Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1631 tot 1640 van 1702.
28 dec 2004 Nieuws

Gemotiveerde werknemers willen best langer doorwerken

Om werknemers langer te laten doorwerken zoals het kabinet wil, moeten werkgevers hun personeel langer weten te inspireren en te motiveren.
23 dec 2004 Nieuws

Werknemers hebben weinig pensioenkennis

Zestig procent van de werknemers in ons land wil graag voor de officiële pensioenleeftijd stoppen met werken. Opvallend is daarbij dat maar liefst 40% van de werknemers niet weet op welke leeftijd ze met pensioen mogen. En 50% weet niet hoeveel geld zij na de pensionering ongeveer te besteden zullen hebben. Slechts 22% van de werkenden zegt zeker te weten dat het met hun pensioen wel goed zit. Deze conclusies zijn te trekken uit het tweemaandelijkse onderzoek van de Randstad WerkMonitor.
23 dec 2004 Nieuws

MKB-bedrijven willen niet bijdragen aan levensloopregeling

MKB-Nederland is niet van plan bij te dragen aan de levensloopregeling van hun werknemers. Volgens de belangenorganisatie heeft de overheid de verlofspaarregeling zo dichtgetimmerd dat werkgevers deze moeilijk kunnen afstemmen op hun bedrijf of sector.
20 dec 2004 Nieuws

Werkgevers geadviseerd niet mee te werken aan prépensioen

Werkgevers moeten niet meewerken aan behoud van vroegpensioenregelingen en moeten terughoudend zijn met medewerking aan levensloopregelingen voor medewerkers. Dit schrijft VNO-NCW volgens de Volkskrant in een vertrouwelijke instructie aan CAO-onderhandelaars.
20 dec 2004 Nieuws

SER: Gepensioneerden moeten meebetalen aan AOW

Gepensioneerden met een aanvullend pensioen moeten volgens de Sociaal Economische Raad (SER) voortaan meebetalen aan de AOW. Daardoor kan de toekomst van de AOW veiliggesteld worden.
15 dec 2004 Nieuws

NN, Aegon, Amersfoortse voeren unisekstarieven in

Nationale-Nederlanden, Aegon en De Amersfoortse voeren volgens AM per 1 januari unisekstarieven in voor pensioenverzekeringen op basis van beschikbare premie. Eerder dit jaar voerden zes andere verzekeraars al de sekseneutrale tarieven in. Bij NN gaat de lancering gepaard met een nieuwe versie van het BedrijfsPensioen.
6 aug 2012 Nieuws

Aanpassing afkoopbedragen pensioen 2005

In beginsel is het niet toegestaan om pensioenaanspraken af te kopen. Afkoop wordt aangemerkt als een verboden handeling en heeft een progressieve heffing en revisierente tot gevolg. Er bestaat wel een uitzondering voor zeer lage pensioenaanspraken.
13 dec 2004 Nieuws

“Levenslang geïnformeerd over het pensioen”

Een werknemer moet straks zijn leven lang op de hoogte worden gehouden van zijn pensioen. De verschillende vormen en momenten waarop de werknemer geïnformeerd dient te worden, komen te staan in de nieuwe Pensioenwet die begin 2006 ingaat. Dat verklaarde P. Stein, projectleider Pensioenwet op het ministerie van Sociale Zaken.
10 dec 2004 Nieuws

Topambtenaren: AOW-leeftijd naar 67 jaar

Een aantal topambtenaren pleit voor verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, verlaging van de WAO-uitkering van 70 naar 55 procent van het laatst verdiende loon en het loslaten van de koppeling tussen uitkeringen en de gemiddelde loonstijging in de collectieve sector en het bedrijfsleven.
9 dec 2004 Nieuws

'Bedrijven stoten eigen pensioenfonds te snel af'

Adviesbureau KPMG vindt dat bedrijven te gemakkelijk de beslissing nemen hun eigen pensioenfonds op te heffen. Veel ondernemingen maken nauwelijks een goede afweging tussen de voor- en nadelen om de pensioenen van hun werknemers uit te besteden, aldus KPMG op 6 december jl.
Getoond 1631 tot 1640 van 1702. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.