Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 okt 2018 Nieuws

Gebrekkig aangelegde open haard

Een koper van een woning heeft de verkoper aansprakelijk gesteld voor de geleden schade als gevolg van een schoorsteenbrand (open haard).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De verkoper had in artikel 5.3 van de koopovereenkomst gegarandeerd dat de verkochte onroerende zaak de feitelijke eigenschappen zou bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis.

Omdat de omvang van de garantie uitgelegd moet worden in het licht van hetgeen koper op grond van de overeenkomst, mede gelet op eventuele, kenbare gebreken van de woning, aan eigenschappen mocht verwachten, staat het hof voor de vraag of het gebrek aan (het rookkanaal bij) de open haard voor de koop aan koper kenbaar was of redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn. Deze vraag beantwoordt het hof ontkennend. Uit de in het geding gebrachte deskundigenrapporten blijkt dat het gebrek aan de constructie van de open haard aan het blote oog onttrokken was. Het gebrek was dus niet voor koper kenbaar. Van koper kon redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij een bouwkundige inspectie zou laten uitvoeren alleen om er zeker van te zijn dat (bijvoorbeeld) de open haard goed zou functioneren.

Verrassingsbeslissing

Met betrekking tot de afgewezen schadeposten uit het schaderapport heeft koper terecht betoogd dat de kantonrechter een verrassingsbeslissing heeft genomen door schadeposten af te wijzen die nimmer onderwerp zijn geweest van enig inhoudelijk partijdebat in eerste aanleg. De door de kantonrechter in rechtsoverweging 4.8. van het bestreden vonnis afgewezen posten: “algemene kosten” van € 1.061,01, “kosten risico en winst” van € 541,74, “stookplaat Charmotte rustiek” van € 425,00, “aslade met rooster” van € 310,00 en “rookkap met afsluitklep” van € 389,00, en de kosten van noodreparatie van € 400,00 zullen alsnog worden toegewezen. De deskundige heeft immers in zijn rapport deze kosten begroot en daartegen heeft verkoper in eerste aanleg geen verweer gevoerd.

In hoger beroep heeft verkoper volstaan met zich aan te sluiten bij het oordeel van de kantonrechter omtrent de afwijzing van deze schadeposten. Terecht heeft koper aangevoerd dat deze schadeposten zijn vastgesteld door de schade-expert. In dat licht had het op de weg van verkoper gelegen deze schadeposten gemotiveerd te betwisten, hetgeen hij in beide instanties heeft nagelaten. Het hof komt deze schadeposten reëel voor en zal deze dan ook alsnog toewezen.

Beslissing

Het Hof veroordeelt verkoper tot betaling aan koper van een bedrag van €13.760,20.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 okt 2018

Laatst gewijzigd

4 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.