7 jul 2016 Nieuws

Beantwoording reactie verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per januari 2017

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over een reactie met betrekking tot de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per januari 2017.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Brief" (pdf, 3 pagina's)

Er kan in beginsel geen beroep worden gedaan op die vrijstelling indien er al gebruik is gemaakt van een hoge vrijstelling door het kind voor een schenking van de ouders, tenzij wordt voldaan aan een van de in het overgangsrecht opgenomen uitzonderingen.

Overgangsrecht
In de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2016 staat het volgende over het overgangsrecht: “De verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen. De hoofdregel is dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken. In 2013 en 2014 is eenieder in de gelegenheid gesteld om eerdere schenkingen voor de eigen woning aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100 000.

Eerder gebruik hoge vrijstelling
Op grond van het vastgestelde overgangsrecht kunnen degenen die in 2013 geheel of gedeeltelijk gebruik hebben gemaakt van een hoge vrijstelling (of van een verhoogde vrijstelling) geen gebruik maken van de met ingang van 1 januari 2017 geldende structureel verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning.

Geen coulance
Dit betekent dat * te R. niet voldoet aan de voorwaarden van het overgangsrecht voor de structureel verhoogde vrijstelling eigen woning, omdat zij in 2013 reeds gebruik hebben gemaakt van een hoge vrijstelling.


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Poging vervroegen verhoogde schenkvrijstelling

In een amendement van Kamerlid Ronnes wordt gepleit voor het vervroegen van de verhoogde schenkvrijstelling. In het huidige Belastingplan 2016 wordt een invoerdatum van 1 januari 2017 gehanteerd. vanwege mogelijk uitstelgedrag pleit Kamerlid Ronnes voor vervroeging.

Vierde nota van wijziging BP2016 (gespreide schenking)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer de 4e nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) toegezonden. Zo wordt o.a. de de mogelijkheid tot gespreide schenking over drie achtereenvolgende kalenderjaren beschreven.

Uw mening

 
Ronald Breebaart
7 jul 2016
Ten eerste vraag ik mij af tot wanneer dit terug gaat. Geldt deze beperking bijvoorbeeld ook wanneer kinderen in 2001 of 2007 gebruik hebben gemaakt van de eenmalige hoge vrijstelling van +/- €21k.
Ten tweede vraag ik mij af of deze uitleg niet volledig ingaat tegen Het schenkingsrecht. De staatssecretaris legt uit dat van de hoge of de verhoogde vrijstelling slechts eenmalig in je leven gebruik mag worden gemaakt. Oftewel, kies je enig moment voor de hoge vrijstelling dan is gebruik maken van de verhoogde vrijstelling niet meer mogelijk. Zover ik weet mocht er altijd tot de maximale vrijstelling geschonken worden en zijn de vrijstellingen cumulatief. Wordt de verhoogde vrijstelling geschonken dan is meteen de hoge vrijstelling verbruikt. Krijg je eerst een hoge vrijstelling die je aan alles mag besteden, dan resteert er nog een ongeveer €30k die je voor studie of eigen woning mag ontvangen. Volgens mij strookt de uitleg van de staatssecretaris met deze gegevens.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.