Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 okt 2018 Nieuws

WOZ-waarde = aankoopsom + meerwerk?

Een huiseigenaar wenst de WOZ-waarde aan te laten sluiten bij de aankoopsom (de zogenaamde “vrij-op-naam-prijs”) zoals die is betaald bij aankoop van de woning, vermeerderd met het nadien gerealiseerde meerwerk.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Economisch verkeer

De rechtbank overweegt dat uit vaste rechtspraak volgt, dat wanneer de woning rondom de waardepeildatum is gekocht, er in de regel van moet worden uitgegaan dat de WOZ-waarde van de onroerende zaak overeenkomt met de door niet-gelieerde partijen onder zakelijke voorwaarden betaalde prijs (de waarde in het economische verkeer). Dit is slechts anders indien de partij die zich daarop beroept feiten en omstandigheden stelt en zo nodig aannemelijk maakt waaruit volgt dat deze prijs niet die waarde weergeeft.

Opgeleverde woning

Op de toestandsdatum 1 januari 2017 was de woning voltooid. Nu er op de toestandsdatum geen sprake meer was van een woning in aanbouw dient verweerder volgens artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ de waarde te bepalen aan de hand van de waarde in het economische verkeer en niet aan de hand van de gecorrigeerde vervangingswaarde, welk waarderingsvoorschrift voor een woning in aanbouw wordt voorgeschreven door het vierde lid van voormeld artikel.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep van de huiseigenaar ongegrond.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 okt 2018

Laatst gewijzigd

4 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.