Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1651 tot 1660 van 1703.
25 nov 2004 Nieuws

Liefst zo snel mogelijk met pensioen

Nederlanders zijn niet enthousiast over langer doorwerken, het afschaffen van de VUT, of het geven van dagelijkse zorg aan ouderen. Ze zijn wel enthousiast over het zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
25 nov 2004 Nieuws

‘Reparatie pensioenen leidt tot catastrofe’

De werkgevers voelen niets voor reparatie van het prepensioen. Nederland stevent er mee af op een 'pensioencatastrofe'. Dit zegt Hans van der Steen van de AWVN, onderdeel van werkgeversvereniging VNO-NCW donderdag in de Volkskrant.
24 nov 2004 Nieuws

Meer duidelijkheid over inkoop van pensioen

Vanuit de praktijk zijn aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld op welke wijze inkoop van pensioen in een eindloonregeling kan worden uitgevoerd. Onlangs is hij in een besluit nader op deze inkoopmogelijkheid ingegaan.
23 nov 2004 Nieuws

‘Levensloop inzetten tegen inkomensachteruitgang’

Coalitiepartijen CDA en VVD in de Tweede Kamer willen dat de levensloopregeling ook kan worden ingezet om een inkomensachteruitgang op te vangen. In de kabinetsplannen kan opname uit de levensloopregeling alleen worden gebruikt voor een loonvervangende uitkering bij verlof.
22 nov 2004 Nieuws

Campagne Pensioenkijker succesvol

De radiocampagne 'Penzjoen doen!' van de Stichting Pensioenkijker heeft volgens Het Verbond van Verzekeraars in de eerste week 15.000 bezoekers naar de actiesite www.penzjoendoen.nl getrokken. De campagne moet vrouwen tussen 25 en 40 jaar pensioenbewuster maken van de invloed die bepaalde leefmomenten hebben op hun pensioen (zoals tijdelijk in deeltijd werken, van baan veranderen, een echtscheiding of overlijden van je partner).
18 nov 2004 Nieuws

Kamer wil vaste pensioenleeftijd loslaten

PvdA, VVD en D66 pleiten voor afschaffing van de verplichte pensionering op 65 jaar. Zij willen dat het kabinet onderzoekt of de leeftijdsgrens voor pensioen flexibel kan worden.
17 nov 2004 Nieuws

‘Helft pensioenfondsen verdwijnt binnen vijf jaar`

Nederlandse pensioenfondsen komen veelvuldig in de financiele problemen als gevolg van scherpere regelgeving. Momenteel verdwijnen er al een groot aantal pensioenfondsen. Als de afname zich in het huidige tempo voortzet, zal binnen vijf jaar het aantal pensioenfondsen zijn gehalveerd.
17 nov 2004 Nieuws

1 december 2004 deadline voor aanpassing aan Witteveen

In het besluit van 22 april 2004 van het Ministerie van Financiën is aangegeven dat pensioenregelingen die vóór 1 juni 2004 zijn ingevoerd of gewijzigd en vóór 1 december 2004 ter goedkeuring aan de Belastingdienst worden voorgelegd, alsnog als tijdig ingediend worden beschouwd.
16 nov 2004 Nieuws

Pensioenleeftijd volgens levensverwachting naar 75

De pensioenleeftijd moet in de toekomst fors omhoog als rekening wordt gehouden met de gestegen levensverwachting van gepensioneerden. Als de AOW op dit moment gebaseerd zou zijn op de gemiddelde levensverwachting zou de pensioengerechtigde leeftijd op 75 jaar moeten liggen. Een nog verder stijgende levensverwachting leidt ertoe dat in 2040 we pas op 82-jarige leeftijd met pensioen kunnen. Dit betoogde Cees Knipscheer, hoogleraar Sociale Gerontologie volgens De Financiële Telegraaf van 12 november.
10 nov 2004 Nieuws

Pensioenfondsen moeten meer ‘individuele producten’ ontwikkelen

Pensioenfondsen moeten zich meer gaan richten op individuele producten om zo aantrekkelijk te blijven voor jongere deelnemers. Dit stelde Tom Steenkamp, hoofd ABP Vermogensbeheer in zijn oratie als hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Volgens Steenkamp verliest het traditionele sterke punt van pensioenfondsen - het aanbieden van solidariteit tussen generaties - snel aan betekenis.
Getoond 1651 tot 1660 van 1703. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.