Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Tarieven en Tabellen

21 tot 30 van 66.
17 dec 2015 Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in overeenkomstige arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te zijn, zoals deze bijvoorbeeld in de desbetreffende sector is afgesproken. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
30 jun 2015 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.501,80 naar €1.507,80 bruto per maand. De aangepaste bedragen zijn in een cijfermatig overzicht als download beschikbaar.
5 jun 2015 Nieuws

Minimumloon juli 2015

Per 1 juli 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
27 jan 2015 Nieuws

Wijziging in de belastingheffing met ingang van 2015

In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.
20 nov 2014 Nieuws

Cijfers januari 2015

In de rekenregels (2015) zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
18 nov 2014 Nieuws

Vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen (2015)

Zie download voor premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2015.
29 okt 2014 Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2015.
18 jul 2014 Nieuws

Nieuwe versie Rapport Alimentatienormen

Een nieuwe versie van het Rapport Alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen is verschenen. Daarnaast staan de Nieuwe Tremanormen juli 2014 (2014-2) online op Recht.nl.
31 jan 2014 Nieuws

Verkort overzicht fiscale cijfers 2014

In een handzaam overzicht (pdf, 8 pagina's) de meest relevante (fiscale) cijfers 2014 voor de adviespraktijk. Zie download onderaan.
Getoond 21 tot 30 van 66. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.