Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

8911 tot 8920 van 8982.
31 jan 2005 Nieuws

Verkoopvoorwaarden van invloed op hypotheekrenteaftrek

Woningbouwcorporaties verkopen in toenemende mate woningen aan voormalige huurders. Vaak geschiedt die verkoop onder voorwaarde. De verkoopprijs is meestal lager dan de marktwaarde, maar een gedeelte van de winst die de voormalige huurder bij verkoop van de woning behaalt, moet dan weer terugvloeien naar de corporatie.
Marco Weijs 31 jan 2005
Vraag die meteen rijst is hoe deze regeling invloed heeft op verkoop van woningen met anti-speculatiebeding. Ook hierbij zal een deel van de opbrengst onder voorwaarden toevallen aan de gemeente.
28 jan 2005 Nieuws

Raad van State maakt bezwaar tegen nieuw WAO-stelsel

De Raad van State maakt in een vertrouwelijk advies bezwaren tegen het nieuwe WAO-stelsel. Het adviesorgaan van de regering heeft zijn twijfels bij de hoogte van de bezuinigingen die het kabinet verwacht te halen. De bezuinigingen zouden volgens het kabinet kunnen oplopen tot 1 miljard euro, de Raad van State verwacht dat het nieuwe stelsel duurder zal zijn dan het huidige.
Morten Croese 28 jan 2005
... is dit NU niet al het geval? Was de instroom de afgelopen jaren niet de hoger opgeleide vrouw met een full time baan en een volledig huidhouden? Heren, hadden wij thuis niet meer moeten helpen ipv Studio Sport kijken? Is dit niet weer een typisch geval van "Haags-definitie-gegoochel? Wat was wat nu ook al weer? WAO, IVA, WGA, ... Inderdaad zal de hoger betaalde werknemer eerder hoger afgekeurd worden dan de lager betaalde werknemer net als in het huidige systeem. En inderdaad zal de hoger opgeleide werknemer daardoor waarschijnlijk eerder in de IVA komen. Maar daaronder hebben wij nog een nieuwe WGA regeling ...
15 jan 2013 Kennis

Hoog - Laag constructie

Angelique Bakker-Rusche 27 jan 2005
U stelt dat het problemen oplevert indien er van een premieverhouding 1:10 wordt uitgegaan bij een hoge storting. Echter dit probleem kan worden ondervangen door in voorkomende gevallen de looptijd van de polis in te korten, hierdoor gaat de maandpremie weer omhoog, waardoor men weer binnen de bandbreedte valt. Vanzelfsprekend kan dit niet meer indien de minimale looptijd van 20 jaar is bereikt.
27 jan 2005 Nieuws

Fortis koopt leaseklanten af om rechtsgang te voorkomen

Fortis heeft honderden aandelenlease-klanten een betalingsregeling aangeboden. Wie daarop ingaat, moet wel afzien van een eventueel proces tegen de bankverzekeraar. Het gaat om klanten die in het verleden de MillenniumVersneller kochten.
Aart Labee 27 jan 2005
Dat is een een mooi bericht. Maar waarom worden ook de verkopers, die meestal met de meest schitterende en vaak onjuiste verhalen deze produkten hebben verkocht, niet aangepakt. Het is trouwens typisch voor Hollanders om niet een verlies te nemen. Uiteindelijk zal een ieder toch wel met zijn volle verstand de contracten hebben getekend.
25 jan 2005 Nieuws

Werknemers lopen veel belastingvoordeel mis

Werknemers laten gemiddeld 500 euro liggen aan belastingvoordeel. Omdat er veel niet bekend is over fiscale voordelen wordt er volgens Bert Bongers van het blad Belastingzaken te weinig gebruik gemaakt van regelingen waarbij de werkgever een onbelaste uitkering kan doen aan zijn werknemers. Daarmee doet de werkgever ook zichzelf tekort. Per gemiddelde werknemer kan deze enkele procenten op de loonkosten verdienen.
Fintool.nl 25 jan 2005
Een algemene omschrijving van het begrip representatiekosten kan niet worden gegeven. Voor iedere werknemer op zich is het advies op basis van een overzicht wat gedurende twee maanden minimaal wordt bijgehouden welke kosten deze moet maken om zijn/haar functie goed te kunnen vervullen. Mbt het onbelast vergoeden van een verkeersboete door een werkgever aan een werknemer die deze boete krijgt terwijl hij/zij rijdt in een auto van de zaak gedurende werktijd valt nog op te merken dat deze kosten voor de werkgever overigens niet aftrekbaar zijn.
Eddy Matthijsse 25 jan 2005
Ik krijg een onbelaste vergoeding voor representatiekosten. Welke kosten vallen hier precies onder? Kleding zou hier niet onder vallen, maar stomerijkosten wel. In het artikel worden zelfs verkeersboetes genoemd. Vallen deze ook onder 'representatiekosten'?
21 jan 2005 Nieuws

Spaarloon in 2005

Vanaf 1 januari 2005 is de spaarloonregeling alleen van toepassing indien de werknemer op 1 januari al in dienst was. Bij indiensttreding op een later tijdstip in het jaar is deelname uitgesloten voor dat jaar. Ook mag de spaarloonregeling vanaf 1 januari 2005 voor iedere werknemer slechts één keer worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de regeling zoals die tot en met 2004 luidde, namelijk dat de spaarloonregeling per dienstbetrekking kon worden geëffectueerd. Een werkgever mag een werknemer slechts laten deelnemen aan de spaarloonregeling indien de loonheffingskorting wordt toegepast.
Berend Tooms 21 jan 2005
Volgens mij is uitsluiting van deelname aan spaarloon voor iemand die op 1 januari niet in dienst was niet helemaal correct. Men kan volgens mij wel deelnemen, maar als men dat jaar al deelgenomen heeft via een andere werkgever, dan ligt het risico bij de nieuwe werkgever.
Onno Robijns 18 jan 2005
Is dat zo? Bij de criteria om als KEW te kwalificeren staat dat volgens mij niet art 3.116 Wet IB2001. Het is wel zo dat de rente over het voor de hoogstorting geleende bedrag niet fiscaal aftrekbaar is. Als iemand al moet lenen voor een premie, lijkt mij het sowieso te overwegen want misschien geen fiscale druk in Box3 om er helemaal geen KEW van te maken. Alles natuurlijk afhankelijk van de toekomstige klantsituatie. Succes in ieder geval.
14 jan 2005 Nieuws

Huishoudens betalen flink meer aan gemeente

Nederlandse huishoudens betalen dit jaar gemiddeld meer dan 200 euro meer aan gemeentelijke belastingen. Dit wordt veroorzaakt door de afschaffing van de Zalmsnip en door stijging van de gemeentelijke belastingen met 11%.
Fintool.nl 17 jan 2005
Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken Wet WOZ. De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Voorheen gold die WOZ-waarde voor een periode van vier jaren. Vanaf 2005 is dat nog maar twee jaar. De nieuwe WOZ-waarde geldt voor de jaren 2005 en 2006. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing ‘omslag gebouwd’. U ontvangt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen apart document de zogeheten WOZ-beschikking meer waarin de waarde is vastgesteld. De nieuw vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw pand staat voortaan vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dat gebeurt voortaan ieder jaar. U kunt met ingang van 2005 jaarlijks bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
17 jan 2005
14 jan 2005 Nieuws

BLG genomineerd voor Hypotheekprijs

De Pensioen Optimaal Hypotheek van BLG is genomineerd voor Hypotheekproduct van het jaar 2005. De verkiezing is tijdens het Hypotheken Event op 22 februari.
Henk ter Beek 14 jan 2005
in het kopje staat dbv genomineerd i.p.v. blg mvg henk ter beek
14 jan 2005 Nieuws

Zelfstandig ondernemers steeds armer

Zelfstandig ondernemers zijn in de jaren '90 steeds armer geworden. In 1989 leefden nog 40.100 kleine winkeliers, boeren en andere kleine ondernemers onder de armoedegrens.
Bert van Mierlo 14 jan 2005
Dat wil dus ook zeggen dat er nog altijd 86,7% van de ondernemers het goed tot heel goed doen. Kansen voldoende dus.
Getoond 8911 tot 8920 van 8982. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.