Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

8901 tot 8910 van 8978.
11 jan 2005 Nieuws

Fiscus controleert extra op lijfrentes

De Belastingdienst gaat mensen die de kosten van een lijfrentepolis aftrekken van de belasting, extra controleren. De fiscus kiest jaarlijks een aftrekpost die extra wordt gecontroleerd. Voor de tweede achtereenvolgende keer is nu voor de lijfrenteaftrek gekozen.
Fintool.nl 15 feb 2005
Voorzover wij weten komt er geen overgangsregeling voor een overbruggingslijfrente met doorlopende premies. Om niet-aftrekbaarheid te voorkomen zal de polis gewijzigd moeten worden.
11 feb 2005 Nieuws

Duisenberg bemiddelaar in aandelenlease-zaken

Wim Duisenberg, oud-president van de Europese Centrale Bank, gaat een bemiddelende rol vervullen in de aandelenlease-affaire.
W.J. van Dis 14 feb 2005
aandelenlease-affaires!!!!!!

In hoeverre gaat dhr. Duisenberg een rol spelen in deze complexe zaak??
Wij hebben als kantoor gelukkig in beperkte mate te maken met aandelenlease zaken.
Nationale Nederlanden heeft destijds Planvermogen gelanceerd. Onze klanten konden instappen voor 100 tot 250 gulden per maand.
Een prachtig plan als de koersen zouden blijven stijgen en men op het laagste moment was ingestapt. Alles is stukken minder, de koers was op zijn hoogste punt en de waarde van de aandelen zijn minder geworden. Allemaal niet zo erg als je de aandelen aan jezelf kan houden. Het enige dat mij zwaar tegenvalt is de rente die voor een tweede termijn van 5 jaar wordt gevraagd door NNFD. Eerst 7,5% op jaarbasis, nieuwe voorstel 6,9% in een tijd dat de rente op zijn laagst is. Weinig begrip voor de particulier die al 5 jaar 113.44 per mnd betaald en de volgende vijf jaar 108,00 per mnd aan rente.
Daarom hoop ik dat dhr. Duisenberg kan bewerkstelligen om de rente naar het laagst mogelijke te verlagen.
Ook NNFD is enthousiast aan het Oranje Planvermogen begonnen maar van hun verlengingsvoorstel wordt ik niet enthousiast.
Wij hebben de klanten nog heel veel uit te leggen.
11 jan 2005 Nieuws

Fiscus controleert extra op lijfrentes

De Belastingdienst gaat mensen die de kosten van een lijfrentepolis aftrekken van de belasting, extra controleren. De fiscus kiest jaarlijks een aftrekpost die extra wordt gecontroleerd. Voor de tweede achtereenvolgende keer is nu voor de lijfrenteaftrek gekozen.
Peter de Jong 14 feb 2005
Weet u of er, in navolging op de pre-pensioen - enVUT-regeling, ook een vrijstelling komt voor 55-plussers inzake de lijfrenteaftrek ? Dit m.b.t. de overbruggingslijfrente die dreigt te vervallen? M.a.w. kunnen 55- plussers een overbruggingslijfrente aankopen indien zij premies na 1-1-2006 hiervoor storten?
7 feb 2005 Nieuws

Oudere werkloze moet eerst spaargeld opmaken

Het kabinet wil de minimumuitkering voor oudere werklozen versoberen. Er komt vanaf 1 juli 2005 een inkomenstoets voor werklozen tussen de 50 en 55 jaar. Die moeten eerst hun spaargeld opmaken voordat zij in aanmerking komen voor de WW-uitkering. Het gaat om een wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAW.
Ad Oerlemans 10 feb 2005
Te gek voor woorden, zoiets kan alleen maar bedacht worden door mensen die het zelf heel goed hebben. Als deze regeling er door komt zou heel Nederland op moeten staan. Betekent dit ook dat je eerst je huis moet verkopen en het geld op moet souperen?
Aart Labee 10 feb 2005
Je bent jre hele leven spaarzaam geweest en tussen de 50 en 55 jaar. Volgens het bedrijf waar je werkt, ben je te duur en je mag naar buiten. Het is te zot voor woorden deze regeling.
3 feb 2005 Nieuws

ING verhoogt pensioenleeftijd

ING Groep wil de pensioenleeftijd voor zijn 35.000 medewerkers in Nederland verhogen van 62 naar 65 jaar. Wie eerder wil stoppen, moet hiervoor zelf sparen via de nieuwe levensloopregeling. Dit voorstel heeft ING gedaan tijdens de eerste CAO-besprekingen.
bernard wolters 3 feb 2005
Hoezo verdere uitholling van secundaire arbeidsvoorwarden? Het lijkt er op dat de aandeelhouderstevredenheid doorschiet! De werknemerstevredenheid neemt verder af. Hoewel dit slecht valt te becijferen, kost dat naar mijn overtuiging meer dan de directe besparing op de versombering van de pensioenregeling. Jammer deze ontwikkeling.
31 jan 2005 Nieuws

Verkoopvoorwaarden van invloed op hypotheekrenteaftrek

Woningbouwcorporaties verkopen in toenemende mate woningen aan voormalige huurders. Vaak geschiedt die verkoop onder voorwaarde. De verkoopprijs is meestal lager dan de marktwaarde, maar een gedeelte van de winst die de voormalige huurder bij verkoop van de woning behaalt, moet dan weer terugvloeien naar de corporatie.
Marco Weijs 31 jan 2005
Vraag die meteen rijst is hoe deze regeling invloed heeft op verkoop van woningen met anti-speculatiebeding. Ook hierbij zal een deel van de opbrengst onder voorwaarden toevallen aan de gemeente.
28 jan 2005 Nieuws

Raad van State maakt bezwaar tegen nieuw WAO-stelsel

De Raad van State maakt in een vertrouwelijk advies bezwaren tegen het nieuwe WAO-stelsel. Het adviesorgaan van de regering heeft zijn twijfels bij de hoogte van de bezuinigingen die het kabinet verwacht te halen. De bezuinigingen zouden volgens het kabinet kunnen oplopen tot 1 miljard euro, de Raad van State verwacht dat het nieuwe stelsel duurder zal zijn dan het huidige.
Morten Croese 28 jan 2005
... is dit NU niet al het geval? Was de instroom de afgelopen jaren niet de hoger opgeleide vrouw met een full time baan en een volledig huidhouden? Heren, hadden wij thuis niet meer moeten helpen ipv Studio Sport kijken? Is dit niet weer een typisch geval van "Haags-definitie-gegoochel? Wat was wat nu ook al weer? WAO, IVA, WGA, ... Inderdaad zal de hoger betaalde werknemer eerder hoger afgekeurd worden dan de lager betaalde werknemer net als in het huidige systeem. En inderdaad zal de hoger opgeleide werknemer daardoor waarschijnlijk eerder in de IVA komen. Maar daaronder hebben wij nog een nieuwe WGA regeling ...
15 jan 2013 Kennis

Hoog - Laag constructie

Angelique Bakker-Rusche 27 jan 2005
U stelt dat het problemen oplevert indien er van een premieverhouding 1:10 wordt uitgegaan bij een hoge storting. Echter dit probleem kan worden ondervangen door in voorkomende gevallen de looptijd van de polis in te korten, hierdoor gaat de maandpremie weer omhoog, waardoor men weer binnen de bandbreedte valt. Vanzelfsprekend kan dit niet meer indien de minimale looptijd van 20 jaar is bereikt.
27 jan 2005 Nieuws

Fortis koopt leaseklanten af om rechtsgang te voorkomen

Fortis heeft honderden aandelenlease-klanten een betalingsregeling aangeboden. Wie daarop ingaat, moet wel afzien van een eventueel proces tegen de bankverzekeraar. Het gaat om klanten die in het verleden de MillenniumVersneller kochten.
Aart Labee 27 jan 2005
Dat is een een mooi bericht. Maar waarom worden ook de verkopers, die meestal met de meest schitterende en vaak onjuiste verhalen deze produkten hebben verkocht, niet aangepakt. Het is trouwens typisch voor Hollanders om niet een verlies te nemen. Uiteindelijk zal een ieder toch wel met zijn volle verstand de contracten hebben getekend.
25 jan 2005 Nieuws

Werknemers lopen veel belastingvoordeel mis

Werknemers laten gemiddeld 500 euro liggen aan belastingvoordeel. Omdat er veel niet bekend is over fiscale voordelen wordt er volgens Bert Bongers van het blad Belastingzaken te weinig gebruik gemaakt van regelingen waarbij de werkgever een onbelaste uitkering kan doen aan zijn werknemers. Daarmee doet de werkgever ook zichzelf tekort. Per gemiddelde werknemer kan deze enkele procenten op de loonkosten verdienen.
Fintool.nl 25 jan 2005
Een algemene omschrijving van het begrip representatiekosten kan niet worden gegeven. Voor iedere werknemer op zich is het advies op basis van een overzicht wat gedurende twee maanden minimaal wordt bijgehouden welke kosten deze moet maken om zijn/haar functie goed te kunnen vervullen. Mbt het onbelast vergoeden van een verkeersboete door een werkgever aan een werknemer die deze boete krijgt terwijl hij/zij rijdt in een auto van de zaak gedurende werktijd valt nog op te merken dat deze kosten voor de werkgever overigens niet aftrekbaar zijn.
Eddy Matthijsse 25 jan 2005
Ik krijg een onbelaste vergoeding voor representatiekosten. Welke kosten vallen hier precies onder? Kleding zou hier niet onder vallen, maar stomerijkosten wel. In het artikel worden zelfs verkeersboetes genoemd. Vallen deze ook onder 'representatiekosten'?
Getoond 8901 tot 8910 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.