Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 sep 2018 Nieuws

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar huishoudtype. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget dan paren, omdat zij aanspraak kunnen maken op een verhoging van het budget, de alleenstaande-ouderkop.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voorgestelde regeling

Om werkende ouders met middeninkomens verder te ondersteunen, stelt de regering voor om het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget begint voor paren te verhogen met € 16.500,-. Deze verhoging geldt alleen voor paren omdat alleenstaanden, ook die met middeninkomens, reeds een hoger kindgebonden budget ontvangen. Voor alleenstaanden blijft het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget begint rond het wettelijk minimumloon liggen. Paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige afbouwgrens en circa €75.000,- krijgen door de verhoging een hoger kindgebonden budget of komen voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget. Bijkomend voordeel is dat dit de hoge marginale druk vermindert op het inkomenstraject tussen het minimumloon en een modaal inkomen.

Doelgroep

Per 1 januari 2018 zijn er circa 725.000 gezinnen met kinderen die kindgebonden budget ontvangen. Hiervan zijn circa 400.000 paren. Door de voor paren geldende ophoging van het drempelinkomen zullen in 2020 circa 321.000 paren recht krijgen op een hoger kindgebonden budget. Het gaat hierbij om gemiddeld circa € 975,- meer kindgebonden budget per paar per jaar. Circa 290.000 paren krijgen door de ophoging opnieuw of voor het eerst kindgebonden budget. Het gaat om gemiddeld circa € 600,- per paar per jaar.  

Budget 2020

De ophoging van het drempelinkomen voor paren van het kindgebonden budget leidt naar inschatting structureel tot € 469 miljoen aan extra (netto-) uitgaven inclusief uitvoeringskosten. Aangezien is voorzien dat de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking zal treden, zal de Belastingdienst/Toeslagen vanaf december 2019 maandelijkse termijnen van de voorschotten voor het berekeningsjaar 2020 gaan verstrekken. In 2019 leidt dit tot daarom tot € 48 miljoen aan uitgaven.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 sep 2018

Laatst gewijzigd

7 sep 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.