Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Marktpartijen

31 tot 40 van 989.
8 aug 2016 Nieuws

Wob-verzoek woekerpolissen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft minister Dijsselbloem documenten inzake woekerpolissen openbaar gemaakt.
6 jul 2016 Nieuws

Derivatencommissie presenteert herstelkader

De onafhankelijke derivatencommissie heeft het herstelkader aangeboden aan Minister J. Dijsselbloem. Dat herstelkader bepaalt hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren.
25 jul 2016 Nieuws

Verbond lanceert adviesloket beleggingsverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een digitaal ‘adviesloket beleggingsverzekeringen’ geopend waar consumenten kosteloos advies kunnen krijgen over de mogelijkheden om hun beleggingsverzekeringen aan te passen. Het advies wordt verstrekt door een zelfstandige adviesorganisatie die daarvoor een raamcontract heeft gesloten met de brancheorganisatie van verzekeraars. Met dit initiatief wil het Verbond bevorderen dat het zogeheten ‘hersteladvies’ ook toegankelijk wordt voor consumenten die tot dusverre nog geen gesprek met de eigen verzekeraar of adviseur zijn aangegaan.
30 jun 2016 Nieuws

Extern rapport over toetsing van rentederivatendienstverlening door banken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkent de uitkomsten van het rapport dat extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) heeft opgesteld over de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Uit het onderzoek blijkt dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot tekortkomingen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend.
28 jun 2016 Nieuws

Meer aanvragen rechtshulp bij aantrekkende huizenmarkt

Juridisch en financieel dienstverlener DAS ziet in Nederland over de eerste 5 maanden van 2016 ten opzichte van dezelfde periode in 2015 een aantal opvallende ontwikkelingen.
14 jun 2016 Nieuws

Meer klanten met beleggingsverzekering geactiveerd

Het Verbond van Verzekeraars heeft met medewerking van de AFM nieuwe gegevens gepubliceerd over de voortgang die verzekeraars maken bij het ondersteunen van consumenten bij het maken van een keuze over hun beleggingsverzekering.
14 jun 2016 Nieuws

Kamervragen n.a.v. bericht ‘DNB zet deur op kier voor eigen koers bankenbuffer’

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer de antwoorden gezonden op Kamervragen n.a.v het bericht ‘DNB zet deur op kier voor eigen koers bankenbuffer’.
3 aug 2016 Nieuws

AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie

De toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zetten nieuwe stappen naar een verruiming van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven op de financiële markt.

Zo nodigen zij financiële marktpartijen uit om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregime voor innovatieve financiële diensten.
7 jun 2016 Nieuws

Nieuwe Europese Verordening marktmisbruik

Vanaf 3 juli 2016 vervallen de nationale marktmisbruikregels en wordt de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik (MAR) van kracht.
1 jun 2016 Nieuws

Kamervragen rentemiddeling

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over rentemiddeling.
Getoond 31 tot 40 van 989. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.