Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

21 tot 30 van 329.
10 dec 2015 Nieuws

Hoe vrijstelling berekenen bij dubbele expiratie KEW

Een relatie van ons heeft een 2-tal kapitaalverzekeringen. Deze komen beiden volgend jaar tot uitkering. Echter, gezien de hoogte van de uitkeringen komt relatie boven de vrijstelling uit behorende bij de 15 jaars vrijstelling. Het verlengen van de KEW is nu (fiscaal) niet meer mogelijk. Hoe berekenen we de vrijstelling / rentebestanddeel?
4 dec 2015 Nieuws

Kifid: Risico verkeerd ingevulde gezondheidsverklaring voor rekening aanvrager

Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering heeft verzekerde een gezondheidsverklaring ingevuld. Daarbij heeft hij twee vragen ten onrechte met nee beantwoord: de vraag of hij bekend was met verhoogde bloeddruk en of hij suikerziekte had. Voor Verzekeraar was er hierdoor geen aanleiding om medisch onderzoek te verrichten.
25 nov 2015 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2015 door Eerste Kamer aangenomen

Met de Fiscale verzamelwet 2015 is banksparen voor uitvaartkosten met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. De verzamelwet wijzigt verschillende belastingwetten (met inbegrip van een belastingwet die geldt in Caribisch Nederland), zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen, en enige andere wetten. Het wetsvoorstel bevat, naast enkele meer inhoudelijke maatregelen, voornamelijk technische en redactionele wijzigingen.
9 okt 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit kapitaalverzekeringen bandbreedte

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M.
21 sep 2015 Nieuws

Kifid: Welke koersdatum bij afkoop beleggingsverzekering?

Een consument klaagt bij Kifid dat zijn verzekeraar bij afkoop een verkeerde koersdatum heeft gehanteerd. De verzekeraar stelt dat hij gehandeld heeft op basis van de overeenkomst van de verzekering en bijbehorende voorwaarden. De Commissie oordeelt dat de verzekeraar een onjuiste koersdatum heeft gehanteerd en acht de verzekeraar gehouden tot vergoeding van het koersverschil tussen de door verzekeraar gehanteerde koersdatum en de correcte datum.
28 nov 2016 Nieuws

Rechtspraak inzake dalende overlijdensrisicoverzekering

De Rechtbank Amsterdam heeft in een geschil over de uitleg van de hoogte van een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering een uitspraak gedaan. De rechtbank legt de overeenkomst niet zo uit als eiser dat doet: het beroep op het contra proferentem beginsel wordt verworpen, omdat er geen twijfel in de zin van de wet en richtlijn bestaat over de uitleg. De tussenpersoon is niet aansprakelijk, omdat onvoldoende gesteld is dat de onduidelijkheid die bij eiser bestond te wijten is aan onjuiste of onvoldoende voorlichting door die tussenpersoon.
23 jun 2015 Nieuws

In welk jaar afkoop belast?

Een belastingplichtige heeft een levensverzekering afgekocht (lijfrente), waarvan de expiratie 21 december was en het afkoopverzoek 15 november was getekend. De verzekeraar boekt de afkoopwaarde 2 januari bij op het rekeningnummer van verzekeringnemer. Aan de rechter was voorgelegd in welk jaar de uitkering belast was.
14 sep 2016 Nieuws

Rechtspraak: Ondanks verplichte aflossing toch belast rentebestanddeel

Het ontbreken van een KEW clausule was voor de rechtbank aanleiding de Belastinginspecteur gelijk te geven inzake de aanwezigheid van een belast intrestbestanddeel. Bij de downloads een rekenmodel.
4 mrt 2015 Nieuws

Online aangifte 2014: kapitaalverzekering ten onrechte aangevinkt

Doet u online aangifte inkomstenbelasting over 2014 op Mijn Belastingdienst? Dan kan in het scherm ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ een vinkje staan bij ‘Kapitaalverzekeringen’. Ook als u geen kapitaalverzekering hebt.
17 feb 2015 Nieuws

Eindrappport Verzekering overlijdensrisico

Om voor bepaalde groepen het wegvallen van inkomen op te vangen bestaat vanuit de overheid de Algemene nabestaandenwet (de Anw). De Anw is in het verleden al ter discussie gesteld, onder meer omdat deze geen (directe) prikkel geeft tot arbeidsparticipatie terwijl dit wel in de geest is van veel sociale verzekeringen. Binnen dit onderzoek (CentERdata) is de centrale vraag in hoeverre het verzekeren van overlijdensrisico al niet voor een groot deel wordt opgepakt (of kan worden opgepakt) binnen de private verzekeringsmarkt (de zogenaamde derde pijler) in combinatie met nabestaandenregelingen binnen pensioenregelingen (de tweede pijler).
Getoond 21 tot 30 van 329. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.