Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Varia verzekeringen

11 tot 20 van 57.
23 apr 2014 Nieuws

Opnieuw vraagstuk vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekerden bij Hoge Raad

De voorzieningenrechter heeft in een geding over een vrije advocaatkeus in zijn uitspraak een 'prejudiciële vraag' voorgelegd aan de Hoge Raad. In dit geding staat centraal de vraag of de procedure waarin de werkgever van belanghebbende (ontslagen werknemer) voor de opzegging van diens arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verzoekt, een administratieve procedure is als bedoeld in artikel 4:67 Wft en de Richtlijn.
5 mrt 2014 Nieuws

Aantal slachtoffers criminaliteit gelijk gebleven

In 2013 gaf één op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten). Dit aandeel bleef onveranderd ten opzichte van 2012. De laatste jaren is er sprake van een licht dalende tendens bij het slachtofferschap. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor (zie download). Het gaat in de Veiligheidsmonitor om de ervaring en beleving van burgers en niet om registratie van criminaliteit door de politie.
24 feb 2014 Nieuws

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden door Hoge Raad bevestigd

In cassatie heeft de HR afgelopen vrijdag het recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen formeel bevestigd. Eerder waren er prejudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof.
11 nov 2013 Nieuws

Uitspraak Europese Hof over vrije advocaatkeuze

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de zogenaamde vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden.
31 okt 2013 Nieuws

Vraag naar cyberverzekering gaat hoge vlucht nemen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’ uitgebracht (zie download). Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal op korte termijn net zo normaal zijn als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfscontinuïteit kan net zo goed door cyberrisico’s in gevaar komen als door een brand of diefstal. De kosten van cyberincidenten lopen in Nederland nu al in de miljarden euro’s per jaar. Verzekeraars zullen de komende jaren in rap tempo cyberverzekeringen ontwikkelen en op de markt brengen.
17 nov 2013 Nieuws

Verhoging eigen bijdragen rechtzoekenden

Per 1 oktober 2013 treedt het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren.
15 jul 2013 Nieuws

Versobering gesubsidieerde rechtsbijstand, biedt kansen voor rechtsbijstandverzekeraars

Staatssecretaris Teeven (VenJ) werkt aan een voorstel voor de vernieuwing van het stelsel van rechtsbijstand.

Rechtzoekenden die een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgen te maken met verplichte selectie aan de poort. Straks moet iedereen die een toevoeging wil, zich eerst melden bij de eerstelijns rechtshulp. Daar beoordeelt een functionaris of rechtsbijstand noodzakelijk is. Ook op het gebied van echtscheiding zullen wijzigingen doorgevoerd worden.
28 aug 2012 Nieuws

Verzekeringstak ING op verlies

Het halfjaarresultaat van ING Nederland komt uit op 800 miljoen euro. Dat is 400 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank heeft meer reserveringen gedaan om risico’s af te dekken.
31 aug 2012 Nieuws

Reisverzekeraar vergoedt 70-plusser minder

Bij bijna zestig procent van de reisverzekeraars krijgen ouderen met een verzekering minder uitgekeerd in het geval van een ongeval. Dat meldt verzekeringssite.nl.
21 mei 2010 Nieuws

DAS boekt forse winst

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft zijn nettowinst het afgelopen jaar met ruim 60 procent opgevoerd tot 31 miljoen euro.
Getoond 11 tot 20 van 57. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.