27 mrt 2017 Nieuws

Rechter verwerpt aantijgingen tegen stichting BKR

De Rechtbank Den Haag wijst de aantijgingen tegen stichting BKR in kort geding volledig af. De uitspraak erkent zowel de wettelijke taak van stichting BKR als verantwoordelijke voor het kredietregistratiestelsel, als haar taak om hier correcte voorlichting over te geven. De rechter stelt het maatschappelijke belang van correcte en transparante voorlichting over de mogelijkheid om registraties te verwijderen boven het commerciële belang van bureaus die claimen terechte registraties uit te kunnen wissen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Peter van den Bosch, algemeen directeur bij stichting BKR: ‘De jurisprudentie die uit deze uitspraak vloeit, bevestigt nog maar eens het belang van correcte voorlichting. Niemand is gebaat bij onduidelijke uitspraken over het systeem van kredietregistratie en de uitspraak erkent dat stichting BKR ongehinderd in staat moet worden gesteld om correcte voorlichting te geven. We zien deze uitspraak dan ook als aanleiding om onze inspanningen om correcte voorlichting te geven verder te intensiveren.’

Vordering tot rectificatie

Dynamiet1 stelt zich op het standpunt dat BKR jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich uit te laten zoals BKR heeft gedaan in de televisie-uitzending van het consumentenprogramma Radar op 16 januari 2017, op de website van Radar en op haar eigen website. Dynamiet vordert BKR te veroordelen om een en ander te rectificeren.

Niet onrechtmatig

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het in deze kort geding procedure niet aannemelijk is geworden dat BKR met de bedoelde uitlatingen onrechtmatig jegens Dynamiet heeft gehandeld. BKR heeft zich in algemene termen uitgelaten over het uitgangspunt dat al het in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het CKI. De omstandigheden van het geval maken dat BKR enige vrijheid toekomt bij het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden verweten.

Niet onderbouwd

Voorts is de voorzieningenrechter voor wat betreft een aantal uitlatingen van BKR van oordeel dat Dynamiet heeft verzuimd om te onderbouwen hoe en waarom deze uitlatingen kunnen worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Dynamiet. Het enkele feit dat BKR een andere uitleg geeft aan een uitspraak van de Hoge Raad of een eerder vonnis van deze rechtbank is daartoe onvoldoende.

Ook acht de voorzieningenrechter van belang dat BKR haar zienswijze op haar website en de website van Radar al heeft aangepast en dat daarom aan de bij Dynamiet opgekomen bezwaren tegen uitlatingen van BKR tegemoet is gekomen.
De vordering tot rectificatie wordt afgewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: BKR / Rechtspraak.nl

 

1Dynamiet staat als juridische dienstverlener personen tegen betaling bij in hun pogingen om registratie van hun kredietgeschiedenis uit het CKI te (doen) verwijderen.
 

Lees ook…

BKR waarschuwt consumenten tegen onnodig hoge kosten

Stichting BKR heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden. Dit borgt de zuiverheid van het wettelijke stelsel van kredietregistratie en is bovendien een duidelijk signaal aan bedrijven die claimen consumenten - tegen betaling van hoge kosten - van hun registratie te kunnen ‘bevrijden’.

BKR start voorlichtingscampagne Kopen op Krediet? Kijk of het kan!

In december krijgt stichting BKR veel vragen over kopen op afbetaling. Veel consumenten beseffen niet dat dit een vorm van kredietverlening is waarvoor kredietregistratie wordt toegepast. Om teleurstelling in de winkel te voorkomen is een voorlichtingscampagne op social media gestart.

AFM: Leentoets en registratie BKR vanaf 1 mei 2017 (mobiele telefoons op afbetaling)

Mobiele telefoons op afbetaling worden gezien als kredieten waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat ook meer zichtbaar. Dan verschijnen de krediettabel en de waarschuwingszin ‘Geld lenen kost geld’ in de reclames van de telecomaanbieders. Ook moeten de kosten van het telefoonkrediet apart worden vermeld.

Uw mening

 
L.W.J. Rensen
27 mrt 2017
De uitspraak is genuanceerder dan uw bericht ons wil doen geloven. Beide partijen betalen de helft van de proceskosten. Inderdaad lees de volledige uitspraak.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 mrt 2017

Laatst gewijzigd

27 mrt 2017