Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 okt 2018 Nieuws

Weigering om akte van toedeling te ondertekenen

Een ex-vrouw weigerde na een echtscheiding (22 augustus 2016) een akte van verdeling te ondertekenen. In deze akte van verdeling werd de woning aan de ex-man toebedeeld. De vrouw zou dan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.
In een kort geding is de vraag wie voor de proceskosten opdraait.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De vrouw heeft op 7 augustus 2018 conform de ter zitting door partijen gemaakte afspraak de akte van verdeling bij de notaris alsnog getekend. In een kort geding vordert de ex-man de proceskosten bij de ex-vrouw.

Beslissing

De voorzieningenrechter ziet aanleiding af te wijken van het uitgangspunt dat in geschillen in de relatiesfeer de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd. De vrouw had het aanhangig maken van het kort geding en de daarmee gepaarde kosten eenvoudig kunnen voorkomen door de afspraken in de beschikking van 22 augustus 2016 uit te voeren. De vrouw heeft geen enkele geldige reden gegeven waarom zij tot eergister niet heeft willen meewerken. De vrouw zal daarom, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.


Bron: Rechtspraak

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Hoger beroep: restschuld bij echtscheiding, voor rekening van?

Bij de afwikkeling van een echtscheiding wordt de woning aan de man toebedeeld. De herfinanciering vanwege ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en verwerving slaagt niet. De woning wordt nadien met een restschuld verkocht. Voor wiens rekening en risico komt (het ontstaan van) de restschuld?

Na 1,5 jaar nog geen OHA, nu toestemming tot verkoop

Een voormalig echtpaar is in november 2016 gescheiden. Het bijbehorende ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrokken ex-partner is niet gelukt. De Rechtbank Rotterdam heeft daarom de vertrokken ex-partner toestemming verleend de voormalige echtelijke woning te verkopen.

Gezondheid relevant voor opschorten verdeling boedel na echtscheiding?

Op 15 februari 2012 is de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank Overijssel. Tijdens de echtscheidingsprocedure heeft geen verdeling plaatsgevonden. De vertrokken ex-partner is nog niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 okt 2018

Laatst gewijzigd

22 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.