Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jul 2018 Nieuws

Kifid: vervaldatum groene kaart

Consument heeft Tussenpersoon verzocht haar autoverzekering op te zeggen per 28 januari 2017. Op 27 februari 2017 heeft de RDW geconstateerd dat de auto van Consument niet verzekerd is. Consument vordert dat Tussenpersoon wordt veroordeeld tot vergoeding van de boete van 409 euro. De Commissie is van oordeel dat Tussenpersoon toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht richting Consument.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Tussenpersoon wordt veroordeeld tot het vergoeden van een bedrag van 204,50 euro nu de Commissie het eigen schuld percentage bij Consument stelt op 50%.

Opzegging? Dan ook 'nazorg'

Tussenpersoon heeft gesteld dat hij de uitdrukkelijke opdracht van Consument heeft uitgevoerd, namelijk het beëindigen van de Verzekering per 28 januari 2017 en heeft erkend dat hij het verzoek van Consument aan de verzekeraar heeft doorgegeven zonder verdere vragen te stellen omdat er geen aanleiding was om advies te geven en Consument niet heeft gevraagd om advies. De Commissie is van oordeel dat Tussenpersoon de Consument had moeten wijzen op het risico van het opzeggen van een wettelijk verplichte WAM-verzekering, met name vanwege de mogelijkheid dat Consument per 28 januari 2017 onverzekerd zou zijn terwijl er een wettelijke verzekeringsplicht bestaat. Indien Consument op deze mogelijkheid was gewezen en Tussenpersoon had gevraagd aan Consument of de auto per 28 januari 2017 elders verzekerd zou worden ofwel of de auto op die datum nog in bezit van Consument was, gaat de Commissie ervan uit dat Consument een andere auto-verzekering per juiste ingangsdatum zou hebben gesloten. De Commissie is dan ook van oordeel dat Tussenpersoon toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht jegens Consument.

Eigen schuld

Naar het oordeel van de Commissie is Tussenpersoon niet gehouden de gehele boete van de RDW ter hoogte van 409 euro te vergoeden aan Consument nu er sprake is van eigen schuld van Consument in de zin van art. 6:101 Burgerlijk Wetboek. Op de bescheiden van 12 januari 2017 staat nadrukkelijk vermeld dat de verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd per 28 januari 2017. Vanaf 28 januari 2017 wordt er dan ook geen premie meer in rekening gebracht. Uit deze gegevens had Consument kunnen afleiden dat er per laatst-genoemde datum geen WAM-dekking meer zou zijn. De Commissie stelt het eigen schuld percentage op 50%.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Oversluiting bromfietsverzekering

Een consument klaagt bij Kifid over zijn huidige en voormalige adviseur vanwege een onverzekerde termijn voor zijn bromfietsverzekering nadat hij zijn bromfietsverzekering heeft laten oversluiten.

Verzekeringnemer niet gelijk aan kentekenhouder: geen dekking

Een autoverzekering is afgesloten op naam van de moeder, maar de zoon is kentekenhouder. Na een WA schade vordert de autoverzekeraar de schade terug bij verzekeringnemer. Kifid buigt zich over de vraag of de zoon van verzekeringnemer als ‘partner’ in de zin van de Bijzondere Voorwaarden kan worden aangemerkt.

Verzekeringnemer heeft wel de lusten, niet de lasten

Een consument heeft via het intermediair een autoverzekering gesloten. De verzekeraar wijst een inbraakschade af wegens een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jul 2018

Laatst gewijzigd

9 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.