Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Marktpartijen

31 tot 40 van 986.
30 jun 2016 Nieuws

Extern rapport over toetsing van rentederivatendienstverlening door banken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkent de uitkomsten van het rapport dat extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) heeft opgesteld over de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Uit het onderzoek blijkt dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot tekortkomingen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend.
28 jun 2016 Nieuws

Meer aanvragen rechtshulp bij aantrekkende huizenmarkt

Juridisch en financieel dienstverlener DAS ziet in Nederland over de eerste 5 maanden van 2016 ten opzichte van dezelfde periode in 2015 een aantal opvallende ontwikkelingen.
14 jun 2016 Nieuws

Meer klanten met beleggingsverzekering geactiveerd

Het Verbond van Verzekeraars heeft met medewerking van de AFM nieuwe gegevens gepubliceerd over de voortgang die verzekeraars maken bij het ondersteunen van consumenten bij het maken van een keuze over hun beleggingsverzekering.
14 jun 2016 Nieuws

Kamervragen n.a.v. bericht ‘DNB zet deur op kier voor eigen koers bankenbuffer’

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer de antwoorden gezonden op Kamervragen n.a.v het bericht ‘DNB zet deur op kier voor eigen koers bankenbuffer’.
3 aug 2016 Nieuws

AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie

De toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zetten nieuwe stappen naar een verruiming van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven op de financiële markt.

Zo nodigen zij financiële marktpartijen uit om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregime voor innovatieve financiële diensten.
7 jun 2016 Nieuws

Nieuwe Europese Verordening marktmisbruik

Vanaf 3 juli 2016 vervallen de nationale marktmisbruikregels en wordt de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik (MAR) van kracht.
1 jun 2016 Nieuws

Kamervragen rentemiddeling

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over rentemiddeling.
30 mei 2016 Nieuws

Nog steeds risico’s in Europese bankensector

De Europese bankensector staat nog steeds bloot aan risico’s, omdat het Europese raamwerk voor banken nog gaten vertoont. Daarnaast zorgt het langdurige ruime monetaire beleid van de ECB samen met de aanhoudend lage rente voor nieuwe economische risico’s. Ook kan een nieuwe internationale standaardisatie van risico’s van hypotheken leiden tot een daling van het aantal verstrekte hypotheken in Nederland. Dat concludeert het CPB in zijn jaarlijkse Financiële Risicorapportage.
20 mei 2016 Nieuws

DNB: Lage rente uitdaging voor gehele financiële sector

De lage rente vormt een belangrijke uitdaging voor de gehele financiële sector. Zowel voor banken als verzekeraars heeft de lage rente nu en op de langere termijn ingrijpende consequenties voor het bedrijfsmodel, terwijl in de pensioensector de lage rente de noodzaak vergroot om te komen tot een nieuw pensioencontract.
6 mei 2016 Nieuws

Rechtspraak restschuldenproblematiek

De eigenaar van twee volledig gefinancierde woningen was gedwongen deze na verlies van zijn baan te verkopen. De huizenprijzen waren inmiddels fors gedaald. Er ontstonden restschulden van in totaal meer dan € 300.000.
Getoond 31 tot 40 van 986. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.