Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

41 tot 50 van 325.
18 nov 2013 Nieuws

Kapitaaloverdracht gaat steeds beter

Het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK) is ruim een jaar in werking. Tijdens een rondetafelgesprek bij het Verbond van Verzekeraars concludeerden de aanwezige gebruikers dat het protocol niet alleen werkt, maar ook een belangrijke rol speelt bij het terugwinnen van vertrouwen.
14 mei 2014 Helpdesk

omzetten KEW met belegging naar KEW Spaarpolis

Ik heb van een klant een KEW waarbij de inleg 100% wordt belegd en wordt gebruikt voor de premie van de ORV. De klant zou deze graag omzetten in een KEW spaarpolis. Ik weet geen doelvermogen van destijds. Wat zijn mij mogelijkheden nu ? Volgens mij kan dit wel en mag ik niets aan de premie en de duur veranderen. Is dat juist naar uw idee ? In dat geval is dan het doelvermogen van destijds ook niet relevant en kan daarvoor in de plaats het garantiebedrag komen wat ontstaat nadat de polis is omgezet.
13 nov 2013 Nieuws

KEW valt bij rentewijziging mogelijk buiten de bandbreedte

Helpdeskvraag
In 2011 heb ik een KEW (spaarhypotheek) gesloten met een doelkapitaal van €180.000 en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast nog €70.000 aflossingsvrije hypotheek. Bij aanvang is er een hoog/laag storting gedaan met een bandbreedte van 1:10. Over 8 jaar zal de rente herzien worden. Het idee was oorspronkelijk bij een gestegen hypotheekrente de KEW te verhogen door middel van omzetting van het aflossingsvrije deel, zodat binnen de bandbreedte gebleven wordt. Nu is het verhogen van een KEW niet meer mogelijk, maar verlaging van het doelkapitaal bij een gestegen rente is ook geen optie vanwege de bandbreedte. Mogelijke oplossing?
6 nov 2013 Nieuws

KEW en extra storting

Helpdeskvraag
Een kapitaalverzekering eigenwoning (KEW), beleggingsbasis, gesloten in 2005. Relatie heeft woning verkocht (1-8-2013) en gaat tijdelijk huren. De KEW komt nu fictief tot uitkering, maar relatie wenst de polis premiebetalend voort te zetten in box 3, in afwachting van een nieuwe koopwoning in 2014 (dus binnen de termijn lopende + volgende jaar herleven KEW). In het besluit BLKB2012/1994M wordt gesproken over het niet verhogen van de premie. In hoeverre kan een extra storting binnen de bandbreedte, tijdens de box 3 periode, als verhoogde premie aangemerkt worden? Feitelijk blijft de reguliere inleg/premie ongewijzigd, maar is er een extra storting in de box 3 periode.
16 okt 2013 Kennis

Artikel 70d Invorderingswet 1990

Op een kapitaalverzekering eigen woning die voor 1 januari 2013 ingevolge artikel 3.116, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2012, wordt geacht tot uitkering te zijn gekomen of op een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning die voor 1 januari 2013
16 okt 2013 Kennis

Artikel 44c Invorderingswet 1990

Met ingang van 1 januari 2013 is dit wetsartikel vervallen. Voor artikel 70d Invorderingswet 1990 blijft artikel 44c wel van kracht (zie onder).
16 okt 2013 Nieuws

Woning verkocht, KEW blijft doorlopen, telt deze dan mee in box 3?

Helpdeskvraag (fictieve casus)
Stel uw relatie heeft een KEW polis, gesloten voor 14 september 1999 en gaat nu tijdelijk huren. Volgend jaar zijn er weer plannen voor een koopwoning, waarbij de KEW weer als box 1 polis aangemerkt zal worden. Het advies voor deze relatie is dan ook de KEW door te laten lopen. Echter, gezien het overige vermogen van relatie (boven heffingsvrije vermogen in box 3), is het in deze casus niet leuk als de huidige KEW met een waarde van circa € 50.000 op de komende peildatum 1 januari 2014 meetelt in diens vermogen. Is hier een oplossing voor?
4 okt 2013 Kennis

Vervreemding KEW, SEW en KEW bij aangaan en beëindiging partnerschap

Overgangsrecht KEW, SEW en BEW bij aangaan en einde relatie.
Getoond 41 tot 50 van 325. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.