Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Inkomen en arbeidsongeschiktheid

751 tot 760 van 780.
8 nov 2004 Nieuws

Sociaal akkoord biedt meer ruimte voor prepensioen

Vervroegd pensioen blijft mogelijk voor mensen vanaf 63 jaar. Het kabinet verruimt verder de levensloopregeling waarin werknemers fiscaal voordelig kunnen sparen om verlof op te nemen of om nog eerder te stoppen met werken. Hierover hebben werkgevers, vakcentrales en het kabinet vrijdagnacht een sociaal akkoord bereikt.
5 nov 2004 Nieuws

De Geus voert een extra evaluatie in na één ziektejaar

Werkgever en werknemer blijven verplicht na het eerste ziektejaar de reïntegratie van de werknemer te evalueren. Deze evaluatie betekent wel extra werk, want na twee ziektejaren is er een reïntegratieverslag nodig voor de aanvraag van een WAO-uitkering. In de Staatscourant staat de regeling afgedrukt waarin dit is geregeld.
3 nov 2004 Nieuws

Sociaal akkoord niet voor vrijdag

Een sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging wordt niet voor vrijdagavond verwacht. Dat hebben ingewijden gezegd na afloop van de besprekingen die dinsdag hebben plaatsgevonden tussen premier Balkenende en de ministers Zalm (Financiën) en De Geus (Sociale Zaken) met de voorzitters van de vakcentrales FNV, CNV en MHP.
2 nov 2004 Nieuws

Minder WW’ers en WAO’ers in 2005

Zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal WAO-uitkeringen zal in 2005 dalen. Naar verwachting zijn er eind 2005 318.000 mensen met een WW-uitkering, tegenover 333.000 eind dit jaar. Het aantal WAO-uitkeringen neemt naar verwachting verder af van 765.000 aan het eind van dit jaar tot 705.000 eind 2005. Dat blijkt uit de ramingen van het UWV.
1 nov 2004 Nieuws

Recordaantal faillissementen

In de eerste negen maanden van 2004 zijn ruim 6.900 faillissementen uitgesproken. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Niet eerder is een dergelijk hoog aantal faillissementen uitgesproken in de eerste drie kwartalen van een jaar.
29 okt 2004 Nieuws

Kabinet versoepelt WAO-eisen

Het kabinet wil de eisen versoepelen waaraan zieke werknemers moeten voldoen om vanaf 2006 een WAO-uitkering te krijgen. Die handreiking is onderdeel van het pakket dat tot een compromis moet leiden met de vakbeweging. Wel blijven de eisen strenger dan ze nu zijn.
28 okt 2004 Nieuws

Verbond: Verzekeraars op termijn goedkoper bij uitvoering WGA

Ongeveer 31.000 mensen zullen per 1 januari 2006 de nieuwe Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) instromen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en verzekeraars gaan samen concurreren op deze markt, die volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) zo’n 2,5 tot 3 miljard euro groot is. Het Verbond verwacht dat verzekeraars op termijn een goedkopere premie kunnen bieden.
27 okt 2004 Nieuws

Oudere werknemers hebben meer kans op beroepsziekten

Bij oudere werknemers komen beroepsziekten aanzienlijk vaker voor dan bij jongere werknemers. Zonder tijdige invoering van preventieve maatregelen die op ouderen zijn toegesneden, zullen de vergrijzing en de wens ouderen langer te laten doorwerken meer beroepsziekten opleveren.
26 okt 2004 Nieuws

Nederlander koestert verzorgingsstaat, maar verwacht afbraak

Twee van de drie Nederlanders (68%) willen het huidige stelsel van sociale zekerheid intact houden. Toch verwacht minder dan 10% dat dit gebeurt, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn gisteren verschenen rapport 'In het zicht van de toekomst'.
22 okt 2004 Nieuws

'Eén basisuitkering voor alle Nederlanders’

De overheid moet nog slechts een basisuitkering garanderen voor alle Nederlanders. Werknemers en zelfstandigen kunnen zich dan individueel of groepsgewijs bijverzekeren. Die omslag is nodig, omdat het vertrouwen van werknemers en werkgevers in de overheid als hoeder van de sociale zekerheid is verdwenen.
Getoond 751 tot 760 van 780. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.