22 feb 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Tweede Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het wetsvoorstel van minister Plasterk is ook expliciet opgenomen dat het als VvE mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij verbetert de voorgestelde wetswijziging de regels over de hoofdelijke aansprakelijkheid. Elke eigenaar is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf 2018 van kracht worden.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

SVn: Energiebespaarlening nu ook beschikbaar voor VvE’s

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen nu een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Tot voor kort was het voor VvE's moeilijk om een lening aan te gaan, waardoor energiebesparende maatregelen soms uitgesteld werden.

Gebouwgebonden financiering niet haalbaar

In het Energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in samenwerking met marktpartijen en natuur- en milieuorganisaties, zal onderzoeken of de voordelen van een aan de woning gekoppelde lening (ten opzichte van de aan de persoon gekoppelde lening zoals nu het geval is) voor ingrijpende renovatie ten behoeve van verbetering van de energieprestatie opwegen tegen de nadelen.

Wanneer bemiddelt of adviseert een VvE-beheerder?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de afgelopen tijd regelmatig de vraag gekregen of professionele beheerders van een Vereniging van Eigenaren (VvE) vergunningplichtig zijn. Uit deze vragen en uit gesprekken met marktpartijen is gebleken dat inderdaad sprake kan zijn van een vergunningplicht.

Uw mening

 
Berend Tooms
22 feb 2017
Flauwekul natuurlijk. 0,5% is nog niet eens voldoende voor een serieuze schilderbeurt.
Voorbeeld (praktijk) Kleine VvE, herbouwwaarde 1.2 milj, 10 appartementen, schilderen kost 10-15K, reservering dus 6K (0,5% van 1.2 milj.). Koop je, iets gechargeerd, net de verf voor.
Bovendien..... wie gaat de herbouwwaarde bepalen? In veel gevallen heeft niemand enig idee. Trouwens ook niet of het verzekerd is, waar het verzekerd is (als al) en voor hoeveel. Om nog maar eens wat te noemen. Veel VvE's, uiteraard de kleinere, bestaan alleen in het kadaster. Niet terug te vinden in de KvK (ook al zo'n ding). Gaat niets van komen.
Behalve als er iemand een appartement wenst te verkopen. Dan vraagt elke bank om een MJOP en wil iets van een reservering zien. Dan is Leiden in last. Dan breekt de ...... soms uit is onze ervaring in grote steden. Meewerken aan het optuigen van iets dergelijks is niet vanzelfsprekend.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.