Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 jan 2018 Nieuws

Kamervragen over vervallen ANW-compensatie bij het ABP

Minister Ollongren heeft Kamervragen over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds beantwoord.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (pdf, 3 pagina's)

In juli 2017 is een akkoord tussen werknemers en werkgevers gesloten over de vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. In het akkoord tussen de sociale partners is onder meer afgesproken dat per 2018 het partner- en wezenpensioen wordt verruimd en het recht op Anw-compensatie (voor nieuwe gevallen) komt te vervallen. Het ABP communiceert de gevolgen van dit akkoord aan zijn deelnemers.

Regeling

De Anw-compensatieregeling is in beginsel van toepassing op de partner van overleden deelnemers met pensioenopbouw en gepensioneerden, mits deze partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie komt de Anw-compensatie tot uitkering. Ter indicatie: het ABP schrijft circa 800.000 deelnemers en gepensioneerden aan om deze te wijzen op het vervallen van de Anw-compensatieregeling.

Lopende aanspraken

Op dit moment ontvangen circa 15.000 personen Anw-compensatie en de compensatie wordt uiterlijk beëindigd wanneer de partner de AOW-leeftijd bereikt. Uit overlijdens vóór 2018 ontstane aanspraken op Anw-compensatie blijven intact.

Kort dag

Het is aan het ABP om de deelnemer te informeren over de - door werknemers en werkgevers overeengekomen - wijzigingen in de pensioenregeling. Het fonds heeft hier invulling aan gegeven door een combinatie van algemene berichtgeving en persoonlijke aanschrijving van zijn deelnemers. Deelnemers zijn in december actief geïnformeerd en de Anw-compensatieregeling vervalt (voor nieuwe gevallen) per 1 februari 2018. Deelnemers hebben dus in ieder geval tot 1 februari 2018 om zich desgewenst bij te verzekeren. Zoals gebruikelijk, bepalen vraag en aanbod op de verzekeringsmarkt de vormgeving en prijs van dergelijke aanvullende verzekeringsproducten.

Bron: Rijksoverheid

 

Nabestaandenuitkering

Bedrag per maand
  Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.195,30 € 1.195,30
Loonheffing € 247,08 € 435,83
Netto € 948,22 € 759,47
 

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 85,47 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Annuïtair dalende risicoverzekering en zorgplicht

In het verleden zijn veel hypotheken met beleggingsrekeningen afgesloten. Daarnaast werd dan vaak een annuïtair dalende risicoverzekering bijgesloten. Vanuit zorgplicht is het goed om te kijken in hoeverre de overlijdensrisicoverzekering nog aansluit bij de waarde ontwikkeling van de beleggingsrekening.

Rekenmodel: bepalen hoogte benodigde overlijdensrisicoverzekering

Met dit rekenmodel kan een indicatieve hoogte van de benodigde overlijdensrisicoverzekering bepaald worden. Het is een rekenmodel als hulpmiddel bij het geven van het advies.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 jan 2018

Laatst gewijzigd

10 jan 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.