21 feb 2012 Kennis

Papieren schenking

Ter besparing van toekomstige erfbelasting kan het voordelig zijn om jaarlijks schenkingen te doen tot het bedrag van de vrijstelling. Veel ouders willen echter nog niet daadwerkelijk afstand doen van hun vermogen. Een oplossing voor dit probleem is de papieren schenking (schuldigerkenning uit vrijgevigheid). Voor de besparing van erfbelasting moet wel jaarlijks 6 rente worden betaald. Dit laatste is per 1-1-2010 in de Successiewet vastgelegd.

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.

Dit artikel bevat 422 woorden

  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees ook…

Schuldigerkenning gebruiken voor herfinanciering woning ouders

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een populaire manier om toekomstige erfbelasting te besparen. Dit wordt ook wel "papieren schenking" genoemd.

Uw mening

 
Fintool.nl
15 sep 2004
Een verantwoorde uitwerking van uw vraagstelling vergt nogal wat. Dat zou het bestek van onze dienstverlening ver te buiten gaan. Vandaar dat wij ons tot enkele hoofdpunten beperken.We bespreken twee situaties:1 niet kiezen- moeder moet het eigenwoningforfait over de volledige WOZ-waarde aangeven ook voor het deel waarvan zij slechts vruchtgebruik heeft.

- het vruchtgebruik op het spaargeld en de aandelen valt voor moeder in box

3 op basis van de vruchtgebruikwaarde

- het bloot eigendom van de kinderen valt voor hen in box 3 op basis van de blooteigendomswaarde

- dit geldt ook voor de blooteigendomswaarde van de woning in zekere zin dubbele heffing.2 wel kiezen- moeder geeft eigenwoningforfait aan over de volledige WOZ-waarde

- de kinderen wordt belast in box 3 voor de bloot eigendomswaarde

- de dubbele heffing t.a.v. de woning blijft vermeden

- in die zin klopt uw conclusie.In beide gevallen vervalt het eigenwoningforfait met ingang van 2005, zoals u ook al constateert.
 
Martin Otten
14 sep 2004
Onlangs is mijn vader overleden die een “vruchtgebruiktestament met keuzelegaat” had. De huwelijksgemeenschap omvat een hypotheekvrij huis, spaargeld en aandelen waarde huis : spaargeld : aandelen is als W : W : 2W. Bij ons mijn moeder, 71 jaar en de 4 meerderjarige kinderen eerste bezoek aan de notaris, waarbij ik deze vroeg of keuzemogelijkheden voor mijn moeder fiscaal van invloed kunnen zijn, kreeg ik mijn bedenkingen toen het antwoord luidde: “Dit maakt helemaal niets uit. Zelf ben ik van mening dat dit wel degelijk uit kan maken.

Als ze niet kiest wordt ze voor de helft eigenaar van het huis, het spaargeld en een pakket aandelen terwijl de andere helft 5 eigenaren heeft.

Voor box 1 dient ze dan op te geven 68% van het EWF over de WOZ waarde. Zij valt in de tweede schijf en betaald 22,45% belasting hierover. Stel WOZ waarde is gelijk aan W, dan: 0.008*W*0.2245*0.68=0.00122W

Van haar eigen deel ½ *W spaargeld en ½ *2W aandelen bedraagt de VRH 0.012*1½ W = 0.018W

Over haar vruchtgebruik ½ *W spaargeld en ½ *2W aandelen bedraagt de VRH 0.012*1½ *W *0.36= 0.00648W

Totaal 0.0257WStel dat mijn moeder nu bijvoorbeeld voor het verdelen uit de huwelijksgemeenschap het huis en het spaargeld dat gezamenlijk dezelfde waarde heeft als de aandelen volledig kiest. Nu is mijn moeder volledig eigenaar van zowel het huis en het spaargeld, voor 36% eigenaar van de aandelen terwijl de kinderen ieder voor 16% eigenaar zijn van de aandelen.

Voor box 1 dient ze dan op te geven 100% van het EWF over de WOZ waarde. Zij valt in de tweede schijf en betaald 22,45% belasting hierover. Stel WOZ waarde is gelijk aan W, dan: 0.008*W*0.2245=0.00180W

Van haar spaargeld W bedraagt de VRH 0.012W

Over haar vruchtgebruik 2W aandelen bedraagt de VRH 0.012*2W *0.36= 0.00864W

Totaal 0.0224WEen besparing van 0.0257W-0.0224W=0.0033WVoor de inkomstenbelasting geldt dat vanaf 2005 een woning die vrij van hypotheek is geen eigenwoningforfait meer heeft. Dat betekent dat de situatie vanaf 2005 nog gunstiger gaat worden. De box 1 bedragen resp. 0.00122W en 0.00180W komen dan te vervallen. De besparing wordt dan 0.00384WKlopt mijn redernatie zoals hierboven is geschetst of zie ik iets over het hoofd?Mij moeder heeft te kennen gegeven dat ze bereid is omdat ze zich dit kan veroorloven om de kindsdelen uit te betalen en derhalve het vruchtgebruik niet te aanvaarden. Dit lijkt mij niet verstandig omdat de te betalen belasting dan fiks meer zal gaan worden.

Ook wil mijn moeder jaarlijks een belastingvrije schenking aan ons vieren doen in de hoop daarmee in de toekomst flink op successierecht te besparen. Ik zei haar dat ze met die ruim 4*4243=16972 niet ver komt. Gesteld dat haar vermogensaanwas 4% op jaarbasis is, dan krimpt haar vermogen niet maar groeit zelfs nog. Hier lijkt mij wijsheid om enkele jaren al is het maar op papier als moeder niet ineens grote bedragen uit handen kwijt wil de vrijstelling plus de limiet van de eerste schijf te schenken ca €25000 per kind en dan maar 5% schenkingsrecht te betalen. Of valt er met andere creativiteit te handelen?

 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 feb 2012

Laatst gewijzigd

21 feb 2012