10 apr 2015 Nieuws

Kamervragen ‘Ouderen in problemen door budgetpolis’

Naar aanleiding van ee artikel over budgetpolissen zijn kamervragen gesteld. Minister E.I. Schippers stelt dat bij het aangaan van een verzekering verzekeraars en verzekerden hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

2
Inmiddels zijn er twaalf budgetpolissen op de markt. Deze polissen kunnen de verplichting inhouden dat geneesmiddelen of hulpmiddelen alleen via internet zijn te bestellen. Zo kunnen bij een aantal budgetpolissen herhaalrecepten alleen worden besteld via een internetapotheek. Medicijnen via internet bestellen voor mensen die niet goed overweg kunnen met internet kan lastig zijn. Het is daarom van belang dat verzekerden die kiezen voor een budgetpolis (die overigens vaak ook via internet afgesloten wordt), zich op de hoogte stellen van eventuele consequenties van het afsluiten van een budgetpolis. Daarnaast hebben zorgverzekeraars de verplichting verzekerden goed te informeren over hun polis. De NZa ziet hier op toe.

3
Bij het aangaan van een verzekering hebben verzekeraars en verzekerden hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid. De verzekerde moet zich voordat hij een bepaalde polis afsluit goed informeren over de inhoud van de polis en de polisvoorwaarden waaronder mede begrepen de wijze waarop de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsrelatie tot gelding worden gebracht. Dat betekent ook dat de verzekerde zich ervan moet vergewissen of van het internet gebruik moet worden gemaakt voor het uitoefenen van zijn rechten onder zijn verzekering. Overigens worden veel budgetpolissen ook via internet afgesloten.

5
Deelt u de constatering dat dit een gevaarlijke ontwikkeling betreft voor ouderen of chronisch zieken die vanwege hun laag inkomen noodgedwongen een goedkope polis hebben afgesloten, die medicijnen nodig hebben en weinig mobiel zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

5
Nee, deze constatering deel ik niet. Ook mensen met een laag inkomen kunnen een gewone naturapolis afsluiten. Via de zorgtoeslag worden zij immers grotendeels gecompenseerd voor de kosten van de polis.

Download: Kamerbrief (Word, 3 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zorgverzekeringsmarkt

Minister Schippers (VWS) reageert op de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor juiste informatievoorziening via vergelijkingssites

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. E.I. Schippers geeft uitgebreid antwoord op kamervragen over de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars voor juiste informatievoorziening via vergelijkingssites.

Schippers: Geen door overheid beheerde zorgvergelijkingswebsite

Minister Schippers (VWS) schrijft in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer haar reactie op onderzoeken over vergelijkingssites voor zorg. Het gaat om onderzoeken van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Uw mening

 
Berend Tooms
10 apr 2015
Een hele domme minister, maar dat wisten we al.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 apr 2015

Laatst gewijzigd

10 apr 2015