Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

61 tot 70 van 329.
15 aug 2013 Nieuws

Verbond van Verzekeraars: Vrijspelen levensverzekering dupeert consument

Het Verbond van Verzekeraars noemt eventuele plannen die in de media zijn verschenen om levensverzekeringen vervroegd in te zetten om hypotheken af te lossen ‘ronduit kortzichtig’.
28 aug 2013 Kennis

Nieuwe KEW (wel) mogelijk bij aangaan en beëindigen fiscaal partnerschap

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) als bedoeld in artikel 10bis.2 van de Wet IB 2001 en het besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/956M (hierna: het besluit).
14 aug 2013 Nieuws

Mogelijk verval tijdklemmen bij voortijdige afkoop levensverzekeringen

Volgens het FD zijn er concrete plannen om het binnenkort eenvoudiger te maken voor verzekeringnemers om hun levensverzekering vervroegd op te nemen ten gunste van een aflossing op hun hypotheek.
5 aug 2013 Kennis

Echtscheiding en de KEW.

Casus - Alleen voor Fintool abonnees
Karel en Annemarie hebben 10 jaar geleden een spaarhypotheek afgesloten. In die tijd waren ze nog niet getrouwd dus is de verzekering kruislings gesloten. Na twee jaar samengewoond te hebben zijn Karel en Annemarie in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu gaan ze scheiden en komen overeen de KEW te splitsen in twee afzonderlijke verzekering, waarvan één polis als KEW wordt voortgezet en de andere in Box 3.
26 jul 2013 Helpdesk

Mag ik van Bankspaar naar spaarverzekering

Helpdeskvraag - alleen voor abonnees
Een van onze adviseurs confronteert ons met de navolgende vraag: "Een zelfstandige welke momenteel een bankspaarhypotheek heeft lopen bij de Rabobank, gaat een nieuwe woning kopen. Het liefst wil hij weer een bankspaarhypotheek bij een nieuwe geldverstrekker. De gelden zouden dan fiscaal geruisloos voort kunnen worden omgezet. Is er ook een mogelijkheid om de gelden fiscaal geruisloos door te zetten in een spaarverzekering?"
26 jul 2013 Nieuws

Kapitaaloverdracht verloopt sneller

De overdracht van particulier kapitaal tussen financiële instellingen verloopt aanzienlijk sneller sinds het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) medio vorig jaar een nieuw protocol overeenkwamen. Het overgrote deel van de kapitaaloverdrachten (95 procent) wordt nu gerealiseerd binnen veertien dagen nadat de overdragende partij alle benodigde documenten heeft ontvangen, zo blijkt uit een eerste evaluatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.
23 jul 2013 Helpdesk

Termijn banksparen na overgangsrecht

A verkoopt zijn woning in 2012 en koopt een nieuwe woning in 2013. Hij had een hypotheek met NHG en gaat ook nu een hypotheek aan met NHG. Omdat hij gebruik maakt van het overgangsrecht bestaat de nieuwe hypotheek uit 50% waarde woning afl.vrij en de rest bankspaar. Hij heeft de vorige hypotheek sinds 2001 gehad en heeft zodoende nog 20 jaar recht op hypotheekrente aftrek. De vorige hypotheek was hoger dan de nieuwe. Vraag: Dient de looptijd van het bankspaargedeelte nu een looptijd te hebben van 20 of mag het ook 30 jaar zijn?
23 jul 2013 Helpdesk

Overgangsrecht bij SEW

Klanten van mij hebben nu een SEW bij X. Zij gaan verhuizen. De rente bij de nieuwe bank (Y) is lager dan bij X. Hierdoor daalt ook de spaarrente in de SEW. Oorspronkelijk doelkapitaal was € 160.000. De jaar premie bij X bedraagt E 1.200,00. De nieuwe premie wordt bij Y, zonder verhoging van het doelkapitaal E 1.600. De vraag is of dit nu mag zonder verlies van vrijstellingen cq hypotheekrente aftrek
10 jul 2013 Nieuws

Tot wanneer kan KEW bij tijdelijke huur weer in box 1 geplaatst worden?

Helpdeskvraag
In het recente besluit "Overgangsrecht KEW" wordt in verband met het overgangsrecht gesproken ( Tijdelijke huur na 31 december 2012, gevolgd door koop ) over het kopen in het volgende kalenderjaar, waarbij de KEW weer in box 1 valt.

Wat is bepalend: de passeerdatum of het tekenen van de koopovereenkomst (zoals tijdens de invoering van de bijleenregeling gold en recentelijk met overgangsrecht hypotheken (onherroepelijke koopovereenkomst)?
9 jul 2013 Nieuws

Kifid: 8% beleggingsrendement niet ongebruikelijk

Een consument diende bij Kifid een klacht in met het verwijt dat zijn adviseur hem onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het risico dat het met de verzekering beoogde doel (aflossen van de hypotheekschuld) niet zou worden bereikt. De Commissie oordeelt dat de aan Consument verstrekte informatie in overeenstemming is met de destijds geldende opvattingen. Voor de consument was voldoende duidelijk dat beleggen het risico op een lager rendement meebracht
Getoond 61 tot 70 van 329. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.