Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

31 tot 40 van 8978.
12 dec 2016 Nieuws

Nota naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2017 naar de Eerste Kamer gestuurd. Nader ingegaan wordt op het vervallen van de tijdklemmen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de impact van het vervallen van de tijdklemmen zal Wiebes, indien de in het genoemde amendement opgenomen maatregel in werking treedt, bezien in hoeverre het wenselijk is om wederom deels of alsnog geheel de tijdklemmen te laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.
Charlotte Sijmons 16 dec 2016
Kunt u mij aangeven of in 2017 de tijdsklemmen inderdaad komen te vervallen tbv aflossen KEW op hyp. Hartelijk dank!
28 feb 2018 Kennis

Rekenmodel - vergelijking tussen banksparen en annuiteiten

Met bijgaand rekenmodel kunt u snel laten zien wat de financiële nadelen zijn bij het alleen toestaan van rente aftrek op basis van annuïteiten. Er kan een vergelijking gemaakt worden tussen een bankspaarhypotheek en een annuïteitenhypotheek. Tevens is direct inzichtelijk - indien aflossingsvrij / annuïteiten met elkaar vergeleken wordt – wat de verminderde belastingteruggave is.
Edwin Zijdenbos 11 dec 2016
Na download klikken op logo, eventueel (eerst) macro's inschakelen.
Wim Groot Kormelink 10 dec 2016
na downloaden van het rekenmodel verschijnt melding klik hier voor update
8 dec 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht ‘Zzp’er te karig voor pensioen’

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de 'karige' pensioenopbouw van ZZP'ers. Zij stelt dat een pensioenreservering een alternatief is geworden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Berend Tooms 8 dec 2016
Je hebt er geen opleiding voor nodig, voor Kamerlid, staatssecretaris, minister, zelfs niet voor ministerpresident of koning(in). Ze pretenderen vaak een hoop te weten, maar soms (vaak?), blijkt, weinig tot niets. Pensioen als AOV? manmanman En het mag niet eens pensioen heten. Voor pensioen heb je een werkgever-werknemerverhouding nodig en dat is wat al die zzp'ers helemaal niet willen.
Rekenmodel hypotheek bij eigen BV.jpg
28 feb 2018 Kennis

Rekenmodel hypotheek bij eigen BV

Kennisdocument: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
Een DGA kan een hypotheek afsluiten bij zijn/haar eigen BV. In een rekenmodel (aflossingsvrij / annuïteitenhypotheek) wordt een vergelijking gemaakt tussen lenen bij de bank en lenen bij de (eigen) BV. Doordat spaargeld van een BV laagrentend is en de hypotheekrente veelal hoger is, kan de BV rendement maken op het vermogen. Het (extra) rendement kan vervolgens via dividend worden uitgekeerd aan de DGA.
Peter W.G. Faber 1 dec 2016
28 nov 2016 Nieuws

Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft diverse nota's naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het wetsvoorstel Belastingplan 2017.
Milko Berghout 26 okt 2016
Begrijp ik nu goed dat de tijdsklem niet van toepassing is bij verkoop van de woning en de eigenwoningschuld wordt afgelost, ongeacht of er wel of niet sprake is van een restschuld? En geldt dit pas vanaf 1-1-2017, of mag er nu al (2016) gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.
17 okt 2016 Nieuws

Kamerbrief met reactie met betrekking tot teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)

Minister Blok heeft gereageerd op verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 8 september jl. op de brief “teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)” die de commissie heeft ontvangen.
Berend Tooms 17 okt 2016
Een discriminerende maatregel. Wanneer de aflossing indirect gebeurt, dus via een polis/bankrekening, dan behoeft hier geen rekening mee gehouden te worden. Vreemd!
23 sep 2016 Nieuws

NVB pleit voor verlaging toetsrente

De toetsrente van 5% waarmee hypotheekverstrekkers de leencapaciteit van klanten bepalen kan omlaag om deze zo beter aan te laten sluiten bij de actuele rentestand geeft de NVB aan als voorstel in een reactie op de 'Consultatie Regeling Hypothecair Krediet'. Wel zou die toetsrente dan ook moeten gaan gelden voor rentevastperiodes langer dan 10 jaar. Nu wordt bij het bepalen van de leencapaciteit voor hypotheken met een rentevaste periode langer dan 10 jaar nog gerekend met de actuele rente.
Edwin Bond 23 sep 2016
Goh, wat een hypocriete moraalridders zeg! Als een klant bijv. kiest voor 30 jaar vast dan gaan we dus niet langer toetsen op nu 2,65% maar op pakweg 4%. Geen enkel renterisico maar volgens de NVB toch een foute prikkel om veel te lenen. Wie kan dit mij uitleggen?
17 aug 2016 Nieuws

Thuiswerkende zzp'er mag kosten huurwoning aftrekken

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis mogen de huurkosten opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming.
Berend Tooms 17 aug 2016
Nog maar eens zo'n bericht alsof zzp nog de enige ondernemingsvorm is die bestaat in NL. Een ondernemer met personeel is dezelfde situatie kan en mag dat natuurlijk ook.
15 aug 2016 Nieuws

Versneld aflossen van hypotheek moet boetevrij

Banken mogen huizenbezitters met een nieuwe hypotheek niet langer een boete opleggen als ze hun woningschuld versneld willen aflossen, blijkt uit nieuwe Europese regels die geruisloos zijn ingegaan. Maar of banken zich daaraan houden is nog maar de vraag.
Berend Tooms 15 aug 2016
Ook al gekopieerd en geplakt? De boete blijft, tenminste als daar rentederving (eventueel contant gemaakt) mee bedoeld wordt. En dat is doorgaans het geval. Mocht de bank gewend zijn om, bijvoorbeeld, 250,- aan kosten in rekening te brengen dan is dat waarschijnlijk een vergoeding die niet meer mag/kan.
Milko Berghout 15 aug 2016
Betekent dit einde boeterente? Is bekend per wanneer deze regel (ook voor Nederland) is ingegaan?
7 jul 2016 Nieuws

Beantwoording reactie verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per januari 2017

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over een reactie met betrekking tot de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per januari 2017.
Ronald Breebaart 7 jul 2016
Ten eerste vraag ik mij af tot wanneer dit terug gaat. Geldt deze beperking bijvoorbeeld ook wanneer kinderen in 2001 of 2007 gebruik hebben gemaakt van de eenmalige hoge vrijstelling van +/- €21k. Ten tweede vraag ik mij af of deze uitleg niet volledig ingaat tegen Het schenkingsrecht. De staatssecretaris legt uit dat van de hoge of de verhoogde vrijstelling slechts eenmalig in je leven gebruik mag worden gemaakt. Oftewel, kies je enig moment voor de hoge vrijstelling dan is gebruik maken van de verhoogde vrijstelling niet meer mogelijk. Zover ik weet mocht er altijd tot de maximale vrijstelling geschonken worden en zijn de vrijstellingen cumulatief. Wordt de verhoogde vrijstelling geschonken dan is meteen de hoge vrijstelling verbruikt. Krijg je eerst een hoge vrijstelling die je aan alles mag besteden, dan resteert er nog een ongeveer €30k die je voor studie of eigen woning mag ontvangen. Volgens mij strookt de uitleg van de staatssecretaris met deze gegevens.
Getoond 31 tot 40 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.