Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 okt 2018 Nieuws

Actieplan studentenhuisvesting 2018-2021

Het blijkt dat studenten nog steeds grote moeite hebben met het vinden van geschikte huisvesting. Deze situatie leidt voor zowel nationale als internationale studenten tot onwenselijke situaties. Gemeenten, onderwijsinstellingen, huisvesters (woningcorporaties en particuliere beleggers), studenten en het rijk zijn een actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 overeengekomen om een lange termijn-oplossing te vinden voor het kamertekort, met bijzondere aandacht voor internationale studenten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het doel waar partijen zich aan verbinden is om in deze drie jaar een lokale samenwerking op te bouwen en in gezamenlijkheid huisvestingsplannen te formuleren waarmee in tien jaar vraag en aanbod lokaal in evenwicht worden gebracht.

Inhoud actieplan

De lokale situatie is het uitgangspunt. In tegenstelling tot het vorige actieplan studentenhuisvesting is geen centraal opgelegde productiedoelstelling afgesproken. De belangrijkste reden hiervoor is dat de tekorten aan studentenhuisvesting en de mogelijke oplossingen om het aanbod te vergroten van stad tot stad verschillen. Ook zijn de omstandigheden gewijzigd waardoor lokaal maatwerk gewenst en noodzakelijk is. Zo is er sprake van krapte op de woningmarkt, maar de mate waarin verschilt ook van stad tot stad.

Knelpunten

Een aantal knel- en wenspunten is reeds bekend. Partijen zijn hier al over in gesprek en spreken af samen en binnen de looptijd van dit actieplan toe te werken naar een oplossing. Het gaat om: • Onderzoeken van nieuwe huurarrangementen voor kortdurende verhuur aan (internationale) studenten waarbij recht wordt gedaan aan de specifieke vorm van verhuur. • Binnen de bouwplannen ook voldoende aanbod van onzelfstandige kamers realiseren vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en indien hiervoor lokaal een vraag bestaat. Op het niveau van het LPS wordt gezocht naar gedragen wijzigingsvoorstellen in wet- en regelgeving die hierin sturend zijn, zoals de huurtoeslag en het WWS voor onzelfstandige woonruimte. • De omgang met leegstandsgaranties bij onderwijsinstellingen en te onderzoeken en te bezien hoe deze zo doelmatig mogelijk kunnen worden ingezet voor huisvesting van (internationale) studenten.

Voorlichting

Via het geven van voorlichting worden studenten geïnformeerd over hun rechten en plichten als huurders. Daarmee worden ze minder kwetsbaar als zij zich een weg banen op de woningmarkt. Concreet betekent dit dat de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ wordt herhaald in 2018/2019 en de campagnewebsite wordt vertaald in het Engels. Via deze campagne worden studenten aangespoord om hun (aanvangs)huurprijs te toetsen bij de Huurcommissie.

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 okt 2018

Laatst gewijzigd

8 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.