Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

981 tot 990 van 1032.
6 jun 2005 Nieuws

Veel onduidelijkheid over extra belasting gouden handdruk

De duidelijkheid die staatssecretaris Joop Wijn van Financiën afgelopen week dacht te scheppen over de extra belasting op ontslagvergoedingen heeft tot veel onduidelijkheid geleid. Juristen en fiscalisten, maar ook belangenbehartigers van werknemers en werkgevers vinden de regels en de uitleg verwarrend, aldus Het Financieele Dagblad.
2 jun 2005 Nieuws

Verzekeraars pleiten voor een private WGA

Verzekeraars zien nog maar weinig heil in een WIA, die zowel door het UWV als de verzekeraars wordt uitgevoerd. In het blad van het Verbond van Verzekeraars spreken Jos Baeten (Fortis), Niek Hoek (Delta Lloyd Groep), Kick van der Pol (Interpolis) en Ludo Wijngaarden (Nationale-Nederlanden) zich uit vóór een private WGA.
1 jun 2005 Nieuws

‘Maatregelen om fraude in reïntegratiebranche te voorkomen’

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil maatregelen nemen om mogelijke fraude in de reïntegratiebranche te voorkomen. Aanleiding is een verkenning van TNO naar de mogelijke risico’s op fraude en oneigenlijk gebruik van reïntegratiegelden.
24 mei 2005 Nieuws

Recht op zorgverlof voor werknemer

Werknemers hebben per 1 juni 2005 het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor hun partner, kind of ouder met een levensbedreigende ziekte. De Eerste Kamer heeft onlangs met dit voorstel ingestemd. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur in een periode van twaalf achtereenvolgende maanden, bij voorkeur op te nemen in deeltijd.
23 mei 2005 Nieuws

Ouderen vaker ziek dan jongeren

Jongeren verzuimen tussen de circa vijf en tien dagen per jaar. Ouderen zijn gemiddeld tussen de vijftien en twintig dagen per jaar ziek. Dat is de conclusie die de Staatscourant trekt uit het rapport Jongere en oudere werknemers van TNO Arbeid.
17 mei 2005 Nieuws

Werkgevers en werknemers betalen ieder helft WGA-premie

Werknemers betalen bij de invoering van de nieuwe WAO de helft mee aan de premie voor de nieuwe Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Dat is de uitkomst van het overleg in de Stichting van de Arbeid (Star). Voor de meeste werknemersverzekeringen, zoals de WW, betalen werkgever en werknemer samen al premie. De WAO vormde daarop een uitzondering: op dit moment betaalt de werkgever de volledige premie.
3 mei 2005 Nieuws

SNS verzelfstandigt pensioenfonds

SNS Reaal Groep heeft zijn pensioenfonds verzelfstandigd. De bankverzekeraar heeft met een eenmalige dotatie van 105 miljoen euro de risico’s overgedragen aan het verzelfstandigde pensioenfonds. De enige verbondenheid bestaat uit de jaarlijkse vaste pensioenpremie.
28 apr 2005 Nieuws

Wetswijziging arbo-beleid heeft ook gevolgen voor verzuimverzekering

Werkgevers zijn vanaf 1 juli 2005 niet langer verplicht een arbodienst in te schakelen bij het arbeidsomstandighedenbeleid. Wel moeten zij onder meer de beschikbaarheid van een bedrijfsarts contractueel vastleggen.
22 apr 2005 Nieuws

Werkgevers eerder naar verzekeraar dan naar UWV

Werkgevers die het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid willen verzekeren, zullen dat vaker bij een particuliere verzekeraar doen dan bij het UWV. Dat blijkt uit de Arbodienstenmonitor.
15 apr 2005 Nieuws

Werkgevers vinden informatie over pensioenregelingen onduidelijk

Werkgevers vinden dat de informatievoorziening over pensioenregelingen door de pensioenuitvoerders tekort schiet. Zij kunnen daardoor hun werknemers niet op de juiste wijze voorlichten en hebben onvoldoende inzicht in de kosten. Uit onderzoek van adviesorganisatie Deloitte blijkt dat de helft van de werkgevers dat de informatie die de pensioenuitvoerder verstrekken e onduidelijk en onvolledig is.
Getoond 981 tot 990 van 1032. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.