18 dec 2017 Nieuws

Regeling hypothecair krediet 2018

Consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2018 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2018 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanbieders van hypothecair krediet dienen de inkomenscriteria voor 2018 toe te passen bij het bepalen van de toegestane financieringslast.

Aanbieders van hypothecair krediet hebben de mogelijkheid om bij de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast uit te gaan van de geoffreerde debetrentevoet indien het gaat om een hypothecair krediet met een rentevastperiode korter dan tien jaar en het hypothecair krediet aan het einde van de overeengekomen rentevastperiode is afgelost. Tevens kunnen aanbieders van hypothecair krediet gebruik maken van de verruiming van de leennormen voor tweeverdieners.

Tweeverdieners

De financieringsruimte voor tweeverdieners wordt verder verruimd. Het financieringslastpercentage wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met zeventig procent van het lagere toetsinkomen in plaats van zestig procent van het lagere toetsinkomen.

 

Klik hier voor de internetconsultatie

 

Download Concept "Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2018" (pdf, 4 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2018

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer de jaarlijkse actualisering van de leennormen toegezonden.

Meer mogelijkheden voor maatwerk bij hypotheken voor senioren

Voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, is niet langer de vaak hogere toetsrente het uitgangspunt, maar de contractrente. Dit geeft meer ruimte aan senioren die met het oog op hun pensioen een deel van hun hypotheek versneld willen aflossen. De wettelijke regeling wordt hiervoor aangepast.

Toetsrente hypotheken derde kwartaal 2017

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2017 vastgesteld op 5%.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos
20 jul 2017
De tabellen zijn nog niet beschikbaar. Als deze bekend zijn, zal dit direct in de Fintool nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden. Minister Blok stelt dat een en ander tijdig bekend zal zijn voor adviseurs: "Daarbij merk ik op dat nu al bekend is dat de maximale loan-to-value (LTV) van hypotheken per 1 januari 2018 zal wijzigen. Hiermee kunnen hypotheekverstrekkers, -adviseurs en aanvragers tijdig rekening houden. Door tijdig te anticiperen op deze nieuwe normen wordt onzekerheid voor consumenten voorkomen. Ook de inkomensnormen kunnen daarna nog wijzigen, maar ook deze wijzigingen zijn ruim van tevoren bekend. Bovendien hoeft de wijziging van de inkomensnormen niet te leiden tot een beperking van de leencapaciteit." , zie, vraag 9, Kamervragen
 
Jamie Hilgersom
20 jul 2017
Waar zijn de tabellen 2018? Lijkt me noodzakelijk vanwege MCD dat deze zeer spoedig beschikbaar komen om de impact verstrekkingsnormen op inkomen 2017 en 2018 te kunnen duiden richting oriënteerders...
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.