Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

21 tot 30 van 8979.
11 jul 2017 Nieuws

AOV en lijfrenteverzekeringen ZZP’ers

Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente.
Kars Karssen 11 jul 2017
Het is goed om ook te onderzoeken/publiceren wat de financiële gevolgen waren bij de niet-verzekerde ZZP'ers die arbeidsongeschikt zijn geraakt.
25 mei 2017 Nieuws

Koersrisico bij naderen expiratiedatum voor rekening verzekeringnemer

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend vanwege het 'verzuim' (volgens consument) van zijn adviseur. De adviseur had verzekeringnemer moeten attenderen op het feit dat de uitkering voor expiratie nog fors kon dalen als gevolg van koerswisselingen en dat de mogelijkheid bestond om de verzekering om te zetten naar een minder risicovolle belegging.
Berend Tooms 26 mei 2017
Soms zijn de uitspraken van het Kifid onnavolgbaar
24 mei 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren VvE door Eerste Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.
Berend Tooms 24 mei 2017
Hoofdelijk aansprakelijk, dus ook registratie BKR?
7 apr 2017 Nieuws

Vragen en antwoorden afkoop pensioen eigen beheer

Download: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
De belastingdienst heeft maar liefst 19 vragen en antwoorden beantwoord over afkoop pensioen eigen beheer.
Edwin Seinen 28 apr 2017
Stel de uitkeringen (man is 72 jaar) van het in eigen beheer opgebouwde pensioen zijn al ingegaan, kan deze dan nog wel worden omgezet in een ODV voor het verkrijgen van een lijfrente...?
27 mrt 2017 Nieuws

Rechter verwerpt aantijgingen tegen stichting BKR

De Rechtbank Den Haag wijst de aantijgingen tegen stichting BKR in kort geding volledig af. De uitspraak erkent zowel de wettelijke taak van stichting BKR als verantwoordelijke voor het kredietregistratiestelsel, als haar taak om hier correcte voorlichting over te geven. De rechter stelt het maatschappelijke belang van correcte en transparante voorlichting over de mogelijkheid om registraties te verwijderen boven het commerciële belang van bureaus die claimen terechte registraties uit te kunnen wissen.
L.W.J. Rensen 27 mrt 2017
De uitspraak is genuanceerder dan uw bericht ons wil doen geloven. Beide partijen betalen de helft van de proceskosten. Inderdaad lees de volledige uitspraak.
22 feb 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Tweede Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.
Berend Tooms 22 feb 2017
Flauwekul natuurlijk. 0,5% is nog niet eens voldoende voor een serieuze schilderbeurt. Voorbeeld (praktijk) Kleine VvE, herbouwwaarde 1.2 milj, 10 appartementen, schilderen kost 10-15K, reservering dus 6K (0,5% van 1.2 milj.). Koop je, iets gechargeerd, net de verf voor. Bovendien..... wie gaat de herbouwwaarde bepalen? In veel gevallen heeft niemand enig idee. Trouwens ook niet of het verzekerd is, waar het verzekerd is (als al) en voor hoeveel. Om nog maar eens wat te noemen. Veel VvE's, uiteraard de kleinere, bestaan alleen in het kadaster. Niet terug te vinden in de KvK (ook al zo'n ding). Gaat niets van komen. Behalve als er iemand een appartement wenst te verkopen. Dan vraagt elke bank om een MJOP en wil iets van een reservering zien. Dan is Leiden in last. Dan breekt de ...... soms uit is onze ervaring in grote steden. Meewerken aan het optuigen van iets dergelijks is niet vanzelfsprekend.
28 feb 2018 Kennis

Boeterente rekenmodel

Bereken de boeterente van een tussentijdse aflossing van een bestaande hypotheek.
Adam Molengraaf 20 feb 2017
Is het werkelijk zo simpel. Gaat u niet voorbij aan het feit dat de bank in een geval van een annuïteiten- dan wel een lineaire hypotheek in de resterende maanden per maand steeds minder rente derft dan b.v. een aflossingsvrije of een spaarhypotheek waarbij dit voorbeeld een uitstekend middel is. Het voorbeeld gaat uit van een rentederving van een constant bedrag per de nog resterende maanden. Mijns inziens is dat niet juist. Maar hoe is dan de berekening???????
23 jan 2017 Nieuws

Kifid wijst claim 'Zwitserse Franken' hypotheek af

Een consument stelt onvoldoende door te bank te zijn gewaarschuwd voor de risico's van de geldlening en gedurende de looptijd niet op de hoogte te zijn gehouden van de stand van zaken.
Jean Louis Michielse 23 jan 2017
terecht!!!!!
11 mei 2016 Nieuws

Formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar

De Belastingdienst heeft het 'formulier opgaaf lening eigen woning' beschikbaar gesteld. Voor leningen die onder het belastingplan 2013 vallen (annuïtair / lineair aflossen) en niet bij een reguliere bank zijn gesloten, dienen middels een opgaaf aan de Belastingdienst kenbaar gemaakt te worden. Ook is er een rekenmodule beschikbaar.
Edwin Zijdenbos 13 jan 2017
Uw opmerking is terecht. Zojuist de Belastingtelefoon gebeld en zij gaan dit corrigeren, want de belastingplichtigen die in 2013 t/m 2015 deze (eerdere) registratie hebben gedaan, dienen dit nog steeds via online/papieren versie te melden, als er sprake is van een mutatie. Namens Belastingdienst, dank voor uw melding.
Monique Hollander 13 jan 2017
De digitale en papieren versie van het formulier zijn niet beschikbaar op de belastingdienst
30 dec 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016 (gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation)

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.
Peter W.G. Faber 3 jan 2017
Getoond 21 tot 30 van 8979. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.