Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Erfrecht, schenkingsrecht, successierecht

41 tot 50 van 228.
25 jan 2016 Nieuws

Checklist levenstestament

In het laatste kwartaal van 2015 zijn er meer dan 30.000 levenstestamenten opgesteld. Daarmee komt het totaal aantal afgesloten levenstestamenten in 2015 op 100.000. Dit is mede te danken aan de publiekscampagne ‘Wie van de drie…?’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De campagne, die liep van maart tot en met eind 2015, wordt vanwege het succes dit jaar verlengd tot 1 juli 2016.
22 jan 2016 Nieuws

Besluit niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium.
11 jan 2016 Nieuws

Lijfrenteuitkeringen, belast voor de erfbelasting?

Fictieve helpdeskvraag
Recent is een relatie van ons kantoor overleden. Relatie had bij ons diverse lijfrenteverzekeringen lopen. Het bedrag dat uit de diverse polissen tot uitkering is gekomen bedraagt €28.000 (restitutiedekking). Dit bedrag valt in de nalatenschap (relatie was gehuwd en partner krijgt nu nalatenschap). De partner zal hier een nabestaandenlijfrente voor aankopen. Maar moet deze uitkering dan ook in de aangifte erfbelasting worden opgenomen (dat zou dubbel zijn, daar over nabestaandenlijfrente ook al inkomstenbelasting verschuldigd is).
28 feb 2018 Kennis

Rekenhulp voor berekening waarde going concern 2015 beschikbaar

De rekenhulp voor de berekening van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector is aangevuld met het jaar 2015. Met deze rekenhulp kunt u voor de periode 2010 tot en met 2015 de waarde going concern van uw agrarisch bedrijf bepalen. Deze waarde hebt u nodig voor het bepalen van de schenk- en erfbelasting.
22 okt 2015 Helpdesk

Wat als slechts één kind de hoge woningschenking heeft gekregen?

Helpdeskvraag (fictief)
Veel ouders hebben in 2014 aan een of meer kinderen de hoge schenking van €100.000 gedaan. Het doel van de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de verwerving van een woning en/of aflossing van de woningschuld was het stimuleren van de woningmarkt. Feit is dat de woningmarkt aan een opleving bezig is. De woningschenkvrijstelling heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Een echtpaar heeft aan hun oudste kind € 100.000 geschonken. Zij vragen zich af of de andere kinderen hen kunnen verplichten tot een schenking van hetzelfde bedrag. Met een van die kinderen is de verhouding namelijk verstoord en zij vrezen een rechtszaak of (nog erger) de rijdende rechter. Wij kunnen hen geruststellen: die verplichting bestaat niet.
18 sep 2015 Nieuws

Beantwoording Kamervragen erfbelasting en mantelzorgcompliment

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen die gesteld zijn over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment.
3 sep 2015 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over weigeren nabestaanden bij begrafenis

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over gemeentelijke uitvaarten waarbij nabestaanden niet bij de uitvaart aanwezig mogen zijn.
1 sep 2015 Nieuws

KNB pleit voor ruimere schenkvrijstelling

Geld schenken voor het volgen van een studie of voor duurzame aanpassingen aan de woning. Als het aan het notariaat ligt, wordt dit in de toekomst mogelijk. Die beroepsgroep pleit voor een belastingvrijstelling waarmee studenten, belastingvrij, financieel ondersteund worden. Het plan sluit aan op de Kabinetsplannen, die dit recent zijn uitgelekt, waarbij de belastingvrijstelling voor schenkingen voor een eigen woning vanaf 2017 wordt verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen naar eigen keuze, jonger dan 40 jaar.
10 aug 2015 Nieuws

Geen versoepeling bij verlaging tarieven erfbelasting

De commissie voor verzoekschriften en de Burgerinitiatieven volgt het standpunt van de Staatssecretaris. Een verzoeker vraagt namens zijn familie om toepassing van het per 1 januari 2010 ingevoerde lagere tarief voor erfbelasting van een in 2009 verkregen nalatenschap. Zij verzoeken om gedeeltelijke kwijtschelding.
7 aug 2015 Nieuws

Afwikkeling van een buitenlandse erfenis wordt makkelijker

Voor burgers in de Europese Unie wordt de afwikkeling van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een erfenis die zich in het buitenland bevinden eenvoudiger en minder kostbaar. Dit is het gevolg van een nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen die op 17 augustus 2015 in werking treedt.
Getoond 41 tot 50 van 228. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.