Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

31 tot 40 van 329.
10 feb 2015 Nieuws

Kifid: niet meer kunnen verhogen SEW valt bank niet aan te rekenen

In een Kifid uitspraak is een consument in het ongelijk gesteld. De klager stelde dat de bank de consument onvoldoende geïnformeerd had over het niet meer kunnen verhogen van de inleg van een SEW (waarbij het garantiekapitaal verhoogd werd).
19 jan 2015 Nieuws

Spanningsveld tussen erfelijkheidsonderzoek en verzekerbaarheid

Uit een onderzoek van het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, het Erfocentrum, blijkt dat tweederde van de Nederlanders vreest dat een DNA-onderzoek het moeilijker kan maken een levensverzekering af te sluiten. De regels hierover zijn onbekend en worden ervaren als onvoldoende vertrouwenwekkend.
30 dec 2014 Nieuws

Wijziging besluit KEW/SEW/BEW en kapitaalverzekeringen

In een nieuw besluit wordt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M, gewijzigd.
22 dec 2014 Nieuws

Kamerbrief inzake antwoorden schriftelijk overleg beleggingsverzekeringen

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer de uitgebreide antwoorden op het schriftelijk overleg inzake beleggingsverzekeringen toegezonden.
30 dec 2014 Nieuws

Update besluit KEW/kapitaalverzekeringen

Het besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M, wordt opnieuw uitgebracht. Dit besluit is geactualiseerd – onder meer aangepast aan het nieuwe partnerbegrip en het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning – en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten.
17 okt 2014 Nieuws

Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen”

Staatssecretaris van Financiën, E. Wiebes geeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie belasting op aandelen die gehouden worden door verzekeringsmaatschappijen in het kader van fondsgebonden verzekeringen.
4 aug 2014 Nieuws

Claim wegens niet behalen prognoserendement afgewezen

In een uitspraak van Kifid stelt klager dat zijn adviseur hem niet op het beleggingsrisico heeft gewezen en dat hij erop mocht vertrouwen dat de voorgespiegelde prognoserendementen zouden worden gerealiseerd. De Commissie heeft er begrip voor dat verzekeringnemer teleurgesteld is in het gegeven dat het prognoserendement van 9% hoogstwaarschijnlijk niet zal worden gehaald.
17 jul 2014 Nieuws

DELA start bodemprocedure tegen AFM

Coöperatie DELA is het niet eens met het boetebesluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van reclame-uitingen over het DELA CoöperatiespaarPlan. Het geschil spitst zich toe op het vermelden van de juridische kwalificatie van het product. De AFM stelt dat die centraal behoort te staan.
16 jul 2014 Nieuws

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 april 2014 een bestuurlijke boete van €500.000 opgelegd aan DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (DELA). De boete is opgelegd, omdat DELA in de periode van 14 maart 2013 tot en met 3 juni 2013 informatie heeft verstrekt over het Coöperatiespaarplan, waaruit consumenten niet konden afleiden dat het spaarplan een verzekering is.
30 jun 2014 Nieuws

Vragen en antwoorden over besluit BLKB 13 322, KEW, SEW, BEW

De vragen en antwoorden over het besluit BLKB 2013 322, KEW, SEW, BEW zijn geactualiseerd.
Getoond 31 tot 40 van 329. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.