Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

971 tot 980 van 1057.
14 feb 2006 Nieuws

Ouderschapsverlofkorting ook zonder opname levensloop

Werknemers kunnen gebruik maken van een extra heffingskorting als zij de levensloopregeling gebruiken voor ouderschapsverlof. Volgens Salaris Rendement blijkt dat deze werknemers ook van de ouderschapsverlofkorting gebruik kunnen maken als zij hun levenslooptegoed níet voor deze verlofperiode inzetten.
6 feb 2006 Helpdesk

Betreft: Overgangsregeling oudere werknemers levensloop.

Betreft: Overgangsregeling oudere werknemers levensloop. Indien een werknemer op 31 -12-2005 in de leeftijdsklasse valt van 51 jaar tot 56 jaar dan mag hij/zij meer dan 12% sparen van het bruto jaarinkomen. Er is onduidelijkheid omtrent de toepassing van deze regel van meer dan 12%. Mag een werknemer die op 31-12-2005 55 jaar is nu slechts een jaar meer dan 12% sparen van zijn bruto jaar inkomen of mag hij dit over meerdere jaren toepassen, net zolang tot hij/zij het maximum saldo van 210% van het inkomen heeft bereikt? In 2007 is de werknemer immers 56 jaar, het toetsingsmoment was echter 31-12-2005 qua leeftijd.
30 dec 2005 Nieuws

VNO: langer werken tegen meer loon

Werkgevers willen langer werken aantrekkelijker maken met meer loon en minder vakantiedagen. Dat staat in de Arbeidsvoorwaardennota 2006 van de grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW.
29 dec 2005 Nieuws

Nieuwe zorgverzekering kost bedrijven 1 miljard

Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel krijgen Nederlandse bedrijven in 2006 te maken met een forse stijging van de loonkosten. Salarisverwerker Raet schat volgens Het Financieele Dagblad in dat de kosten van het totale bedrijfsleven vanaf volgend jaar structureel met één miljard euro omhoog gaan.
6 aug 2012 Nieuws

Nieuwe richtlijnen voor aanmerken ontslagvergoeding als verkapte VUT

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft onlangs aanvullende criteria bekendgemaakt om te kunnen toetsen of een ontslagregeling niet zal worden aangemerkt als een regeling voor vervroegde uitkering (RVU). Als er inderdaad geen sprake is van een verkapte VUT-regeling, hoeft de werkgever geen naheffing te verwachten van 26%.
12 dec 2005 Nieuws

Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof

Ruim een kwart van de werknemers die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, heeft dit verlof ook opgenomen. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Wel is het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt tussen 2000 en 2004 gestegen van 9 naar 18 procent. Ook groeit het aandeel dat het ouderschapsverlof betaald krijgt.
9 dec 2005 Nieuws

Werkgevers niet voorbereid op nieuwe pensioenregels

Één op de twee werkgevers heeft nog niet bekeken of de pensioenregeling wel binnen de nieuwe fiscale grenzen blijft. Veel werkgevers denken dat de pensioenuitvoerder dat voor hen regelt. Daarnaast heeft de werkgever volgens de Stichting Pensioenkijker geen idee van de kosten van de pensioenregeling.
30 nov 2005 Nieuws

ABP verlaagt pensioenpremie

Ambtenarenpensioenfonds ABP verlaagt volgend jaar de pensioenpremie voor ambtenaren. Daarmee is een einde gekomen aan de aanhoudende stijging van pensioenpremies.
29 nov 2005 Nieuws

Levensloopafspraken in ruim helft CAO`s

In 41 van 70 onderzochte collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die in 2005 zijn afgesloten, zijn afspraken opgenomen over een levensloopregeling. In 17 daarvan gaat het om dusdanig concrete afspraken dat per 1 januari 2006 een invulling aan de levensloopregeling wordt gegeven. In 11 van deze 17 akkoorden is ook afgesproken dat de werkgever een financiële bijdrage aan de regeling zal leveren. Deze bijdrage loopt uiteen van 0,8 procent tot 3,5 procent.
22 nov 2005 Nieuws

Werkgever moet premievrijstelling WIA voor oudere werknemer zelf claimen

Een werkgever die een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst neemt, hoeft voor deze werknemer geen basispremie voor de WAO (straks WIA) te betalen. Dit geldt ook voor werknemers die al in dienst zijn als zij op 1 januari 54,5 jaar of ouder zijn. Deze vrijstelling moet de werkgever vanaf 1 januari 2006 wel zelf claimen.
Getoond 971 tot 980 van 1057. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.