Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 feb 2018 Nieuws

Kamervragen over vakbekwaamheidsbouwwerk

Opgelet: PE CK wellicht voor u niet meer noodzakelijk!
Minister W.B. Hoekstra heeft uitgebreid gereageerd op de vragen van de vaste commissie voor Financiën in het kader van het schriftelijk overleg over de toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake het vakbekwaamheidsbouwwerk.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doel vakbekwaamheidsbouwwerk

Met het vakbekwaamheidsbouwwerk wordt beoogd de vakbekwaamheid van financiële adviseurs – en daarmee passend advies aan de consument – op een minimaal niveau te borgen en hiermee de kwaliteit van financiële dienstverlening in het algemeen te verhogen.

De wijzigingen aan het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk die in het advies van het CDFD worden voorgesteld bevatten beperkte wijzigingen in de modulestructuur die per 1 januari 2014 is geïntroduceerd. Het gaat om:

  1. schrappen van de beroepskwalificatie Adviseur basis;
  2. onderbrengen van doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen in de module Pensioen;
  3. uitbreiden van de module Hypothecair krediet met eind- en toetstermen uit de module Consumptief krediet; en
  4. introduceren van een vrijstelling van de diplomaplicht voor advies over kredietverzekeringen.

*3) De adviseur Hypothecair krediet krijgt in de praktijk bijvoorbeeld vaak vragen over consumptief krediet. Met het opnemen van eind- en toetstermen Consumptief krediet in de module Hypothecair krediet wordt ervoor gezorgd dat de adviseur Hypothecair krediet, indien nodig, ook over consumptief krediet kan adviseren.

PE-periode

De eerste PE-periode loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019. Alle diplomahouders moeten in deze periode hun PE-examen(s) hebben behaald om na deze datum te mogen adviseren. Na 1 april 2019 hebben de PE-perioden een duur van 36 maanden.

Aantal examens

Het aantal afgenomen PE-examens fluctueert per jaar. Naarmate het einde van een meerjarige PE-periode nadert, neemt naar verwachting het aantal door adviseurs afgelegde examens toe. Van 1 april 2017 (het begin van de eerste PE-periode) tot 1 januari 2018 zijn er in totaal circa 19.000 PE-examens afgenomen. Naar verwachting zullen er tot en met 31 maart 2019 (einde eerste PE-periode) nog tussen de 41.000 en 76.000 PE-examens worden afgenomen.

Draagvlak wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen zijn besproken met de relevante partijen. Onderzoeksbureau Ecorys heeft bij het uitvoeren van de analyse interviews afgenomen met 21 partijen (financieel dienstverleners, belangenorganisaties, keurmerkorganisaties, opleiders, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Kifid). De aanbevelingen in het onderzoeksrapport zijn gebaseerd op deze interviews. Het CDFD heeft op basis van het onderzoeksrapport en een eigen consultatie onder marktpartijen, belangenorganisaties, keurmerkorganisaties en de AFM vervolgens zijn advies aan de minister uitgebracht.

BGfo

De voorgestelde wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Vrijstellingsregeling Wft. De vrijstelling van de diplomaplicht voor advies over kredietverzekeringen zal worden ondergebracht in de Vrijstellingsregeling Wft en zal naar verwachting vanaf 1 juli 2018 worden doorgevoerd.

'Verval' CK

De beoogde inwerkingtredingdatum voor het schrappen van de beroepskwalificatie Adviseur basis, het onderbrengen van doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen in de module Pensioen en het uitbreiden van de module Hypothecair krediet met eind- en toetstermen uit de module Consumptief krediet, is de start van de tweede PE-periode op 1 april 2019.

Adviseur basis

Voor adviseurs met alleen de beroepskwalificatie Adviseur basis zal deze verplichting komen te vervallen omdat de beroepskwalificatie Adviseur basis wordt geschrapt. Het afleggen van een PE-examen basis is om die reden niet meer nodig.

Adviseur CK & HK

Voor adviseurs die zowel beschikken over de beroepskwalificatie Adviseur consumptief krediet als Adviseur hypothecair krediet geldt dat zij beide beroepskwalificaties geldig kunnen houden door in deze PE-periode het PE-examen Hypothecair krediet met goed gevolg af te leggen. Vanaf 1 april 2019 zal een Adviseur hypothecair krediet immers mogen adviseren over zowel hypothecair krediet als consumptief krediet.
 

Redactie: Een HK adviseur zonder beroepskwalificatie CK mag niet over consumptief krediet adviseren tot 1 april 2019.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 feb 2018

Laatst gewijzigd

7 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.