Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 okt 2018 Nieuws

Voortgang klachtbehandeling beleggingsverzekeringen

Dit voorjaar heeft Kifid de behandeling van de ruim 700 klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs weer opgepakt. Kifid heeft de klachten geclusterd naar verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. De komende periode gaat Kifid als eerste aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele andere clusters geldt dat de klachtdossiers vrijwel compleet zijn en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Ook met deze klachten gaat Kifid aan de slag.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Fase 1 – reacties

In de eerste fase is aan consumenten en verzekeraars gevraagd om te reageren op de vijf richtinggevende uitspraken van de Commissie van Beroep. Het gaat hier om consumenten en verzekeraars in klachtzaken die schriftelijk al helemaal of deels waren behandeld.

Fase 2 - inventariseren

Kifid is nu, in de tweede fase, bezig de ingekomen reacties van consumenten en financiële dienstverleners te inventariseren. Dit varieert van inhoudelijke reacties tot reacties, waarin consument of verzekeraar aangeven geen behoefte te hebben aan een inhoudelijke reactie. Kifid zorgt dat consumenten en verzekeraars over en weer van deze inhoudelijke reacties kennis kunnen nemen. Er zijn verzekeraars die hebben aangegeven dat ze met een aantal consumenten eerst nog een poging willen doen om er samen uit te komen. Verzekeraars doen dat zelf, of hebben Kifid gevraagd om te bemiddelen. Kifid blijft het oplossen van klachten via bemiddeling stimuleren.

Fase 3 – bemiddelen en beoordelen

In de derde fase gaat Kifid cluster voor cluster de klachten verder behandelen. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Elke klacht zal op haar eigen merites worden beoordeeld. Voor sommige clusters van verzekeringsproducten/financiële dienstverleners lijkt het mogelijk om klachten via bemiddeling op te lossen. Deze klachten zal Kifid nu als eerste gaan behandelen. Datzelfde geldt voor de klachten in clusters van verzekeringsproducten, waarbij de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij zal de Geschillencommissie de door de beroepscommissie uitgezette lijnen volgen. Consumenten en financiële dienstverleners van wie de klacht de komende periode wordt opgepakt, zullen hierover informatie ontvangen van Kifid.
Klachten waarvan het dossier nog niet compleet is, of waarbij nu geen ruimte is voor bemiddeling, zullen op een later moment worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.


Bron: Kifid

Lees ook…

Klachtbehandeling beleggingsverzekeringen Kifid

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolissen genoemd, gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling. Betrokken consumenten en financiële dienstverleners ontvangen hierover de komende maand bericht.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 okt 2018

Laatst gewijzigd

10 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.