Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

41 tot 50 van 329.
29 sep 2015 Nieuws

Kifid: vergoeding wegens onvoldoende aandacht voor overlijdensrisicoverzekering

Een adviseur heeft onvoldoende zorgvuldigheid in acht genomen bij de overname en het beheer van de verzekeringsportefeuille van een consument (klager). Bij de inventarisatie is een niet meer ter zake doende verzekering over het hoofd gezien, waardoor gedurende een aantal jaren de hiervoor verschuldigde premies zijn blijven geïncasseerd. De consument heeft echter ook bijgedragen aan deze ongewenste situatie door haar internetbankrekening niet goed in de gaten te houden. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
17 mei 2014 Kennis

GESLOTEN 1-1-1992 TOT 14-9-1999 (BREDE HERWAARDERING)

Ook voor kapitaalverzekeringen uit de periode van de Brede Herwaardering is de hoofdregel dat het rentebestanddeel in een genoten kapitaaluitkering in beginsel wordt belast. Ook hier gelden weer een aantal uitzonderingen.
25 apr 2014 Nieuws

Commissie verzoekt Nederland om een einde te maken aan de discriminerende belastingheffing

De Europese Commissie heeft Nederland verzocht om een einde te maken aan de discriminerende belastingheffing op dividenden van aandelen die in het bezit zijn van verzekeringsmaatschappijen die zijn gevestigd in een andere lidstaat of in een EER-land (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).
10 mrt 2014 Nieuws

Geen discriminatie voor 'postcode'-risicoverzekeringen

Regelmatig rijst de vraag of de postcode het uitgangspunt mag zijn bij het vaststellen van premies of het toekennen van hypotheken. Discussie in de Tweede Kamer over postcodediscriminatie bij de Finvita overlijdensrisicoverzekering was voor ontwikkelaar Dazure aanleiding om het College voor de Rechten van de Mens om advies te vragen (zie link). Dazure wil weten of de wijze waarop zij de premie berekent leidt tot discriminatie van mensen met een laag inkomen en van mensen van niet-westerse afkomst.
18 nov 2013 Nieuws

Kapitaaloverdracht gaat steeds beter

Het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK) is ruim een jaar in werking. Tijdens een rondetafelgesprek bij het Verbond van Verzekeraars concludeerden de aanwezige gebruikers dat het protocol niet alleen werkt, maar ook een belangrijke rol speelt bij het terugwinnen van vertrouwen.
14 mei 2014 Helpdesk

omzetten KEW met belegging naar KEW Spaarpolis

Ik heb van een klant een KEW waarbij de inleg 100% wordt belegd en wordt gebruikt voor de premie van de ORV. De klant zou deze graag omzetten in een KEW spaarpolis. Ik weet geen doelvermogen van destijds. Wat zijn mij mogelijkheden nu ? Volgens mij kan dit wel en mag ik niets aan de premie en de duur veranderen. Is dat juist naar uw idee ? In dat geval is dan het doelvermogen van destijds ook niet relevant en kan daarvoor in de plaats het garantiebedrag komen wat ontstaat nadat de polis is omgezet.
13 nov 2013 Nieuws

KEW valt bij rentewijziging mogelijk buiten de bandbreedte

Helpdeskvraag
In 2011 heb ik een KEW (spaarhypotheek) gesloten met een doelkapitaal van €180.000 en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast nog €70.000 aflossingsvrije hypotheek. Bij aanvang is er een hoog/laag storting gedaan met een bandbreedte van 1:10. Over 8 jaar zal de rente herzien worden. Het idee was oorspronkelijk bij een gestegen hypotheekrente de KEW te verhogen door middel van omzetting van het aflossingsvrije deel, zodat binnen de bandbreedte gebleven wordt. Nu is het verhogen van een KEW niet meer mogelijk, maar verlaging van het doelkapitaal bij een gestegen rente is ook geen optie vanwege de bandbreedte. Mogelijke oplossing?
6 nov 2013 Nieuws

KEW en extra storting

Helpdeskvraag
Een kapitaalverzekering eigenwoning (KEW), beleggingsbasis, gesloten in 2005. Relatie heeft woning verkocht (1-8-2013) en gaat tijdelijk huren. De KEW komt nu fictief tot uitkering, maar relatie wenst de polis premiebetalend voort te zetten in box 3, in afwachting van een nieuwe koopwoning in 2014 (dus binnen de termijn lopende + volgende jaar herleven KEW). In het besluit BLKB2012/1994M wordt gesproken over het niet verhogen van de premie. In hoeverre kan een extra storting binnen de bandbreedte, tijdens de box 3 periode, als verhoogde premie aangemerkt worden? Feitelijk blijft de reguliere inleg/premie ongewijzigd, maar is er een extra storting in de box 3 periode.
Getoond 41 tot 50 van 329. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.