Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

De directeur-grootaandeelhouder

21 tot 30 van 38.
7 jan 2008 Nieuws

Fiscus soepel voor DGA bij naheffing BTW

DGA’s die als gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie alsnog BTW moeten gaan betalen over sommige bedrijfsmiddelen, kunnen rekenen op een soepele behandeling door de Belastingdienst. De fiscus gaat het arrest namelijk niet met terugwerkende kracht toepassen.
18 jul 2007 Nieuws

De sociale verzekeringspositie van DGA’s

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken, gisteren kamervragen beantwoord over de sociale verzekeringspositie van directeuren-grootaandeelhouders.
7 mei 2007 Helpdesk

Kan een ouder, wanneer een niet hypothecaire lening aan het kind wordt verstrekt ten behoeve van

Kan een ouder, wanneer een niet hypothecaire lening aan het kind wordt verstrekt ten behoeve van aanschaf van een woning, afsluitkosten in rekening brengen? Als dit mogelijk is, zijn deze kosten dan eenmalig aftrekbaar voor het kind als financieringskosten? Zijn de notariskosten voor het opstellen van een onderhandse leenovereenkomst ook aftrekbaar?
14 nov 2006 Helpdesk

Als binnen een koop een deel meegenomen wordt als roerende zaken, is de rente dan over dit

Als binnen een koop een deel meegenomen wordt als roerende zaken, is de rente dan over dit meegefinancierde deel aftrekbaar. vb: Koopsom 412500, waarvan 12500 als roerende zaken. Overdrachtbelasting 24000, notaris kosten 1200 en financieringskosten 4000. Totaal benodigd € 441700, volledig aftrekbaar of moeten de roerende zaken eraf. Dus maximale aftrek over € 429200.
16 aug 2006 Nieuws

Deloitte: Pensioenopbouw over voorperiode niet meer mogelijk

Het was altijd mogelijk om pensioen op te bouwen over de voorperiode (voordat een BV formeel was opgericht). Vooral directeurgrootaandeelhouders (DGA’s) maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Volgens Deloitte Actuariaat & Pensioen wijzen twee recente rechtbankuitspraken erop dat deze mogelijkheid zijn langste tijd gehad heeft.
14 aug 2006 Helpdesk

Woningeigenaar verkoopt een deel van zijn grond tuin 450m2, behorend bij de eigen woning, als

Woningeigenaar verkoopt een deel van zijn grond tuin 450m2, behorend bij de eigen woning, als bouwgrond met verkregen vergunning om er een woning op te bouwen. De bank waar de hypotheek a Euro 160.000,- loopt eist nu dat de verkoopopbrengst Euro 60.000,- afgelost wordt. De eigenaar wil het geld gebruiken voor woningverbetering. De eigen woning is na verkoop van het stuk grond Euro 250.000,- waard. Wat zijn de gevolgen voor de renteaftrek bij aflossing van de hypothecaire geldlening? Ontstaat er een Eigen Woning Reserve? Indien er een nieuwe geldlening wordt aangegaan, na aflossing, voor de verbouwing is de rente dan aftrekbaar box 1 of verminderd dit de eigen woning reserve. Ontstaat er een Eigen Woningreserve bij gedeeltelijke verkoop? Graag per omgaande een reactie.
30 jan 2006 Helpdesk

Langslevende ouder overlijdt.

Langslevende ouder overlijdt. Er is geen testament. Er zijn nog twee dochters in leven een zoon is al eerder overleden. Deze zoon heeft 4 kinderen waaronder een geadopteerd kind. Vraag: Is dit kleinkind erfgenaam gelijk de anderen volgens plaatsvervulling?
30 aug 2005 Helpdesk

Moet het deel van de hypotheek wat in box 3 valt ook echt als apart lening deel in de hypotheek

Moet het deel van de hypotheek wat in box 3 valt ook echt als apart lening deel in de hypotheek constructie worden opgenoemen. Dit wanneer er extra wordt afgelost er eerst op dat deel wordt afgelost.
28 jul 2005 Helpdesk

Situatie is als volgt: Oma is 95 jaar oude en is weduwe.

Situatie is als volgt: Oma is 95 jaar oude en is weduwe. Zij had 2 kinderen welke beide zijn overleden. Zij heeft in totaal 5 kleinkinderen waarvan er een is overleden. Deze persoon had drie kinderen. De vragen: -Mocht de oma overlijden en er is geen testament opgemaakt erven de achterkleinkinderen dan bij plaatsvervulling van het overleden kleinkind? -Indien er wel een testament wordt opgemaakt en een van de kleinkinderen zal alles erven hebben de andere kleinkinderen dan een legitieme portie? En hebben in dat geval de achterkleinkinderen een legitieme portie?.
3 mei 2005 Kennis

Gedeeltelijk verzekeren dga-pensioen

Er is veel voor te zeggen om een deel van het pensioen bij een verzekeraar onder te brengen en een deel in eigen beheer te houden. Hierdoor kan op een relatief goedkope manier het nabestaande- en wezenpensioen verzekerd worden.
Getoond 21 tot 30 van 38. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.