Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

61 tot 70 van 1670.
9 aug 2016 Nieuws

Vier op de tien kleine zzp’ers leven voornamelijk van een pensioen

In 2014 bedroeg het gemiddelde bruto inkomen uit de eigen onderneming van een kleine zzp’er 8,9 duizend euro. De helft verdiende 2,8 duizend euro of minder. Deeltijd-zzp’ers verdienden gemiddeld 21,4 duizend euro, bij voltijders lag dat op gemiddeld 38,3 duizend euro. Dit meldt CBS.
18 jul 2016 Nieuws

CRvB oordeelt over verhoging AOW-leeftijd

De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie in.
12 jul 2016 Nieuws

Kamerbrief over nadelige gevolgen beëindigen levensloopregeling

Staatssecretaris Klijnsma reageert op een consumentenvraag over de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021.
12 jul 2016 Nieuws

Stamrecht en echtscheiding

In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) aan de (ex-) echtgenoot/partner toegedeeld. Heeft deze verdeling gevolgen voor de belastingheffing?
7 jul 2016 Nieuws

Tweewoningenregeling in de AOW

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer over het beroep op de tweewoningenregeling in de AOW geïnformeerd. In de praktijk is het beroep op deze regeling beperkt gebleven. Daaruit mag worden afgeleid dat er geen gedragseffecten zijn opgetreden die de houdbaarheid ervan onder druk zetten. Er zijn tevens geen signalen die duiden op mogelijk oneigenlijk gebruik.
4 jul 2016 Nieuws

Oplossing voor pensioenklem directeur-grootaandeelhouders

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA's) te maken hebben. Veel DGA's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'. Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.
24 jun 2016 Nieuws

AFM: Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 juni 2016 haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. In een eerder stadium van de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel heeft de AFM haar visie al naar buiten gebracht.
17 jun 2016 Nieuws

Expiratie lijfrenteverzekering

Fictieve helpdeskvraag
Bij een relatie (62 jaar) van ons kantoor expireert zijn lijfrenteverzekering. (afgesloten in 1995) Vorig jaar heeft hij de laatste jaarpremie voldaan. Nu relatie 1 dag minder wil gaan werken, heeft hij behoefte aan een overbruggingslijfrente. Echter, zijn AOW-leeftijd is gestegen, terwijl we in de planning er altijd van uit zijn gegaan dat hij met zijn 65e met pensioen zou gaan. Wat is nu (nog) mogelijk?
30 mei 2016 Nieuws

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

Nederlandse mannen en vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging. Vrouwen worden nog altijd ouder dan mannen, maar het verschil is kleiner geworden. De kans van 65-jarigen om honderd te worden is in zestig jaar tijd ongeveer verzesvoudigd. Dat meldt CBS.
Getoond 61 tot 70 van 1670. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.