2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'

Minister Asscher geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'" (pdf, 4 pagina's)

Vangnetverzekering
Private verzekeraars hebben de private vangnetverzekering ontwikkeld voor startende zzp’ers, die om medische redenen niet worden geaccepteerd voor een reguliere AOV. Zzp’ers die als zelfstandige starten vanuit loondienst of een uitkering op grond van een werknemersverzekering (bijvoorbeeld WIA-uitkering), kunnen ook terecht bij het UWV voor een vrijwillige WIA-verzekering. Zowel voor de private vangnetverzekering als voor de vrijwillige verzekering bij het UWV, geldt dat geen medische beoordeling nodig is; er is sprake van een acceptatieplicht.

Mededelingsplicht
In artikel 7:928 lid 1 BW is geregeld dat de verzekeringnemer een mededelingsplicht heeft. Tevens is hierin geregeld dat de verzekeringnemer niet door de verzekeraar kan worden afgerekend op het niet meedelen van feiten die hij niet kende of niet hoorde te kennen. Daarbij moet de verzekeringnemer te goeder trouw hebben nagelaten mee te delen.
De gevolgen van het niet nakomen van die mededelingsplicht zijn geregeld in de artikelen 7:929 lid 2 BW, 7:930 lid 2 BW en 7:930 lid 3 BW. Bepalend daarbij is de vraag of de verzekeraar, als hij bekend was met het verzwegen feit, de verzekering wel of niet zou hebben aangeboden of bijvoorbeeld bepaalde clausules, uitsluitingen of premieverhogingen zou hebben toegepast. Uiteindelijk kan het gevolg dat zijn dat de verzekeraar bij het constateren van het niet nagekomen zijn van de mededelingsplicht de verzekering beëindigt.

Onbewuste verzwijging
Het Verbond onderzoekt onder meer de mogelijkheid om, met het toevoegen van controlevragen om de kans op onbewuste verzwijging zo klein mogelijk te maken. In dit traject zal tevens de communicatie rondom het invullen van de gezondheidsverklaring worden meegenomen, om het belang van het juist invullen van de gezondheidsverklaring duidelijk te maken aan de verzekeringnemer.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Toolkit voor AOV-advies

Adviseurs kunnen vanaf nu de toolkit voor zorgvuldig advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen downloaden. Deze toolkit bevat elf instrumenten om uw AOV-advies te verbeteren, waaronder een zelftoetsing voor uw AOV-adviesdossier opgesteld door de AFM en een inventarisatieformulier opgesteld door branchevereniging Adfiz.

Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De minister schrijft dat de AFM in de loop van 2015 intensieve contacten heeft gehad met marktpartijen om de advieskwaliteit voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verbeteren.

Verbond gaat gezondheidsverklaringen AOV herzien

Verzekeraars gaan de gezondheidsverklaring die gebruikt wordt bij het aanvragen van verzekeringen tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid herzien. Dat doen zij in nauw overleg met de artsenorganisatie KNMG en de koepel van patiëntenorganisaties Ieder(in). Het streven is eventuele onduidelijkheid bij de consument over wat wel en niet gemeld moet worden bij het aanvragen van de verzekering zo veel mogelijk te voorkomen. Het overleg moet in de loop van dit jaar tot een nieuw model gezondheidsverklaring leiden.

Uw mening

 
Berend Tooms
1 mrt 2016
Overigens lees ik in de brief dat 49%(!) van de zzp'ers in de "maakbranche" verzekerd is tegen de gevolgen van AO. Nounou.... Ik vraag het me af. Slechts 3%(!) wordt afgewezen. Misschien daarbij nog de mensen die zichzelf vanwege hun gezondheidssituatie kansloos achten en geen advies vragen? Dat niet willen/kunnen betalen?
Het is weer eens zo'n document. Een opleiding voor 2e-kamerlid is er niet, je hoeft eigenlijk helemaal geen opleiding te hebben. Niet erg, maar als je er misschien niet zoveel verstand van hebt.... laat je dan informeren.
1 ding is zeker.... de resterende 49% kent het probleem dat hier onder de aandacht gebracht wordt niet. En weer over tot de orde van de dag?
 
Berend Tooms
1 mrt 2016
Het linkje naar het document is niet correct. Moet zijn https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-klachtenregen-zzp-verzekeringen-en-arbeidsongeschiktheid
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 mrt 2016

Laatst gewijzigd

2 mrt 2016