Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Inkomen en arbeidsongeschiktheid

751 tot 760 van 776.
1 nov 2004 Nieuws

Recordaantal faillissementen

In de eerste negen maanden van 2004 zijn ruim 6.900 faillissementen uitgesproken. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Niet eerder is een dergelijk hoog aantal faillissementen uitgesproken in de eerste drie kwartalen van een jaar.
29 okt 2004 Nieuws

Kabinet versoepelt WAO-eisen

Het kabinet wil de eisen versoepelen waaraan zieke werknemers moeten voldoen om vanaf 2006 een WAO-uitkering te krijgen. Die handreiking is onderdeel van het pakket dat tot een compromis moet leiden met de vakbeweging. Wel blijven de eisen strenger dan ze nu zijn.
28 okt 2004 Nieuws

Verbond: Verzekeraars op termijn goedkoper bij uitvoering WGA

Ongeveer 31.000 mensen zullen per 1 januari 2006 de nieuwe Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) instromen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en verzekeraars gaan samen concurreren op deze markt, die volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) zo’n 2,5 tot 3 miljard euro groot is. Het Verbond verwacht dat verzekeraars op termijn een goedkopere premie kunnen bieden.
27 okt 2004 Nieuws

Oudere werknemers hebben meer kans op beroepsziekten

Bij oudere werknemers komen beroepsziekten aanzienlijk vaker voor dan bij jongere werknemers. Zonder tijdige invoering van preventieve maatregelen die op ouderen zijn toegesneden, zullen de vergrijzing en de wens ouderen langer te laten doorwerken meer beroepsziekten opleveren.
26 okt 2004 Nieuws

Nederlander koestert verzorgingsstaat, maar verwacht afbraak

Twee van de drie Nederlanders (68%) willen het huidige stelsel van sociale zekerheid intact houden. Toch verwacht minder dan 10% dat dit gebeurt, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn gisteren verschenen rapport 'In het zicht van de toekomst'.
22 okt 2004 Nieuws

'Eén basisuitkering voor alle Nederlanders’

De overheid moet nog slechts een basisuitkering garanderen voor alle Nederlanders. Werknemers en zelfstandigen kunnen zich dan individueel of groepsgewijs bijverzekeren. Die omslag is nodig, omdat het vertrouwen van werknemers en werkgevers in de overheid als hoeder van de sociale zekerheid is verdwenen.
19 okt 2004 Nieuws

Website verzekeraars geeft meer inzicht in beroepsrisico's

De website beroepsziekten.nl, die maandag werd gelanceerd geeft verzekeraars, werkgevers en werknemers inzicht in de beroepsrisico’s waar alle sectoren in het bedrijfsleven mee te maken hebben. De site, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, bevat informatie over beroepsrisico’s en beroepsziekten van in totaal 125 sectoren en 500 beroepen. De website is voor iedereen toegankelijk.
18 okt 2004 Nieuws

Stijging loonkosten niet langer boven EU-gemiddelde

De stijging van de loonkosten per uur in Nederland lag in de eerste helft van 2004 onder het gemiddelde van de Europese Unie. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van vier jaar waarin de loonkosten in Nederland veel sneller stegen dan in de Unie als geheel. De Nederlandse loonkostenstijging is inmiddels een van de laagste in de Europese Unie. Alleen in Duitsland en Oostenrijk stegen de kosten nog minder.
18 okt 2004 Nieuws

Consumentenbond start onderzoek naar gezondheidsvragen bij verzekering

De Consumentenbond en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) zijn een onderzoek gestart naar de ervaring van consumenten met het invullen van de gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een verzekering.
15 okt 2004 Nieuws

Voorstel verlaging minimumloon leidt tot motie van wantrouwen

CDA, VVD en D66 willen bedrijven toestaan om bijstandsgerechtigden tijdelijk voor minder dan het minimumloon in dienst te nemen. Het moet gaan om mensen die anders nauwelijks een kans hebben aan de slag te komen. Die zouden voor een à twee jaar tegen 80 of 90 procent van het minimumloon moeten gaan werken. Voorwaarde moet zijn dat het bedrijf hun perspectief biedt op een baan tegen een normaal CAO-loon.
Getoond 751 tot 760 van 776. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.