Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Inkomen en arbeidsongeschiktheid

761 tot 770 van 774.
13 okt 2004 Nieuws

Aantal bijstandsuitkeringen stabiel

Het aantal bijstandsuitkeringen kwam eind juni 2004 uit op 339 duizend. Dat is even hoog als eind maart. Het is voor het eerst sinds anderhalf jaar dat het aantal bijstandsuitkeringen niet is gestegen. Het aantal WW-uitkeringen is in het tweede kwartaal verder toegenomen tot 315 duizend. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is gedaald tot 968 duizend eind juni. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
11 okt 2004 Nieuws

Verdere afname van cao-loonstijging

In het derde kwartaal van 2004 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen. In het tweede kwartaal was de cao-loonstijging nog 1,6 procent. De afgelopen drie jaar is de loonstijging vrijwel voortdurend afgenomen. De cao-loonstijging lag bijna op het niveau van de inflatie, die op 1,1 procent uitkwam. In 2003 lag de cao-loonstijging nog 0,7 procent boven de inflatie.
6 okt 2004 Nieuws

Nederland heeft snelstgroeiende werkloosheid van EU

In een jaar tijd is in Nederland het werkloosheidspercentage gestegen van 3,8 naar 4,8 procent in juli. Daarmee heeft Nederland de snelstgroeiende werkloosheid van de Europese Unie. Het Europees statistisch bureau Eurostat heeft dat dinsdag bekendgemaakt.
5 okt 2004 Nieuws

UWV opent Servicecentrum Werkgevers en Reïntegratie

Uitkeringsinstantie UWV heeft woensdag het Servicecentrum Werkgevers en Reïntegratie geopend. Werkgevers die vragen hebben over reïntegratie, over het aannemen van een arbeidsgehandicapte of op zoek zijn naar een arbeidsgehandicapte voor een vacature, kunnen contact opnemen met het servicecentrum.
4 okt 2004 Nieuws

Geringe pakkans voor uitkerings- en belastingsfraudeurs

Zwartwerken naast een uitkering wordt vrijwel nooit opgespoord en bestraft. Van de naar schatting 110 duizend WAO'ers en WW'ers die illegaal bijverdienen, loopt slechts 1 procent tegen de lamp. Voor fraude met volksverzekeringen zoals de AOW en kinderbijslag bestaat volgens de Rekenkamer een pakkans van minimaal 15 procent.
1 okt 2004 Nieuws

Banenverlies loopt op tot 119 duizend

In het tweede kwartaal van 2004 waren er 119 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2003. Het banenverlies is daarmee opgelopen tot 1,6 procent. Het bedrijfsleven telde 148 duizend banen minder dan een jaar geleden. Het aantal banen bij overheid en zorg samen was 29 duizend hoger. De stijging van de loonkosten per werknemer is teruggevallen tot 1,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
30 sep 2004 Nieuws

Ruim 30 procent werkgevers regelt WAO zelf

Het aantal werkgevers dat de WAO zelf regelt, stijgt explosief. Sinds 1 juli doen ruim 71 duizend werkgevers dat. Dat is eenderde van het totaal aantal werkgevers. Dit blijkt uit cijfers van de nationale uitvoerder van de WAO, het UWV.
30 sep 2004 Nieuws

Lagere gedifferentieerde WAO-premie in 2005

UWV verlaagt de gedifferentieerde WAO- premie voor werkgevers in 2005. Het betreft de premie voor de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok), waaruit de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid worden betaald. De verlaging is volgens UWV mogelijk doordat het beroep op de WAO als gevolg van de huidige en nieuwe wetgeving afneemt.
22 jan 2013 Kennis

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Als aanvulling op de bestaande sociale inkomensverzekeringen en voorzieningen kan bij een particuliere verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten worden, waarmee de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval zo veel mogelijk wordt opgevangen.
7 jun 2004 Kennis

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het is een sommenverzekering; er wordt niet gekeken naar de werkelijk geleden schade.
Getoond 761 tot 770 van 774. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.