Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1661 tot 1670 van 1683.
26 okt 2004 Nieuws

Debat over VUT en prepensioen mogelijk uitgesteld

Het Tweede Kamerdebat over VUT en prepensioen wordt waarschijnlijk uitgesteld. Het debat was gepland voor volgende week, maar minister De Geus van Sociale Zaken en staatssecretaris Wijn van Financiën kunnen de schriftelijke vragen over het wetsvoorstel niet op tijd beantwoorden.
25 okt 2004 Nieuws

Toezicht op kleine pensioenfondsen wordt soepeler

Kleine pensioenfondsen en verzekeraars hoeven wat de Pensioen & Verzekeringskamer (PVK) betreft niet langer op dezelfde ingewikkelde manier als grote fondsen en verzekeraars te berekenen of ze wel aan al hun financiële verplichtingen voldoen. Zij moeten op een eenvoudigere manier hun solvabiliteit kunnen vaststellen.
25 okt 2004 Nieuws

Verbond: Pensioencommunicatie moet beter

In Rotterdam vond op 12 oktober jongstleden het derde Nationale Pensioendebat plaats, waar alle professionele spelers en kopstukken uit de pensioenwereld acte de présence gaven. Onder voorzitterschap van Kees Mijnten werd onder meer een interview met minister Zalm gehouden en een Tour d’Horizon met Jacques Schraven en Lodewijk de Waal georganiseerd.
22 okt 2004 Nieuws

'Eén basisuitkering voor alle Nederlanders’

De overheid moet nog slechts een basisuitkering garanderen voor alle Nederlanders. Werknemers en zelfstandigen kunnen zich dan individueel of groepsgewijs bijverzekeren. Die omslag is nodig, omdat het vertrouwen van werknemers en werkgevers in de overheid als hoeder van de sociale zekerheid is verdwenen.
22 okt 2004 Nieuws

Verbond: Prepensioenplannen te rigoureus

Volgens een eerste grove schatting van het Verbond bedragen de nalevingslasten voor verzekeraars van het wetsvoorstel VUT, prepensioen en levensloop ongeveer 74 miljoen euro. Het Verbond vindt dan ook, net als andere partijen, dat de voorgestelde ingrepen te rigoureus zijn en niet het gewenste doel zullen bereiken.
21 okt 2004 Nieuws

Weerstand tegen extra toezicht op pensioenen

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW keren zich tegen plannen om extra toezichtsorganen in te stellen bij alle Nederlandse pensioenfondsen. Volgens de organisaties zijn controlerende organen als raden van commissarissen binnen pensioenfondsen alleen maar 'olifanten die door de porseleinkast banjeren', meldt Het Financieele Dagblad.
19 okt 2004 Nieuws

Gewijzigd wetsvoorstel VUT, prepensioen en levensloop

Het kabinet heeft het wetsvoorstel VUT, prepensioen en levensloop aangepast. De aanpassing houdt een verruiming in van de overgangsperiode VUT/prepensioen van 57 naar 55 jaar. De overgangsregeling betekent voor werknemers die vóór 1 januari 2005 55 jaar of ouder zijn dat het huidige fiscale regime voor VUT en prepensioen in stand blijft.
18 okt 2004 Nieuws

Rabobank ziet toch brood in levensloopregeling

De Rabobank komt terug op de stelling dat de levensloopregeling een onverkoopbaar product is. De bank wil graag meewerken aan de regeling, mits die aantrekkelijker wordt vormgegeven. Dit schrijft de bank in een brief aan de bij het dossier levensloop betrokken Tweede-Kamerleden en aan de betrokken ministers.
18 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen zien goede rendement in derde kwartaal

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de rendementen over het derde kwartaal zien verbeteren, vergeleken met het voorgaande kwartaal. De rendementen over het lopende jaar lopen van 4,2 tot 7,8 procent.
16 sep 2004 Nieuws

Extra regels pensioenfondsen leiden tot hogere kosten voor deelnemers

Werknemers en gepensioneerden zullen een groot deel van de extra lasten dragen die worden veroorzaakt door nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen. Naast het verhogen van de premiebijdragen wordt verwacht dat de rechten van de deelnemers verder afbrokkelen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 43 Nederlandse financiële bestuurders van pensioenfondsen en bedrijven dat in opdracht van vermogensbeheerder SEI is verricht.
Getoond 1661 tot 1670 van 1683. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.