Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 feb 2018 Nieuws

Doorlopende zorgplicht bij woonlastenverzekering

In een Kifid uitspraak heeft de Commissie beslist dat een adviseur een deel van de premie voor een woonlastenverzekering dient te vergoeden aan consument.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Adviseur heeft zich niet als een redelijk handelend en bekwaam adviseur gedragen door Consument onvoldoende te informeren over haar woonlastenverzekering. Gebleken is dat de Adviseur op de hoogte was van de Verzekering, de inhoud hiervan kende en op de hoogte was van de verkoop van de woning. Van de Adviseur mocht in het onderhavige geval worden verwacht dat hij Consument na de verkoop van de woning in 2010 had geïnformeerd over het feit dat er geen dekking meer onder de Verzekering was.

ZZP'er

Daarnaast heeft Consument bij e-mail van 8 mei 2014 de Adviseur geïnformeerd over het feit dat zij als ZZP’er werkzaam is. De Adviseur heeft een offerte aan Consument toegezonden, maar haar hierbij niet gewezen op het feit dat nu zij werkzaam was als ZZP’er, zij geen dekking meer had onder de Verzekering. In het onderhavige geval had dit wel van de Adviseur verwacht mogen worden.

Schadevergoeding

De Commissie oordeelt dat de schade (gedeeltelijk) voor rekening van Consument dient te komen, daar zij aan de hand van een overzicht van september 2014 en de maandelijkse afschrijvingen had moeten en kunnen constateren dat de Verzekering nog liep en dit aan de Adviseur dan wel aan Verzekeraar moeten melden.

Bron: Kifid

Redactie: Ook bij koopsompolissen (woonlastenverzekering) kan een soortgelijke uitspraak volgen. Doordat er geen premie meer wordt betaald, kan deze polis mogelijk onvoldoende onder de aandacht zijn van consument.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zorgplicht hypotheekadviseur woonlastenverzekering

De Rechtbank Overijssel heeft een vordering van een consument afgewezen. De consument stelde dat de hypotheekadviseur zijn zorgplicht verzaakt had. Een schadeclaim op een woonlastenverzekering werd afgewezen.

Leg dekking en beperking woonlastenverzekering uitgebreid uit

Een consument heeft een klacht ingediend bij Kifid over een woonlastenverzekering. De Commissie komt bij deze klacht tot de conclusie dat de adviseur met betrekking tot een (aanvullende) verzekering voor een verzekerde uitkering bij (onvrijwillige) werkloosheid geen passend advies aan Consument heeft gegeven.

Leidt herfinanciering tot verval dekking woonlastenverzekering?

Een Consument heeft na het sluiten van de verzekering een hypothecaire geldlening gesloten bij een bank. Als Consument arbeidsongeschikt wordt keert Verzekeraar de verzekerde maandtermijnen uit. Bij tussentijdse navraag blijkt Verzekeraar dat Consument de geldlening heeft overgesloten naar een andere Bank.

Woonlastenverzekering en echtscheiding (Kifid)

Consument heeft bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening voor hem en zijn partner tegen koopsom een woonlastenverzekering afgesloten. De partner was medeverzekerde (derdenbeding). Enkele maanden later hebben Consument en zijn partner de relatie verbroken. De verzekering is ongewijzigd blijven doorlopen maar had volgens Consument aangepast moeten worden.

Woonlastenverzekering en startersregeling UWV

Consument maakt gebruik van de startersregeling van het UWV. Gedurende een half jaar ontvangt hij daarom een korting op zijn WW-uitkering. Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat Consument geen recht heeft op een uitkering uit de verzekering omdat volgens de definitie in de voorwaarden Consument niet langer volledig werkloos wordt geacht.

AFM onderzoek woonlastenverzekering

Veel woonlastenverzekeringen doen niet in alle gevallen wat een consument er van mag verwachten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recent heeft gedaan.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 feb 2018

Laatst gewijzigd

8 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.