Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

41 tot 50 van 8979.
17 okt 2016 Nieuws

Kamerbrief met reactie met betrekking tot teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)

Minister Blok heeft gereageerd op verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 8 september jl. op de brief “teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)” die de commissie heeft ontvangen.
Berend Tooms 17 okt 2016
Een discriminerende maatregel. Wanneer de aflossing indirect gebeurt, dus via een polis/bankrekening, dan behoeft hier geen rekening mee gehouden te worden. Vreemd!
23 sep 2016 Nieuws

NVB pleit voor verlaging toetsrente

De toetsrente van 5% waarmee hypotheekverstrekkers de leencapaciteit van klanten bepalen kan omlaag om deze zo beter aan te laten sluiten bij de actuele rentestand geeft de NVB aan als voorstel in een reactie op de 'Consultatie Regeling Hypothecair Krediet'. Wel zou die toetsrente dan ook moeten gaan gelden voor rentevastperiodes langer dan 10 jaar. Nu wordt bij het bepalen van de leencapaciteit voor hypotheken met een rentevaste periode langer dan 10 jaar nog gerekend met de actuele rente.
Edwin Bond 23 sep 2016
Goh, wat een hypocriete moraalridders zeg! Als een klant bijv. kiest voor 30 jaar vast dan gaan we dus niet langer toetsen op nu 2,65% maar op pakweg 4%. Geen enkel renterisico maar volgens de NVB toch een foute prikkel om veel te lenen. Wie kan dit mij uitleggen?
17 aug 2016 Nieuws

Thuiswerkende zzp'er mag kosten huurwoning aftrekken

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis mogen de huurkosten opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming.
Berend Tooms 17 aug 2016
Nog maar eens zo'n bericht alsof zzp nog de enige ondernemingsvorm is die bestaat in NL. Een ondernemer met personeel is dezelfde situatie kan en mag dat natuurlijk ook.
15 aug 2016 Nieuws

Versneld aflossen van hypotheek moet boetevrij

Banken mogen huizenbezitters met een nieuwe hypotheek niet langer een boete opleggen als ze hun woningschuld versneld willen aflossen, blijkt uit nieuwe Europese regels die geruisloos zijn ingegaan. Maar of banken zich daaraan houden is nog maar de vraag.
Berend Tooms 15 aug 2016
Ook al gekopieerd en geplakt? De boete blijft, tenminste als daar rentederving (eventueel contant gemaakt) mee bedoeld wordt. En dat is doorgaans het geval. Mocht de bank gewend zijn om, bijvoorbeeld, 250,- aan kosten in rekening te brengen dan is dat waarschijnlijk een vergoeding die niet meer mag/kan.
Milko Berghout 15 aug 2016
Betekent dit einde boeterente? Is bekend per wanneer deze regel (ook voor Nederland) is ingegaan?
7 jul 2016 Nieuws

Beantwoording reactie verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per januari 2017

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over een reactie met betrekking tot de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per januari 2017.
Ronald Breebaart 7 jul 2016
Ten eerste vraag ik mij af tot wanneer dit terug gaat. Geldt deze beperking bijvoorbeeld ook wanneer kinderen in 2001 of 2007 gebruik hebben gemaakt van de eenmalige hoge vrijstelling van +/- €21k. Ten tweede vraag ik mij af of deze uitleg niet volledig ingaat tegen Het schenkingsrecht. De staatssecretaris legt uit dat van de hoge of de verhoogde vrijstelling slechts eenmalig in je leven gebruik mag worden gemaakt. Oftewel, kies je enig moment voor de hoge vrijstelling dan is gebruik maken van de verhoogde vrijstelling niet meer mogelijk. Zover ik weet mocht er altijd tot de maximale vrijstelling geschonken worden en zijn de vrijstellingen cumulatief. Wordt de verhoogde vrijstelling geschonken dan is meteen de hoge vrijstelling verbruikt. Krijg je eerst een hoge vrijstelling die je aan alles mag besteden, dan resteert er nog een ongeveer €30k die je voor studie of eigen woning mag ontvangen. Volgens mij strookt de uitleg van de staatssecretaris met deze gegevens.
22 jun 2016 Nieuws

Gewijzigde AOW- en Anw bedragen per 1 juli 2016

Op 1 juli 2016 wijzigen de bedragen van de AOW- en Anw. De kinderbijslagbedragen wijzigen niet op 1 juli 2016.
Peter van der Ploeg 22 jun 2016
16 jun 2016 Nieuws

Werkgelegenheid bij verzekeraars neemt af

Om de dalingen van omzet en het resultaat het hoofd te kunnen bieden, reageren verzekeraars met kostenreducties. Bovendien kan door automatisering meer werk door minder mensen gedaan worden, verdwijnen overlappende functies na bedrijfsintegraties, veranderen de werkzaamheden inhoudelijk en stijgt het opleidingsniveau. Door al deze factoren nam de werkgelegenheid in de bedrijfstak in 2015 verder af tot 46.600 werknemers. Lees meer cijfers in het "Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2015 (Verbond van Verzekeraars)".
Berend Tooms 16 jun 2016
En verreweg de belangrijkste reden: Veel werkzaamheden zijn uitbesteed. Voornamelijk aan adviseurs.
28 aug 2013 Kennis

Nieuwe KEW (wel) mogelijk bij aangaan en beëindigen fiscaal partnerschap

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) als bedoeld in artikel 10bis.2 van de Wet IB 2001 en het besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/956M (hierna: het besluit).
Cees van Rooijen 18 apr 2016
2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'

Minister Asscher geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'.
Berend Tooms 1 mrt 2016
Overigens lees ik in de brief dat 49%(!) van de zzp'ers in de "maakbranche" verzekerd is tegen de gevolgen van AO. Nounou.... Ik vraag het me af. Slechts 3%(!) wordt afgewezen. Misschien daarbij nog de mensen die zichzelf vanwege hun gezondheidssituatie kansloos achten en geen advies vragen? Dat niet willen/kunnen betalen? Het is weer eens zo'n document. Een opleiding voor 2e-kamerlid is er niet, je hoeft eigenlijk helemaal geen opleiding te hebben. Niet erg, maar als je er misschien niet zoveel verstand van hebt.... laat je dan informeren. 1 ding is zeker.... de resterende 49% kent het probleem dat hier onder de aandacht gebracht wordt niet. En weer over tot de orde van de dag?
Berend Tooms 1 mrt 2016
Het linkje naar het document is niet correct. Moet zijn https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-klachtenregen-zzp-verzekeringen-en-arbeidsongeschiktheid
1 feb 2017 Kennis

Rekenmodel: WIA

Alleen voor abonnees - kwartaal update verlenging licentie
Rekenmodel om snel het WIA inkomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te laten zien, of voor dossiervorming met een print van de uitkomsten (met uitgangspunten).
Raymond Hesse 26 jan 2016
Getoond 41 tot 50 van 8979. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.