Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

31 tot 40 van 8979.
30 dec 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 (gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation)

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.
Peter W.G. Faber 3 jan 2017
2 jan 2017 Nieuws

Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Per 1 januari 2014 is er in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in artikel 4:24a een algemene zorgplicht vastgelegd die financiële dienstverleners in acht moeten nemen jegens consumenten of begunstigden.
Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft in een Kamerbrief een samenvatting gegeven van de recente evaluatie van de invoering van dit wetsartikel.
Jenny Penning 2 jan 2017
..........
28 nov 2016 Nieuws

Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft diverse nota's naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het wetsvoorstel Belastingplan 2017.
Edwin Zijdenbos 16 dec 2016
Er zijn 2 'varianten' in BP2017. De eerste is het vervreemden van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat. Dan geldt geen tijdklem bij verkoop van de oude woning en daaropvolgende afkoop KEW/BEW/SEW. Dit is onderdeel van BP2017 (stemming 20 december 2016, Eerste Kamer). De tweede variant is het 'algeheel' laten vervallen van de jaren-eis. De staatssecretaris of minister zal hier nog een 'uitspraak' over doen naar aanleiding van het overleg tussen DNB en Verbond van Verzekeraars. Voor 1 februari 2017 is het overleg tussen De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars afgerond.
12 dec 2016 Nieuws

Nota naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2017 naar de Eerste Kamer gestuurd. Nader ingegaan wordt op het vervallen van de tijdklemmen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de impact van het vervallen van de tijdklemmen zal Wiebes, indien de in het genoemde amendement opgenomen maatregel in werking treedt, bezien in hoeverre het wenselijk is om wederom deels of alsnog geheel de tijdklemmen te laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.
Edwin Zijdenbos 16 dec 2016
Er zijn 2 'varianten' in BP2017. De eerste is het vervreemden van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat. Dan geldt geen tijdklem bij verkoop van de oude woning en daaropvolgende afkoop KEW/BEW/SEW. Dit is onderdeel van BP2017 (stemming 20 december 2016, Eerste Kamer). De tweede variant is het 'algeheel' laten vervallen van de jaren-eis. De staatssecretaris of minister zal hier nog een 'uitspraak' over doen naar aanleiding van het overleg tussen DNB en Verbond van Verzekeraars. Voor 1 februari 2017 is het overleg tussen De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars afgerond.
Charlotte Sijmons 16 dec 2016
Kunt u mij aangeven of in 2017 de tijdsklemmen inderdaad komen te vervallen tbv aflossen KEW op hyp. Hartelijk dank!
28 feb 2018 Kennis

Rekenmodel - vergelijking tussen banksparen en annuiteiten

Met bijgaand rekenmodel kunt u snel laten zien wat de financiële nadelen zijn bij het alleen toestaan van rente aftrek op basis van annuïteiten. Er kan een vergelijking gemaakt worden tussen een bankspaarhypotheek en een annuïteitenhypotheek. Tevens is direct inzichtelijk - indien aflossingsvrij / annuïteiten met elkaar vergeleken wordt – wat de verminderde belastingteruggave is.
Edwin Zijdenbos 11 dec 2016
Na download klikken op logo, eventueel (eerst) macro's inschakelen.
Wim Groot Kormelink 10 dec 2016
na downloaden van het rekenmodel verschijnt melding klik hier voor update
8 dec 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht ‘Zzp’er te karig voor pensioen’

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de 'karige' pensioenopbouw van ZZP'ers. Zij stelt dat een pensioenreservering een alternatief is geworden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Berend Tooms 8 dec 2016
Je hebt er geen opleiding voor nodig, voor Kamerlid, staatssecretaris, minister, zelfs niet voor ministerpresident of koning(in). Ze pretenderen vaak een hoop te weten, maar soms (vaak?), blijkt, weinig tot niets. Pensioen als AOV? manmanman En het mag niet eens pensioen heten. Voor pensioen heb je een werkgever-werknemerverhouding nodig en dat is wat al die zzp'ers helemaal niet willen.
Rekenmodel hypotheek bij eigen BV.jpg
3 sep 2018 Kennis

Rekenmodel hypotheek bij eigen BV

Kennisdocument: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
Een DGA kan een hypotheek afsluiten bij zijn/haar eigen BV. In een rekenmodel (aflossingsvrij / annuïteitenhypotheek) wordt een vergelijking gemaakt tussen lenen bij de bank en lenen bij de (eigen) BV. Doordat spaargeld van een BV laagrentend is en de hypotheekrente veelal hoger is, kan de BV rendement maken op het vermogen. Het (extra) rendement kan vervolgens via dividend worden uitgekeerd aan de DGA.
Peter W.G. Faber 1 dec 2016
28 nov 2016 Nieuws

Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft diverse nota's naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het wetsvoorstel Belastingplan 2017.
Milko Berghout 26 okt 2016
Begrijp ik nu goed dat de tijdsklem niet van toepassing is bij verkoop van de woning en de eigenwoningschuld wordt afgelost, ongeacht of er wel of niet sprake is van een restschuld? En geldt dit pas vanaf 1-1-2017, of mag er nu al (2016) gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.
17 okt 2016 Nieuws

Kamerbrief met reactie met betrekking tot teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)

Minister Blok heeft gereageerd op verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 8 september jl. op de brief “teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)” die de commissie heeft ontvangen.
Berend Tooms 17 okt 2016
Een discriminerende maatregel. Wanneer de aflossing indirect gebeurt, dus via een polis/bankrekening, dan behoeft hier geen rekening mee gehouden te worden. Vreemd!
23 sep 2016 Nieuws

NVB pleit voor verlaging toetsrente

De toetsrente van 5% waarmee hypotheekverstrekkers de leencapaciteit van klanten bepalen kan omlaag om deze zo beter aan te laten sluiten bij de actuele rentestand geeft de NVB aan als voorstel in een reactie op de 'Consultatie Regeling Hypothecair Krediet'. Wel zou die toetsrente dan ook moeten gaan gelden voor rentevastperiodes langer dan 10 jaar. Nu wordt bij het bepalen van de leencapaciteit voor hypotheken met een rentevaste periode langer dan 10 jaar nog gerekend met de actuele rente.
Edwin Bond 23 sep 2016
Goh, wat een hypocriete moraalridders zeg! Als een klant bijv. kiest voor 30 jaar vast dan gaan we dus niet langer toetsen op nu 2,65% maar op pakweg 4%. Geen enkel renterisico maar volgens de NVB toch een foute prikkel om veel te lenen. Wie kan dit mij uitleggen?
Getoond 31 tot 40 van 8979. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.