Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Erfrecht, schenkingsrecht, successierecht

41 tot 50 van 223.
18 sep 2015 Nieuws

Beantwoording Kamervragen erfbelasting en mantelzorgcompliment

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen die gesteld zijn over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment.
3 sep 2015 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over weigeren nabestaanden bij begrafenis

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over gemeentelijke uitvaarten waarbij nabestaanden niet bij de uitvaart aanwezig mogen zijn.
1 sep 2015 Nieuws

KNB pleit voor ruimere schenkvrijstelling

Geld schenken voor het volgen van een studie of voor duurzame aanpassingen aan de woning. Als het aan het notariaat ligt, wordt dit in de toekomst mogelijk. Die beroepsgroep pleit voor een belastingvrijstelling waarmee studenten, belastingvrij, financieel ondersteund worden. Het plan sluit aan op de Kabinetsplannen, die dit recent zijn uitgelekt, waarbij de belastingvrijstelling voor schenkingen voor een eigen woning vanaf 2017 wordt verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen naar eigen keuze, jonger dan 40 jaar.
10 aug 2015 Nieuws

Geen versoepeling bij verlaging tarieven erfbelasting

De commissie voor verzoekschriften en de Burgerinitiatieven volgt het standpunt van de Staatssecretaris. Een verzoeker vraagt namens zijn familie om toepassing van het per 1 januari 2010 ingevoerde lagere tarief voor erfbelasting van een in 2009 verkregen nalatenschap. Zij verzoeken om gedeeltelijke kwijtschelding.
7 aug 2015 Nieuws

Afwikkeling van een buitenlandse erfenis wordt makkelijker

Voor burgers in de Europese Unie wordt de afwikkeling van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een erfenis die zich in het buitenland bevinden eenvoudiger en minder kostbaar. Dit is het gevolg van een nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen die op 17 augustus 2015 in werking treedt.
24 nov 2016 Nieuws

Belastingdienst life event: Overlijden

De Belastingdienst heeft een handige website gemaakt met veel info en antwoorden wat te doen (fiscaal) bij een overlijden. Bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte voor de overledene. Men krijgt gerichte informatie, op basis van zijn/haar situatie. Ook is er een handige checklist.
10 jul 2015 Nieuws

Inventarisatie knelpunten levenstestament en oplossingen

Minister G.A. van der Steur gaat in een Kamerbrief nader in op knelpunten en (mogelijke) oplossing van levenstestamenten. In het levenstestament kunnen regelingen worden getroffen en wensen worden vastgelegd met het oog op de voortgezette belangenbehartiging bij het intreden van wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld coma of dementie.
6 jul 2015 Nieuws

Claim tweelingbroer vrijstelling Successiewet als partner mislukt

Een belastingplichtige had een rechtzaak aangespannen omdat hij zich op het standpunt stelde dat hij als partner van zijn (overleden) tweelingbroer wenste aangemerkt te worden, waarbij dan de verhoogde vrijstelling voor partners zou gelden. Er is volgens eiser sprake van ongelijke behandeling omdat de termijn van 6 maanden onderscheid maakt tussen erflaters met een mediane overlevingstijd na diagnose van korter dan 6 maanden en erflaters met een langere mediane overlevingstijd.
12 jun 2015 Nieuws

Erfgenamen beter beschermd

Minister Van der Steur wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
3 dec 2015 Kennis

Besluit Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen.
Getoond 41 tot 50 van 223. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.