22 okt 2004 Nieuws

'Eén basisuitkering voor alle Nederlanders’

De overheid moet nog slechts een basisuitkering garanderen voor alle Nederlanders. Werknemers en zelfstandigen kunnen zich dan individueel of groepsgewijs bijverzekeren. Die omslag is nodig, omdat het vertrouwen van werknemers en werkgevers in de overheid als hoeder van de sociale zekerheid is verdwenen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dat schrijven kopstukken uit vakbeweging, werkgeverskring en het openbaar bestuur vrijdag in de Volkskrant. Ze hebben een jaar in het geheim over hun voorstel overlegd.

De groep bepleit publieke basisvoorzieningen voor drie 'levensfases'. In de 'vormingsfase' moet het recht op scholing tot bachelor-niveau - tot en met het derde studiejaar - financieel worden gegarandeerd. Wie eerder stopt met leren en gaat werken, krijgt het overblijvende bedrag aan scholingsrechten bijgeschreven op zijn persoonlijke levenslooprekening. Die rekening speelt een rol tijdens het werkzame leven, de 'productieve levensfase'. Er kan verlof mee worden gefinancierd voor studie of zorg voor kinderen of ouders. De rekening kan ook worden gebruikt voor prepensioen of aanvulling bij demotie (een stap terug aan het eind van de carrière).

Wie tijdens het werkzame leven werkloos of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt een basisuitkering. Deze uitkering kan met CAO- of bedrijfsregelingen worden aangevuld. Wie langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet tot de pensionering een bovenminimale uitkering krijgen.

 

Na het werkzame leven, moet de regering opnieuw een basisinkomen garanderen, de AOW. Deze minimale uitkering wordt nu in de praktijk meestal al aangevuld met pensioen, dat bij CAO of per bedrijf wordt geregeld. Daarnaast kunnen burgers hun AOW en pensioen aanvullen met individuele regelingen zoals lijfrentes. Dit 'drietrapsmodel' wil de groep laten gelden voor de hele sociale zekerheid.

 

Bron: de Volkskrant, 22-10-2004

Uw mening

 
Willy A.P. Godschalk
22 okt 2004
Dat lijkt mij een uitstekend initiatief. De regering laat keer op keer zien dat zij plooit naar hun regeerperiode van 4 jaar, waardoor deze structurele regelingen telkens weer op de schop gaan ten gunste van korte-termijn effecten. Met name de laatste actie van de overheid t.a.v. pre-pensioen gaat mij veel te ver en doet geen recht aan het beslissingsrecht van het individu. Door dit initiatief bepaald het individu zelf hoe hij of zij er mee omgaat. In ben er ook van overtuigd, dat de meeste werknemers uit eigen initiatief zullen kiezen voor een geleidelijk stoppen met werken. Om er 40 tot 50 uur "hobbytijd" er in 1 keer bij te krijgen, is m.i. voor menig werknemerof partner een doembeeld. Ook sociaal en financieel is het m.i. veel aantrekkelijker om het op uw manier te doen. We kunnen dan tenminste toewerken naar een kapitaaldekkingsstelsel i.p.v. een omslagstelsel.

mvg

Willie Godschalk
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Opvoerdatum

22 okt 2004

Laatst gewijzigd

22 okt 2004