5 jun 2019 Nieuws

Gebruik burgerservicenummer (BSN) bij (hypotheek)advies

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal antwoorden gegeven op vragen over BSN.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Mag een aanbieder van een financieel product of dienst om mijn BSN vragen als ik een offerte opvraag?

Nee als u nog geen klant bent, mag de aanbieder niet om uw BSN vragen.

Moet wettelijk bepaald zijn
Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen u als burger en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. En alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat omschreven.

Alléén als u klant bent, kan een aanbieder van een financieel product of dienst wettelijk verplicht zijn om uw BSN te verwerken.

Die wettelijke verplichting geldt níet in de offertefase. Dus zolang u het aanbod in de offerte nog niet heeft geaccepteerd, en dus nog geen klant bent, mag de aanbieder uw BSN in geen enkel geval verwerken. Zelfs niet als u daarvoor toestemming geeft.

Tussenpersonen
Bij het aanvragen van offertes voor een financieel product of dienst kunt u gebruik maken van een tussenpersoon. Bijvoorbeeld als u een hypotheekverstrekker zoekt. Ook deze tussenpersoon mag in de offertefase uw BSN niet vragen.
======================================

Mogen tussenpersonen mijn BSN verwerken bij bemiddeling met een aanbieder van financiële producten en diensten?

Nee, tenzij dit voor het verrichten van een rechtshandeling noodzakelijk is en u de tussenpersoon hiervoor een volmacht heeft gegeven.

In alle andere gevallen mag een tussenpersoon uw BSN niet verwerken. Zelfs niet als u daarvoor toestemming geeft.

Moet wettelijk bepaald zijn
Tussenpersonen kunnen in uw opdracht bemiddelen tussen u en aanbieders van financiële producten en diensten. Dit met als doel een overeenkomst af te sluiten.

Zo’n tussenpersoon mag uw BSN alleen verwerken als dit ‘noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling’ in uw opdracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een tussenpersoon namens u een hypotheek afsluit bij een bank.

Rechtmatigheid aantonen
Een tussenpersoon moet altijd kunnen aantonen dat hij uw BSN rechtmatig verwerkt.

======================================
Klik hier voor meer vragen en antwoorden.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Uw mening

 
Nico van der Zee
11 jun 2019
Als het BSN nummer wettelijk vereist is om een overeenkomst tot stand te brengen, dan is het geoorloofd dit op te vragen. Als iemand klant wil worden ,is er een identificatieplicht middels ID of Paspoort. Administratieve procedures hebben tijd nodig,
 
J.M.G. (Joep) van der Pol
7 jun 2019
Wat een onduidelijk bericht. Ik heb het drie keer gelezen en weet nu nog niet wat wel en niet mag. Pas als iemand klant is, de offertefase, het accepteren van het aanbod in de offerte, het moet wettelijk bepaald zijn, noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling. Het wordt er zo niet duidelijker op.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jun 2019

Laatst gewijzigd

5 jun 2019