Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

41 tot 50 van 8978.
15 aug 2016 Nieuws

Versneld aflossen van hypotheek moet boetevrij

Banken mogen huizenbezitters met een nieuwe hypotheek niet langer een boete opleggen als ze hun woningschuld versneld willen aflossen, blijkt uit nieuwe Europese regels die geruisloos zijn ingegaan. Maar of banken zich daaraan houden is nog maar de vraag.
Milko Berghout 15 aug 2016
Betekent dit einde boeterente? Is bekend per wanneer deze regel (ook voor Nederland) is ingegaan?
7 jul 2016 Nieuws

Beantwoording reactie verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per januari 2017

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over een reactie met betrekking tot de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per januari 2017.
Ronald Breebaart 7 jul 2016
Ten eerste vraag ik mij af tot wanneer dit terug gaat. Geldt deze beperking bijvoorbeeld ook wanneer kinderen in 2001 of 2007 gebruik hebben gemaakt van de eenmalige hoge vrijstelling van +/- €21k. Ten tweede vraag ik mij af of deze uitleg niet volledig ingaat tegen Het schenkingsrecht. De staatssecretaris legt uit dat van de hoge of de verhoogde vrijstelling slechts eenmalig in je leven gebruik mag worden gemaakt. Oftewel, kies je enig moment voor de hoge vrijstelling dan is gebruik maken van de verhoogde vrijstelling niet meer mogelijk. Zover ik weet mocht er altijd tot de maximale vrijstelling geschonken worden en zijn de vrijstellingen cumulatief. Wordt de verhoogde vrijstelling geschonken dan is meteen de hoge vrijstelling verbruikt. Krijg je eerst een hoge vrijstelling die je aan alles mag besteden, dan resteert er nog een ongeveer €30k die je voor studie of eigen woning mag ontvangen. Volgens mij strookt de uitleg van de staatssecretaris met deze gegevens.
22 jun 2016 Nieuws

Gewijzigde AOW- en Anw bedragen per 1 juli 2016

Op 1 juli 2016 wijzigen de bedragen van de AOW- en Anw. De kinderbijslagbedragen wijzigen niet op 1 juli 2016.
Peter van der Ploeg 22 jun 2016
16 jun 2016 Nieuws

Werkgelegenheid bij verzekeraars neemt af

Om de dalingen van omzet en het resultaat het hoofd te kunnen bieden, reageren verzekeraars met kostenreducties. Bovendien kan door automatisering meer werk door minder mensen gedaan worden, verdwijnen overlappende functies na bedrijfsintegraties, veranderen de werkzaamheden inhoudelijk en stijgt het opleidingsniveau. Door al deze factoren nam de werkgelegenheid in de bedrijfstak in 2015 verder af tot 46.600 werknemers. Lees meer cijfers in het "Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2015 (Verbond van Verzekeraars)".
Berend Tooms 16 jun 2016
En verreweg de belangrijkste reden: Veel werkzaamheden zijn uitbesteed. Voornamelijk aan adviseurs.
28 aug 2013 Kennis

Nieuwe KEW (wel) mogelijk bij aangaan en beëindigen fiscaal partnerschap

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) als bedoeld in artikel 10bis.2 van de Wet IB 2001 en het besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/956M (hierna: het besluit).
Cees van Rooijen 18 apr 2016
2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'

Minister Asscher geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'.
Berend Tooms 1 mrt 2016
Overigens lees ik in de brief dat 49%(!) van de zzp'ers in de "maakbranche" verzekerd is tegen de gevolgen van AO. Nounou.... Ik vraag het me af. Slechts 3%(!) wordt afgewezen. Misschien daarbij nog de mensen die zichzelf vanwege hun gezondheidssituatie kansloos achten en geen advies vragen? Dat niet willen/kunnen betalen? Het is weer eens zo'n document. Een opleiding voor 2e-kamerlid is er niet, je hoeft eigenlijk helemaal geen opleiding te hebben. Niet erg, maar als je er misschien niet zoveel verstand van hebt.... laat je dan informeren. 1 ding is zeker.... de resterende 49% kent het probleem dat hier onder de aandacht gebracht wordt niet. En weer over tot de orde van de dag?
Berend Tooms 1 mrt 2016
Het linkje naar het document is niet correct. Moet zijn https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-klachtenregen-zzp-verzekeringen-en-arbeidsongeschiktheid
1 feb 2017 Kennis

Rekenmodel: WIA

Alleen voor abonnees - kwartaal update verlenging licentie
Rekenmodel om snel het WIA inkomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te laten zien, of voor dossiervorming met een print van de uitkomsten (met uitgangspunten).
Raymond Hesse 26 jan 2016
29 sep 2015 Nieuws

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Wetsvoorstel Implementatiewet Wft hypothecair krediet
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een richtlijn van het Europees Parlement inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen. De richtlijn moet uiterlijk op 21 maart 2016 geïmplementeerd zijn. De richtlijn bevat regels ter bevordering van de financiële scholing van consumenten en voorwaarden waaronder kredietgevers en kredietbemiddelaars krediet mogen verstrekken aan consumenten. Daarnaast geeft de richtlijn regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument (reclame, algemene informatie en op de persoon van de consument toegespitste, precontractuele informatie). Ook bevat de richtlijn regels over de kredietwaardigheidsbeoordeling en toegang tot gegevensbanken, normen voor advisering en regels voor leningen in vreemde valuta en variabele rente.
Mark van Dam 25 jan 2016
2 dec 2015 Nieuws

Kifid: ontbreken opstalverzekering niet aan geldverstrekker te wijten

Een consument heeft een hypothecaire geldlening afgesloten in verband met de aankoop van een woning. Op grond van de offerte en de hypotheekakte was zij verplicht het onderpand te verzekeren. Na een brand in de schuur bleek Consument geen opstalverzekering te hebben gesloten.
Berend Tooms 2 dec 2015
Ik ben benieuwd wat de notaris gedaan heeft. Over het algemeen krijgt die een aanwijzing dit na te gaan dan wel te controleren bij overdracht. De telefoontjes in mijn "hypotheekadviesleven" in deze sfeer van een notaris zijn te tellen op 1 hand.
23 nov 2015 Nieuws

Zorgpremie in 2016 lager dan paar jaar geleden

De gemiddelde jaarlijkse zorgpremie komt in 2016 uit op 1204 euro per persoon per jaar, dit is 39 euro lager dan het ministerie op Prinsjesdag had geraamd en is ongeveer 100 euro premie per maand. Met de bekend geworden gemiddelde zorgpremie ligt de premie komend jaar 22 euro lager dan in 2012 en 9 euro lager dan in 2013. Toen betaalden verzekerden nog gemiddeld 102 en 101 euro per maand.
Berend Tooms 23 nov 2015
Ach ja, je reinste propaganda, zo'n krant. Nergens dat No-claim, maximale teruggave dus, (€255,-) eigen risico (inmiddels €385,-) werd, nergens dat de heffingsgrondslag in het salaris van 34K een paar jaar geleden 51K werd, dat er behoorlijk aan de zorgtoeslag gesleuteld is, etc, etc.
Getoond 41 tot 50 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.