Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Gezondheid en zorg

1211 tot 1220 van 1245.
24 nov 2004 Nieuws

De Goudse doet zorgportefeuille mogelijk in de verkoop

De Goudse doet volgens AM haar zorgportefeuille in de verkoop. De komst van het nieuwe basisstelsel is voor De Goudse aanleiding om de verkoop te overwegen.
22 nov 2004 Nieuws

Premies pakketpolis vastgesteld

De premies voor de standaard pakketpolis in 2005 zijn vastgesteld. De maximumpremies standaard pakketpolis van de particuliere ziektekostenverzekering liggen ruim zes procent lager dan in 2004. Bij de vaststelling van de premies is rekening gehouden met de verwachte kostenstijging. Daarnaast is er rekening gehouden met de verhoging van het eigen risico tot 250 euro en met de invoering van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) per 1 januari 2005.
22 nov 2004 Nieuws

ONVZ verhoogt zorgpremie collectiviteit met ten minste 8,8%

ONVZ verhoogt de premies voor de collectieve ziektekostencontracten voor volgend jaar met ten minste 8,8%. Dat meldt AM vandaag. Met dit percentage zullen volgens Zorgverzekeraars Nederland volgend jaar de kosten in de gezondheidszorg minimaal stijgen.
19 nov 2004 Nieuws

Verbond eens met kritiek op nieuwe basisverzekering

MKB-Nederland is tegen een verplichte inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage van vijftig procent aan de nieuwe basisverzekering. Dat maakte de brancheorganisatie onlangs bekend. Ook VNO-NCW heeft zich al tegen de verplichte bijdrage uitgesproken. Het Verbond van Verzekeraars deelt het standpunt van de werkgevers.
19 nov 2004 Nieuws

Achmea neemt OZB/OZF over

Achmea en de zorgverzekeraars OZB en OZF hebben een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken. Deze intentieverklaring voorziet in de overname van OZF (particuliere ziektekosten) door Achmea en aansluiting van het ziekenfonds OZB bij Achmea. OZB en OZF blijven organisatorisch zelfstandig en onder eigen naam en met de toevoeging Achmea, in de markt actief.
14 nov 2004 Nieuws

Ziekenfonds heeft nog niet de regie

Zorgverzekeraars blijken bij de inkoop van ziekenhuiszorg wel te letten op de toegankelijkheid van de zorg, maar op de betaalbaarheid en vooral de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voeren zij nog weinig de regie. Onderzoek van het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) wijst uit dat ziekenfondsen bij de inkoop van zorg wel oog hebben voor het terugdringen van de wachtlijsten, maar dat betaalbaarheid en kwaliteit van de geleverde zorg beduidend minder aandacht krijgen.
11 nov 2004 Nieuws

Zorgverzekeraar VGZ beste in CTZ-onderzoek

Bij het CTZ-onderzoek naar zorg- en ziekenhuisinkoop is Zorgverzekeraar VGZ volgens eigen zeggen als beste uit de bus gekomen. Uit het rapport van het College Toezicht Zorgverzekeringen blijkt dat VGZ - meer dan andere zorgverzekeraars – ervoor zorgt dat verzekerden tijdige ziekenhuiszorg krijgen en dat hoge uitgaven aan door haar gecontracteerde zorg voorkomen worden.
11 nov 2004 Nieuws

Verbond: Zorgaanbieders en verzekeraars hebben elkaar nodig

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben elkaar nodig in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. Dat was de belangrijkste conclusie van een workshop die het Verbond van Verzekeraars onlangs organiseerde. Zowel zorgaanbieders als verzekeraars verwachten veel van marktwerking, maar het vertrouwen in elkaar moet nog wel groeien.
9 nov 2004 Nieuws

Sociaal Akkoord: Loondoorbetalingsregeling in tweede ziektejaar aangepast

In het nieuwe akkoord dat sociale partners vorige week vrijdag sloten, heeft het kabinet ook afgezien van het wetsvoorstel dat betalingen boven 70 procent van het laatste loon ontmoedigt. Dat betekent dat werkgevers in het tweede jaar van de ziekte van hun werknemer toch meer dan 70% van het loon kunnen doorbetalen, zonder dat zij gestraft worden met een verlengde doorbetalingsplicht.
8 nov 2004 Nieuws

Consument wil collectieve ziektekostenverzekering

Het overgrote merendeel van de consumenten (67%) vindt het afsluiten van collectieve ziektekostencontracten via de werkgever een goed idee. Nog geen kwart (24%) meent dat iedereen zijn eigen ziektekostenverzekering moet afsluiten en 8% heeft geen mening. Dat zijn de eerste resultaten van een consumentenonderzoek, dat het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft uitgevoerd.
Getoond 1211 tot 1220 van 1245. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.