Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

971 tot 980 van 1088.
16 okt 2006 Nieuws

Klagen loont bij restitutie WAO-gatverzekering

Klagen bij een verzekeraar over een te lage teruggave van de premie van een WAO-gatverzekering kan tientallen tot honderden euro’s extra opleveren. Volgens de Consumentenbond blijkt uit een onderzoek van stichting De Ombudsman dat de kosten die verzekeraars op het te restitueren bedrag inhouden nauwelijks onderbouw zijn.
31 aug 2006 Nieuws

WGA-premie in 2007 naar verwachting ongeveer 0,7 procent

In 2007 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar verwachting gemiddeld ongeveer 0,7 procent premie betalen, waarbij de premie per werkgever kan verschillen. Het UWV verwacht dat de lastendekkende WGA-premie zal uitkomen op gemiddeld ongeveer 0,2 procent. Daarbovenop komt een opslag van 0,47 procent. Deze opslag is nodig voor gelijkwaardige concurrentiemogelijkheden tussen het UWV en particuliere verzekeraars. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de opslag gepubliceerd in de Staatscourant.
24 aug 2006 Nieuws

'Voeg spaarloon en levensloop samen'

Het spaarloon en de levensloopregeling voor het sparen van verlof moeten worden samengevoegd. Zo’n geïntegreerde spaarregeling zou dan gebruikt kunnen worden voor alle situaties waarin mensen hun inkomen tijdelijk verliezen.
23 aug 2006 Nieuws

Werkgever kan kosten zieke makkelijker verhalen

Werkgevers kunnen de kosten die ze maken om een zieke werknemer weer aan de slag te krijgen straks gemakkelijker verhalen als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid. Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en minister Piet Hein Donner van Justitie zullen hiertoe de wet aanpassen.
21 aug 2006 Nieuws

‘Bedrijfsleven afwachtend over gevolgen vergrijzing’

Bijna de helft van Nederlandse bedrijven neemt een afwachtende houding aan als het gaat over de gevolgen van de vergrijzing. Zo’n 55 procent is zich bewust van de vergrijzing en neem voorzorgsmaatregelen, zo’n 45 procent doet voorlopig nog niets.
26 jul 2006 Nieuws

Zomerziekteverzuim dit jaar 10 procent hoger

In vergelijking met vorige zomer is het ziekteverzuim met tien procent gestegen. Vooral in de horeca, bouw en bij distributiebedrijven melden werknemers zich massaal ziek.
25 jul 2006 Nieuws

UWV licht werkgevers in over WIA

Uitkeringsinstantie UWV organiseert in de maanden september en oktober een aantal bijeenkomsten door heel Nederland om werkgevers in te lichten over de gevolgen van de WIA.
18 jul 2006 Nieuws

Autoleasemarkt mogelijk op zijn kop

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs uitgesproken dat de Nederlandse fiscus niet zonder meer de volledige bpm mag heffen over auto's die in het buitenland geregistreerd staan. Die uitspraak kan volgens fiscalisten de autoleasemarkt in Nederland volledig op zijn kop zetten.
14 jul 2006 Nieuws

Zwitserleven introduceert IFRS-pensioen

Zwitserleven heeft een IFRS Pensioen geïntroduceerd. Het gaat volgens VVP om een collectieve pensioenregeling op basis van middelloon. Werknemers krijgen een gegarandeerd pensioen gerelateerd aan hun salaris. De werkgever betaalt alleen de premie voor de jaarlijkse pensioenopbouw, aanvullende stortingen over het verleden komen niet voor.
13 jul 2006 Nieuws

Vooral hogere inkomens doen mee aan levensloop

De levensloopregeling is vooral in trek bij werknemers met een hoog inkomen. Zo’n twintig procent van de werknemers met een salaris van twee keer modaal of hoger zei in juni te willen deelnemen aan de levensloopregeling.
Getoond 971 tot 980 van 1088. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.