Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1651 tot 1660 van 1691.
9 nov 2004 Nieuws

Verzekeraars boos over regeling voor levensloop

De verzekeraars zijn boos over de afspraak die het kabinet zo moeizaam wist te maken met werkgevers en werknemers over de nieuwe levensloopregeling. Dat niet zij maar pensioenfondsen de regeling mogen uitvoeren, is in strijd met Europese regels, denken de verzekeraars.
9 nov 2004 Nieuws

Inkoop van pensioen in eindloonregeling bij een pensioentekort

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in een besluit aangegeven op welke wijze een inkoop van een pensioen in een eindloonregeling bij een pensioentekort kan plaatsvinden.
8 nov 2004 Nieuws

De Goudse wil geen nieuwe direct ingaande lijfrentes meer

De Goudse stapt uit de markt van direct ingaande lijfrentes. Volgens AM verstrekt de verzekeraar geen offertes meer voor direct ingaande lijfrenten als het kapitaal is opgebouwd bij een andere maatschappij.
8 nov 2004 Nieuws

Aegon-dochter TKP voert pensioenen Wegener uit

Met ingang van 1 januari 2005 voert TKP Pensioen de administratie voor het Algemeen Pensioenfonds Wegener (APW). Tot die datum is het pensioenbeheer belegd bij diverse uitvoerders. Het APW heeft circa 12.000 (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
8 nov 2004 Nieuws

Sociaal akkoord biedt meer ruimte voor prepensioen

Vervroegd pensioen blijft mogelijk voor mensen vanaf 63 jaar. Het kabinet verruimt verder de levensloopregeling waarin werknemers fiscaal voordelig kunnen sparen om verlof op te nemen of om nog eerder te stoppen met werken. Hierover hebben werkgevers, vakcentrales en het kabinet vrijdagnacht een sociaal akkoord bereikt.
5 nov 2004 Nieuws

Minister De Geus wil pensioenstelsel Europa-proof maken

Een bedrijfstakpensioenfonds voert een pensioenregeling uit als die regeling voor meer werkgevers actief in dezelfde bedrijfstak is afgesproken. Op dit ogenblik (najaar 2004) bestaan er 102 bedrijfstakpensioenfondsen. In 71 hiervan is de deelneming verplicht gesteld voor alle werkgevers en werknemers in de desbetreffende bedrijfstak.
4 nov 2004 Nieuws

MKB-Nederland tegen nieuwe levensloopregeling

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland vreest dat werknemers de verruimde levensloopregeling, waarover nu gesproken wordt door de sociale partners, vaak zullen gebruiken om tussentijds verlof van werk op te nemen.
4 nov 2004 Nieuws

Subsidie om ouderen langer aan het werk te houden

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft € 21 miljoen subsidie beschikbaar gesteld om oudere werknemers langer te laten werken. Bedrijven en branches kunnen aanvragen doen voor projecten en experimenten die het voor werknemers makkelijker maken om ook op oudere leeftijd door te blijven werken.
4 nov 2004 Nieuws

Kabinet wil levensloopregeling fors verruimen

Het kabinet is volgens ingewijden bereid de levensloopregeling fors te verruimen om tot een akkoord te komen met de vakbeweging. Het wil het mogelijk maken dat werknemers via deze regeling in totaal 2,1 volledig jaarsalaris belastingvrij kunnen sparen. In het wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is dat nog 1,5 jaarsalaris.
3 nov 2004 Nieuws

Meer tijd om te beslissen over pensioenoverdracht bij wisselen van baan

Werknemers krijgen straks zes maanden de tijd om te beslissen of zij hun pensioenaanspraken die zij in hun laatste dienstverband hebben opgebouwd, willen overdragen naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Momenteel is de beslistermijn nog twee maanden. Deze termijn blijkt in de praktijk te kort te zijn.
Getoond 1651 tot 1660 van 1691. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.