding om met toepassing van deze bepaling de ernst van de door Consument gemaakte fouten zwaarder te laten wegen dan de fouten van Tussenpersoon en stelt op grond daarvan een eigen schuld percentage vast van twee derde (66,7 %). De belangrijkste omstandigheid die hierbij een rol speelt, is het nalaten van Consument, ondanks het gerichte advies daartoe van Tussenpersoon, om de polisdocumenten op juistheid te controleren, zowel het polisblad dat is afgegeven naar aanleiding van de samenvoeging van enkele schadeverzekeringen in een pakketpolis per 1 mei 2013 als de daarna ter gelegenheid van de jaarlijkse prolongatie afgegeven polisbladen, waarop in duidelijke bewoordingen de maximum vergoeding voor lijfsieraden tot een bedrag van €7.500,00 is vermeld. Daarnaast mag van Consument, gelet op zijn beroep (directeur van een technisch installatiebedrijf), worden verwacht dat hij het belang inziet van het controleren van contracten, waaronder de polissen van zijn verzekeringen.

 

Bron: Kifid

 

 

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kleine letters polisvoorwaarden enkel te lezen met vergrootglas toch geldig?

Consument heeft bij Verzekeraar een verzekering afgesloten met dekking bij overlijden en ernstige aandoeningen. Op de voorzijde van het polisblad is een zgn. handtekeningclausule opgenomen waarin is bepaald dat verzekerden verklaren kennis te hebben genomen van de op de achterzijde van het polisblad gedrukte voorwaarden.

Kifid: polisvoorwaarden of voorwaarden polisblad?

Consument heeft bij Verzekeraar een autoverzekering gesloten. Op het polisblad staat onder meer het volgende vermeld: "Aanschafwaarderegeling: de regeling in de polisvoorwaarden is van toepassing tot 36 maanden na aanschaf van het voertuig". De auto van Consument is binnen de genoemde periode van 3 jaar gestolen. Verzekeraar heeft hierop de dagwaarde van het voertuig vermeerderd met 10% aan Consument uitgekeerd. De aanschafwaarderegeling is conform de verzekeringsvoorwaarden alleen van toepassing voor auto's met een aanschafwaarde tot € 50.000,00.

Mag bewindvoerder inboedelverzekering opzeggen?

Een particulier is onder bewindvoering gesteld. Vanwege financiële nood bij de onder bewind gestelde heeft de bewindvoerder de inboedelverzekering opgezegd. Echter, nadien wordt er ingebroken en lijdt de particulier als gevolg van de eerdere opzegging schade.

Huurtoeslag en schadevergoeding inboedelverzekering

De rechtbank heeft vorig jaar augustus in het voordeel van belastingplichtige een uitspraak gedaan over het recht op huurtoeslag. De belastingplichtige had een uitkering gekregen van de schadeverzekeraar op zijn inboedelverzekering als gevolg van een brand. Op 10 december 2014 werd een uitkering gedaan van €22.630, waarmee de belastingplichtige op de peildatum (1 januari 2015) een te 'hoog' vermogen had om voor huurtoeslag in aanmerking te komen.

Herbouwwaardemeter en Inboedelwaardeindex 2019

Het Verbond van Verzekeraars heeeft de Herbouwwaardemeter Woningen beschikbaar gesteld. Tevens is het nieuwe indexcijfer voor het bepalen van de inboedelwaardemeter bekend gemaakt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 dec 2018

Laatst gewijzigd

4 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.