13 jan 2015 Nieuws

Wat te doen als ex-partner niet meewerkt aan verkoop voormalige gezamenlijke woning?

Helpdeskvraag (fictief)
Bij gemeenschap van goederen is er sprake van een gezamenlijk eigendom en staan de namen van de beide partners op de hypotheekakte. Indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet lukt, en de woning ook niet op 1 persoon kan worden overgeschreven, zal de woning verkocht dienen te worden. Stel dat de ex-partner nu zijn/haar medewerking niet wenst te verlenen. Wat dan?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Indien de andere eigenaar van de woning weigert mee te werken aan de verkoop van de gezamenlijke woning, zal het inschakelen van een mediator of advocaat een mogelijkheid kunnen zijn. Zeer waarschijnlijk zal het conflict enkel via een juridische procedure opgelost kunnen worden. Men kan dan de rechter verzoeken om een machtiging tot het verkopen van de voormalige echtelijke woning. Met de machtiging (toestemming rechter) word de aanvrager bevoegd om de verkoop van de woning in 'eigen hand' te nemen, zonder dat toestemming of medewerking van de andere eigenaar vereist is. Uiteraard is wel de medewerking van de geldverstrekker nodig.

Ex-partner woont nog in de woning?
Indien de ex-partner nog in de woning verblijft, kan de rechter tevens gevraagd worden om een machtiging de woning te laten ontruimen. Met deze machtiging kan een deurwaarder ingeschakeld worden om de woning daadwerkelijk te laten ontruimen.

 

* Een Fintool lezer merkte (terecht) het volgende op: "voor een ex-partner die niet meewerkt aan de verkoop van de voormalige echtelijke woning kan men inderdaad voor naar de rechter gaan. Echter, de toekenning van hetgeen geëist wordt is niet iets wat makkelijk tot stand komt. Er zijn toch wel de nodige mitsen en maren en de historie in de jurisprudentie van toekenningen is beperkt (alhoewel het inmiddels mogelijk iets makkelijker wordt). Met name in bijzondere situaties (er is er 1 waarbij de veiligheid van vrouw en kind in het geding is) kan het ‘eenvoudiger’ zijn. Het claimen van de medewerking door de ex-partner is geen 'recht', maar zal door de Rechtbank per geval beoordeeld dienen te worden.  
Voor mensen die in deze situatie zitten is een ‘tempering’ van de verwachtingen aan te raden.
"

Lees ook…

Proces relatiebeëindiging met NHG

Stichting WEW (NHG) heeft een handige proceskaart 'relatiebeëindiging met NHG' ontwikkeld. De nieuwe proceskaart is bestemd voor geldverstrekkers en intermediairs en bevat een praktische toelichting op de achterzijde (zie link voor download).

Samenvatting advies wetsvoorstel scheiden zonder rechter

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over scheiden zonder rechter. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding uitspreekt en het geregistreerd partnerschap ontbindt. Het wetsvoorstel is op 30 december 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Vooruitbetaling voor de overname van het aandeel in de eigen woning van de partner bij echtscheiding

Kan de lening voor de betaling van de overwaarde van de huidige woning door de achterblijvende partij aan zijn vertrekkende ex-partner, vooruitlopend op de definitieve afwikkeling van de echtscheiding worden behandeld als eigenwoningschuld? Dit in verband met de aankoop van een andere woning door de vertrekkende ex-partner.

Uw mening

 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 jan 2015

Laatst gewijzigd

13 jan 2015