17 feb 2015 Nieuws

Eindrappport Verzekering overlijdensrisico

Om voor bepaalde groepen het wegvallen van inkomen op te vangen bestaat vanuit de overheid de Algemene nabestaandenwet (de Anw). De Anw is in het verleden al ter discussie gesteld, onder meer omdat deze geen (directe) prikkel geeft tot arbeidsparticipatie terwijl dit wel in de geest is van veel sociale verzekeringen. Binnen dit onderzoek (CentERdata) is de centrale vraag in hoeverre het verzekeren van overlijdensrisico al niet voor een groot deel wordt opgepakt (of kan worden opgepakt) binnen de private verzekeringsmarkt (de zogenaamde derde pijler) in combinatie met nabestaandenregelingen binnen pensioenregelingen (de tweede pijler).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De centrale onderzoeksvraag die in dit rapport wordt beantwoord is als volgt geformuleerd:
"Welke mogelijkheden bestaan er in de private verzekeringsmarkt om overlijdensrisico te verzekeren en in hoeverre en waarom sluiten mensen een dergelijke verzekering af. Welke samenhang bestaat er met voorzieningen en ontwikkelingen in de eerste pijler (m.n. Anw) en tweede pijler (m.n. nabestaandenpensioen via collectieve regelingen bij pensioenfondsen en verzekeraars)?"

Download: "Eindrapport" (pdf, 53 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Uw mening

 
Berend Tooms
17 feb 2015
Vertil je er niet aan. Echt een drama. Mensen hebben geen idee waar ze het over hebben, in ieder geval niet daar waar het verzekeringen betreft. Adviseurs krijgen nog een sneer: Vrijwel geen enkele heeft kennis van de ANW. Lust u nog peultjes?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.